söndag 24 april 2016

Klimakterieproblem och hur man behandlar dem med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin

Texten får ej användas, återges eller kopieras i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016Välkommen hit till den här fördjupningstexten om hur den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin kan hjälpa till med att behandla klimakterieproblem!

Många kvinnor lider ganska mycket av problem medan de går igenom klimakteriet, och det känns viktigt att få ut att det finns bra och smärtfria behandlingar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin som verkligen kan hjälpa dem.

Detta är en text om gynekologin i Kinesisk Medicin från Daniel Skyle på Small Change Akupunktur. Tänk på att behandlingarna och kunskapen vi nämner här bara gäller oss på våra kliniker. Du kan läsa mer om dem och våra smärtfria behandlingar med äkta akupunktur på www.smallchange.se och boka tid på acu@smallchange.se eller direkt på 0702/23 28 95.

Om du är medlem i Babycard (www.babycard.se) har vi även rabatter för behandlingarna. Skulle du leta efter behandling inom det här ämnet hos en annan akupunktör eller akupunkturläkare tänk på att kolla att de har lång utbildning, helst på heltid om det finns (utbildningarna i Kinesisk Medicin i Sverige är ofta deltid i tre år, inte heltid i tre år), och att de dessutom har specialistkunskaper i att kunna behandla klimakterieproblem och erfarenhet av att göra det.

En kort information som är viktig är att tänka på att det som kallas "akupunktur" inom svensk sjukvård inte har med äkta akupunktur att göra utan är det som kallas Västerländsk Nålsättning. I Västerländsk Nålsättning har man tagit små fragment ur det minst 2300 år gamla och mycket stora kinesiska Medicinsystemet och använder dem i Väst med extremt kort utbildning. Sjukgymnaster har ofta bara 25 dagars utbildning i det innan de behandlar dig med det, barnmorskor i allmänhet från en helg till tjugo dagar, en del sjuksköterskor till och med bara en-två helgers utbildningstid, medan akupunkturläkare i Kina har minst fem år heltid på universitet, ibland åtta år heltid, och sedan praktik på sjukhusen innan de tar ansvar för patienters hälsa med akupunktur.
   Tyvärr brukar personalen som arbetar med Västerländsk Nålsättning sällan berätta för patienter hur kort utbildning de har i det. Vi på Small Change arbetar med den äkta akupunkturen inom Kinesisk Medicin, som är smärtfri, vilket den ska vara om man är skicklig på nålsättning.


                                 
Vår lärare i Peking, den kände Dr Wang Juyi, som varit akupukunkturläkare och överläkare på de statliga sjukhusen där i 53 år


Gynekologi och behandlingar för klimakterieproblem med Kinesisk Medicin i mer än 2000 år

Kinesisk Medicin har haft gynekologi som specialisering för akupunkturläkare sedan minst 4-500-talet f. Kr., då de kallades daixiayi, ”nedanför bältet-läkare”. Detaljerade medicinska kunskaper om kvinnors hälsa finns i den tidigaste medicinska textboken i Kinesisk Medicin, Huangdi Neijing Suwen från ca 300 f. Kr., medan en mängd olika behandlingar nämns i ett eget kapitel om kvinnohälsa i en medicinsk textbok från 200-talet e. Kr.

I den här texten ska vi tala om klimakteriet och hur vi hjälper till att behandla problem under det genom den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin. För en del kvinnor är klimakteriet en enkel, smidig process, medan andra har mindre eller större problem, ibland ända upp till allvarliga problem under klimakteriet. Det finns konkreta behandlingar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin som hjälper dem att bli bättre i de fall där det behövs.Klimakteriet – en naturlig process

Klimakteriet är en helt naturlig process som alla kvinnor går igenom. Snittåldern är runt 51 år, och det verkar ha varit så under många sekel och kanske till och med tusentals år. Klimakteriet är ingen sjukdom alls utan bara ett stadium i varje kvinnas liv. Det kan däremot ibland uppstå en del problem runt den som går att behandla mycket effektivt med specialiserad Kinesisk Medicin, och med den äkta akupunkturen i den.

绝经期                 Juejingqi, ett av namnen för klimakteriet på mandarin

Del av klimakteriet sett från Västerländsk Medicin är att hormonerna östrogen och progesteron går ner, och att ägglossning och mens slutar. (En annan definition är mängden av hormonet östradiol i blodet: innan klimakteriet bör en kvinna ha ca 30-400 pikogram per milliliter, och när hon är genom det bör det ligga på mellan 0-30 pikogram per milliliter.)

I den Kinesiska Medicinen ser man det som ett naturligt skifte i kvinnans liv. Det eviga tidvattnet av blod hon varit van innan vid försvinner, och istället ska en annan och djupare visdom ta sin plats och fylla hennes liv.


Klimakteriet och Kinesisk Medicin: energin i våra njurar och lugn och ro i vårt sinne

I Kinesisk Medicin pratar man om något som kallas jing, som ofta översätts som essence på engelska. Det är del av själva kärnan i vårt energisystem, del av bankkontot av energi vi alla föds med och som sedan ska vara livet ut. Det ska egentligen gå ner bit för bit som del av att vi åldras. Men tar man ut för mycket på det för snabbt kan också genetiska sjukdomar dyka upp snabbare, eller autoimmuna sjukdomar på grund av den starka pressen på personens system, något man behandlar mycket på kliniker i Kinesisk Medicin i Väst.

                  Jing, essence

Ingår i energin i våra njurar i Kinesisk Medicin, en av platserna man anser är del av själva roten till vårt system och vår tid här på jorden.

Den naturliga processen av klimakteriet gör ofta att energin i njurarna går ner (sett från Kinesisk Medicin; det är ett annat kliniskt synsätt än de mycket mer långtida problemen med organet njurarna som man ser som ett problem inom nefrologin i Västerländsk Medicin). Behandlingarna för att hjälpa till inkluderar ofta att man (bland mycket annat) stärker kvinnans njurar igen, och samtidigt bygger upp hennes hälsa från vad som för många redan varit slitage från långvarig stress.


                                                                                      Målning av Marcia Baldwin


Klimakteriet och symptom som kan uppstå under det

Återigen: klimakteriet är ingen sjukdom. Det är en helt naturlig process som alla kvinnor går igenom. Det som kan hända är att olika problem kan uppstå runt det.

Det här är några av symptomen som kan uppstå under klimakteriet:

 • huvudvärk
 • trötthet
 • utmattning
 • irritation
 • ångest
 • nervositet
 • depression
 • sömnproblem
 • torra slemhinnor
 • koncentrationssvårigheter
 • och svettningar på dagen och på natten

Men glada nyheter: tänk på att alla symptomen på den listan faktiskt går att få bättre! Det är ingen dom man behöver stå ut med under flera års tid - den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin kan verkligen hjälpa till att förbättra dem alla om akupunktören har specialistkunskaper och erfarenhet av att behandla klimakterieproblem (se texten i inledningen på den här artikeln).

Man räknar med att ungefär 85% får vallningar, och 45% kan ha dem 5-10 år efter klimakteriet.

Det finns även en liten procent kvinnor som har ett för tidigt klimakterium, då man kan få det tidigare i livet och ha samma symptom som under det vanliga klimakteriet.
Klimakteriet i Kinesisk Medicin och behandling med äkta akupunktur mot svettning

Ett av de vanligaste symptomen många kvinnor som kommer till mig vill ha hjälp med är svettning, både dagtid och nattetid. Det finns mycket effektiva behandlingar för att hjälpa att få svettning bättre.

Kinesisk Medicin har fyra generella sorters svettning i sin diagnostik, och den som brukar vara vanligast under klimakteriet är den man kallar daohan, ”tjuvsvett”, som är svettning nattetid. Den är ofta farligare för vår hälsa då den tar energi från djupare lager i oss än vanlig svett, vilket är anledningen till att man kallar den just tjuvsvett.

盗汗               Daohan, ”Tjuvsvett”


Faktorer som kan förvärra klimakterieproblem

I Kinesisk Medicin behandlar man alltid idealiskt sett innan man har allvarliga problem. Det är drömsituationen. Här i Väst är tyvärr det fulla systemet med äkta akupunktur i Kinesisk Medicin så nytt att de flesta patienter som kommer har haft problem i år eller decennier, och har långtida eller kroniska problem.

治未病                     Zhi wei bing, Preventiv Medicin. Detta har man ansett är den
                                             högsta läkekonsten av alla åtminstone sedan den första  
                                             medicinska textboken i Kina ca 300 f. Kr.

Man kan behandla allvarliga sjukdomar och problem också, det är bara att helst behandlar man innan något blir allvarligare, för då har det helt enkelt hunnit gå djupare i oss och påverka vårt liv mer än nödvändigt – kanske till och med påverka vår vardag varje dag.
Men det går att behandla och hjälpa till när saker är långtida eller allvarliga också, och Kinesisk Medicin har exakta system för hur man gör det.

Man kan behandla innan klimakteriet för att minska sannolika problem under det. Det gör jag regelbundet med kvinnliga patienter, och ofta som del av annan behandlingar de får, bara för att preventivt göra läget bättre för dem.

Några faktorer riskerar däremot att skapa mer problem under klimakteriet:

 • Mat – undvik fet mat och mjölkprodukter, då de ofta kan göra symptomen värre. Det finns också mer risk för långtida vegetarianer som inte har koll på att få i sig tillräckligt med protein i sin diet
 • undvik större mängder kaffe eller alkohol – de är båda två värmande i Kinesisk Medicin och riskerar att förvärra mängden och styrkan på vallningar och nattliga svettningar
 • hysterektomi (oophorektomi, där man tar bort äggstockarna)
 • för många barn i för tät följd. Kinesisk Medicin rekommenderar egentligen alltid att om man kan välja så är det bättre att kvinnans kropp hinner vila upp sig och bygga upp reserver igen mellan en graviditet och nästa
 • för mycket arbete och stress – vilket förstås är en konstant faktor i vårt samhälle för de flesta. Tyvärr. På en Kinesisk Medicinklinik kan jag säga att man verkligen konkret ser skadorna så många av oss bär på på grund av att vårt samhälle i sig är sjukt


Känslor när det gäller klimakteriet och hjälp med äkta akupunktur i Kinesisk Medicin

Klimakteriet för ofta med sig starkare känslor, vilket bara är en möjlig del av symptomen runt det.

Däremot så anser man i Kinesisk Medicin att problem med känslor innan klimakteriet riskerar att göra symptomen under det värre. Detta är del av det man kallar de Sju Tjuvarna – hur känslor ska vara levande och stabila i oss, men om de blir blockerade och obalanserade så blir de istället Tjuvar som stjäl energi från vår hälsa och vår vardag. De kan till och med ställa till så mycket problem att de manifesteras som en fysisk sjukdom.
Det finns mycket bra behandlingar för att hjälpa till att läka och stabilisera känslor med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin.

Bland känslorna man pratar om länkade till mer problem under klimakteriet är:

 • ilska
 • ångest
 • oro
 • rädsla
 • skuld

som alla kan göra njurarna svagare i kinesisk medicin och öka förlusten av jing, och på grund av det riskera att göra symptomen under själva klimakteriet värre.

Det man brukar prata om som en bra färdighet att träna upp är en term som används i träningen både inom Taoismen och Buddhismen i Kina, pingxin, att ha ett stabilt sinne. Enkel sittande meditationsträning är ofta en enorm hjälp för detta, och för mycket annat i vår stressade tillvaro. Tänk på att alltid ha en lärare om du ska träna meditationsträning (jag brukar rekommendera till Soto Zengrupper i Sverige, men det finns även en del Yogalärare som är skickligare på att lära ut enkel och säker sittande meditation).

平心                       Pingxin, ”att ha ett stabilt hjärta/sinne”

Klimakteriet – ett steg framåt i livet, en förändring mot mer visdom och läkning

Olika kulturer har mycket olika synsätt på klimakteriet. Här i Väst verkar det ofta vara med ett skuldbeläggande på kvinnor som går igenom det, vilket är mycket konstigt. Det är även stor skillnad på symptom – i vissa kulturer är vallningar enormt ovanliga, medan man i Väst räknar med att majoriteten av kvinnor får det.

I många andra kulturer har man läkande och starka synsätt på klimakteriet, och ser det som en tid då kvinnan går igenom ett skifte från en tidigare del av sitt liv till en annan nivå, en nivå där hon har mer visdom att hjälpa människor och sin omgivning.
Med klimakteriet går hon från att vara fertil med barn till att bli en djupare del av havet av visdom som ska bygga upp vårt samhälle både nu och inför framtiden.
Så tänk på att det kan vara hemskt bra för din hälsa att utforska olika positiva och mer starka synsätt på klimakteriet än de folk i din omgivning kanske pratar om, och sätta upp bilder på sånt hemma – sådana bilder har större påverkan på att stärka vår hälsa än vad vi ofta trott!

Klimakteriet är en naturlig process. För de som råkar få problem under det, så finns det effektiva och smärtfria behandlingar med äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin, och de har använts på jordklotets största befolkning i Kina och raffinerats i mer än 2300 år. Vi använder dem på våra kliniker i Malmö och Kristianstad

Har du frågor eller vill boka tid? Kontakta oss på acu@smallchange.se eller ring direkt på 0702/23 28 95.

#akupunkturivfmalmö #akupunkturivfkristianstad #ivfakupunktur #malmöakupunkturivf #kristianstadakupunkturivf #akupunkturivfskåne 


Texten får ej användas, återges eller kopieras i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016

lördag 16 april 2016

Öppet hus på Hot Yoga House i Malmö - nu med fler medlemserbjudanden för smärtfri och äkta akupunktur!

 

Hot Yoga House i Malmö har Öppet Hus snart! Det är mellan den 25/4-1/5 2016. Du kan läsa mer om evenemanget här: Hot Yoga House Malmö Öppet Hus.Vill du lära dig Yoga för skickliga lärare? Kolla in deras hemsida: http://hotyogahouse.se.

Och du kan läsa om Öppet Hus på vår hemsida här:Hot Yoga House Malmö på Small Change Akupunktur

På Small Change Akupunktur erbjuder vi extra erbjudanden till medlemmarna på Hot Yoga House för att fira det Öppna Huset! Det är behandlingar och hjälp med den smärtfria och äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin, det fulla systemet som behandlar alla problem och sjukdomar mellan himmel och jord.

Just nu gäller fortfarande erbjudandet om att du som är medlem får inskrivningsavgiften gratis (100 kronor) när du är ny patient.

Och nu dessutom lägger vi till att när du har gått fem gånger får du den femte gången för halva priset! Detta kan du dessutom kombinera med medlemserbjudandet där inskrivningsavgiften är gratis. Det innebär att när du gått gång fem så har du sparat 345 kronor! Vi behandlar också barn för kolik, och då vi vet hur viktigt detta är så vill vi ge rabatt på de behandlingarna samtidigt. Om du betalar för de åtta gångerna från början så får du sammanlagt 400 kronors rabatt och medlemserbjudandet ovanpå det. De här priserna gäller fram till 30/5 2016, så tänk på att boka medan de gäller! Du kan läsa mer på vår hemsida, www.smallchange.se eller boka direkt på acu@smallchange.se och 0702/23 28 95.

Som del av Hot Yoga Houses Öppet Hus kommer Daniel på Small Change Akupunktur att vara på plats så att du kan fråga honom om behandlingarna han ger och specifika saker du vill ha hjälp med.. Han arbetar med den smärtfria och äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin på Small Change Akupunkturs kliniker i Malmö och Kristianstad. Daniel kommer att vara på plats för medlemmar under det Öppna Huset på fredagen den 25/4, mellan 16.00-18.00.

Gilla vår Facebook så får du veta erbjudandena för medlemmar direkt! Small Change Akupunktur på Facebook.

Välkommen in på det Öppna Huset!

lördag 2 april 2016

Taoismen den levande andliga traditionen, och rötterna till den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin


av Daniel Skyle, www.smallchange.se

(OBS: Den här texten får ej användas eller kopieras i någon form, hel eller delvis, utan författarens tillåtelse. Kontakta oss på acu@smallchange.se för frågor.)

Kalligrafi för tecknet Dao (Tao), Vägen eller Gatan, ett kärnbegrepp både inom Taoismen och i det kinesiska samhället. Texten är från det första kapitlet i Daodejing, (Tao Te Ching), Boken om Vägen och Kraften, en av de tidigaste taoistiska texterna


Inför föreläsningarna om Taoismen som jag kommer att hålla på Vuxenskolan i Malmö och i Kristianstad så har jag skrivit den här kortare översiktstexten om Taoismen (Du hittar länkarna till föreläsningarna om Taoismen med Daniel Skyle på Vuxenskolan här: Vuxenskolan Kristianstad 13/4: http://www.sv.se/avdelningar/sv-sydost-osterlen/kurser/taoismen-och-kinesisk-medicin-rotterna-till-tradet-och-roten-till-halsa-27825 och Vuxenskolan Malmö 26/4 http://www.sv.se/avdelningar/sv-malmo/kurser/forelasning---taoismen-och-kinesisk-medicin--rotterna-till-tradet-och-roten-till-halsa-514670. Tänk på att föranmälan är nödvändig.)

Jag är själv en utövande taoist inom de gamla och levande traditionerna av taoistisk träning, och har studerat traditionen och tränat inom den i snart 25 år. Jag är också tränad i de gamla delarna av taoistisk Kinesisk Medicin likaväl som den mer nyskapade versionen av äkta akupunktur som finns idag och används på kinesiska akupunktursjukhus. Du kan läsa mer om behandlingarna jag gör inom taoistisk Kinesisk Medicin (daoyi) här: http://www.smallchange.se/node/154.

Taoismen är en av världen äldsta nu levande andliga traditioner. Det är först de gångna sextio åren som den har börjat komma hit till Väst, och det är först nu på slutet av dem som den börjar bli lite mer känd här i sin fulla version, samma sak som för den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin.
  Taoismen har kunskaper som testats om och om igen under mer än 2500 år och som fortfarande kan hjälpa oss att läka och få ett mer balanserat liv i dagens stressiga samhälle. Lärdomarna inom Taoismen kan lära oss hur vi sakta börjar förstå – och nära – vem vi egentligen är, mitt i all den skiftande förändringen som kan finnas i vårt liv.

För dig som vill ha en djupare insikt i Taoismen kan jag rekommendera boken jag skrivit som är den första boken om Taoismen på svenska som tar upp den fulla traditionen, inkluderat intervjuer med taoistiska munkar i Kina idag och information om Taoismens texter som aldrig översatts till svenska tidigare.
  Du kan beställa Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare av Daniel Skyle direkt på acu@smallchange.se, eller om du är patient på våra kliniker så bara fråga, den är till salu där också. Du kan läsa mer om klinikerna där vi arbetar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin och boka behandlingar på www.smallchange.se.

Vill du få mer uppdateringar om Taoismen så gilla vår Facebooksida för boken Taoismen – Förändringens Tradition här: https://www.facebook.com/taoismenforandringenstradition.
  Jag är även klar med nästa bok i serien, en bok med essäer om Taoismen som ger praktiska råd och tips för att hjälpa oss i vår hektiska vardag här i Väst. Den borde komma ut under 2017. Längre fram kommer även en bok med intervjuer med eremiterna i Kinas berg, förhoppningsvis under 2018.

Taoismen är en mycket stor och detaljerad tradition som kräver enorma mängder träning och studier att sätta sig in i, så den här texten är bara ett litet skrap på ytan. Däremot känns det viktigt att börja sprida mer information vad Taoismen är och hur det funkar, så att folk i Väst börjar se den faktiska traditionen, som tidigare bara existerat i Kina i sina mer än 2500 år.

Välkommen in på föreläsningarna och på klinikerna i Malmö och Kristianstad, och jag hoppas att du har glädje av texten!
Japansk målning av yin och yang.


Taoismen – Daojia

Taoismen är en urgammal andlig tradition i Kina. Det är den näst äldsta utöver den inhemska kinesiska schamanismen – som i sin tur formade Taoismen. Taoismens synsätt har påverkat hela Kinas kultur, och tillsammans med Konfucianismen är den en av de två stora pelarna för det kinesiska samhället.

Den är en tradition som helt genomsyras av en organisk syn på universum, att allting och alla varelser som finns egentligen är del av en och samma väv, den man inom Taoismen i brist på bättre ord kallar för Dao, Vägen (eller snarare något mer alldagligt, som Gatan) bara så att man har ett ord att använda för det.
  De anser att ingen kan förstå Dao, man kan bara röra sig allt mer tillsammans med det. Det finns specifika träningstekniker för detta, som en taoistisk utövare gör under många decennier av träning.

I meditationsträningen bygger de allt mer upp en kärna av jing, stillhet, och i en av Taoismens urgamla träningstexter från 300 f. Kr. rekommenderar man taoister att alltid följa rådet neijing, waijing: ”stilla inuti, vördnadsfull utanpå”.Taoistisk utövare i Wudangbergen i södra Kina.


Dao (ibland felaktigt kallat Tao) och att hitta balans i dansen av förändring

På kinesiska heter Taoismen Daojia. (När mandarin skulle uttalas på västerländska språk så var en tidig version Taoism, det är därför det är vanligt att se det skrivet så. Idag använder de som kan ämnet Daoism istället, då det är uttalet på kinesiska. Jag brukar varva dem i mina texter.)

Dao har ingen personlighet, som de kristna versionerna av en gud, utan taoisterna ser det som en naturlig funktion i universum, summan av allting som när allt, flyttar allt, placerar allting på rätt plats och hjälper allting att utvecklas framåt. Man har även djupgående meditationsträning fokuserad på Dao när folk väl tränat länge nog för att vara på den nivån.

Även om ordet Dao är del av själva namnet på Taoismen så är det sällan taoister pratar om Dao. Det är för stort. Man pratar om en massa andra små saker, små steg på vägen, små saker som gör det lättare att förstå den enorma förändringen som Dao är. De ser dem som ekollon som kan bli en stor ek med djupa rötter och högt lövverk dränkt i solsken.

Du kan läsa mer på djupet om Tao och vad det innebär i Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle.
Taoistiskt eremitage i Zhongnanbergen i västra Kina. Jag har själv varit och tränat där.


Den praktiska andliga träningen som är Taoismen, och avslappning och öppenhet – song och tong

Taoismen har ett stort och noggrant system för andlig träning. Egentligen är Taoismen ett stort och noggrant system för andlig träning, det är det själva traditionen är.
  Allt i Taoismen bygger på praktisk träning i ett stort system som väver samman meditation, olika sorters qigong och exakta sätt för hur man använder de båda tillsammans i sin vardag genom livets alla förändringar.

Det är träning som mycket få verkligen kan på djupet, och att hitta någon som lär ut den brukar vara svårt då de riktiga utövarna har en tendens att gömma sig och röra sig osynligt i världen medan de tränar, det taoisterna kallar mingyi, ”att dölja sitt ljus”.

Två vanliga begrepp är song, avslappning, och tong, öppenhet.

De börjar ofta med att lära ut teknikerna runt song, avslappning (med en känsla av öppenhet i sig, och vakenhet; alla kinesiska ord är tredimensionella med flera betydelser inuti. Inom Taoismen och Kinesisk Medicin, liksom kinesiska kampkonster, är de också ofta koder för kunskap som läraren måste lära ut för att man ska förstå, och olika lärare har olika kunskapsdjup).

Song är ett enkelt ord, men man tränar det i allt mer djupgående tekniker, steg för steg, där personen lär sig att slappna av först enkla saker, som sina händer, och sedan i allt mer avancerade träningssteg i olika delar av sitt sinne, sin barmhärtighet, sina känslor och sin verklighetsuppfattning. För varje steg av song som man kan göra och har förstått, desto mer rör man sig lite lättare med Dao.

Tong betyder både ”öppenhet” och ”sammankoppling”, som att släta ut ett stycke tyg. Taoismen anser att allting sitter samman: alla människor och alla varelser och allting i universum, och att Dao, Vägen, är den största väv som finns, där allting rör sig och utvecklas medan Dao när dem på deras väg.
  (Inom Kinesisk Medicin är begreppet tong det högsta möjliga: när personens system bara är öppet och fritt, i harmoni med sig själv och sin omgivning. Här ser man en intressant skillnad i västerländska och gamla kinesiska synsätt, för i Kinesisk Medicin är den hälsan avslappnad, utan spänning och odramatisk, medan den nuvarande bilden av riktigt bra hälsa i västerländska samhället mer är en Friskis&Svettis-instruktör.)

En äkta taoistisk utövare har enorma mängder kunskap och träningsmängd på en nivå som ofta motsvarar samma som hos en olympisk atlet. Det är dessa människorna som skrev de taoistiska klassiska texterna. Men det är sällan de väljer att visa detta. Det är vanligare att de väljer att dölja sitt ljus, omfamna enkelhet, och arbeta med guigen, att Återvända till Roten, i tysthet, med andlig träning under ytan som få människor i deras omgivning någonsin känner till.
Huashan, ett av Taoismens heliga berg. Det har funnits taoistiska eremiter i Kinas berg sedan urminnes tider. De lever där och tränar än idag.


Taoismen och studierna av förändring och enkelhet – bianhua och baopu

Andra delar av Taoismen i deras sätt att sakta förstå Dao är studiet av förändring, bianhua.
Där har de ett stort system för att börja bli allt mer avslappnat närvarande i vardagen genom meditationsträningen, och i att forska i hur olika sorters förändring sker tills de rör sig allt smidigare och smidigare med den likt en surfare som rider på en stor skimrande våg i solskenet.

Del av forskningen i förändring är baopu, Att Omfamna Enkelhet. Bit för bit förenklar man sitt liv, och sig själv; bit för bit släpper man blockeringar och programmeringar i sitt ego och i det röda dammet man har med sig i livet. Bit för bit blir man allt enklare, allt mer sig själv, allt mer bara sin egen inre natur med enkelhet, klarhet, barmhärtighet och balans, och ett avslappnat hjärta i tillvaron.


Yin och Yang och ba gua, de Åtta Trigrammen, som är vidareutvecklingar av Yin och Yang. Trigrammen är del av Taoismens schamanistiska rötter, och det finns mycket exakta system för att träna med trigrammen i taoistisk meditationsträning. Detta är den egentliga roten till boken Yijing (I Ching) Förändringarnas Bok, som blev mycket populär i förenklad form hos hippies och senare inom New Age i Väst.

En del av Taoismens stora system för andlig träning är mycket specifik qigong av olika sorter beroende på vilken nivå utövaren är. Dessa vävs sedan samman med meditationsträningen på olika sätt, allt eftersom man arbetar med olika fokus och allt djupare nivåer i Taoismen. Träningen måste vara säker för ens fysiska och mentala hälsa, och taoistisk träning går aldrig att lära ut på workshop eller korta kurser. Det är extremt ovanligt att hitta en äkta taoistisk utövare som dessutom vill lära ut systemet till en elev i decennier, vilket krävs om man ska kunna träna det säkert för sin egen hälsa. Du kan läsa mer om hur taoistisk träning är uppbyggd i Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle. I videon kan du se Baguazhang, en mycket avancerad stil baserad på taoistiskt cirkelgående som man senare gjort till en kampstil, vilket är den vanligaste versionen man hittar idag. Från början lärdes den bara ut till folk som redan var mycket skickliga på andra kampstilar, men idag lärs den tyvärr ofta ut till nybörjare i Väst som saknar både kunskap och kropp för att kunna tillgodogöra sig stilen säkert. När folk frågar mig om lärare brukar jag rekommendera till Soto Zen: http://www.soto-zen.se/LundsZendojo.htm.


Taoismen och karma och studiet av rött damm

En del av Taoismens träning är begreppet rött damm, hongchen, där de inkluderar karma.
  Rött damm anser taoisterna är allt som fastnar på oss, allt skräp, alla programmeringar, alla blockeringar som vi drar på oss under livets gång. Egot som skapas i oss utgörs till stor del av vår karma, av vårt röda damm. Under det finns däremot det som Taoismen kallar xing, vår egentliga natur, den vi egentligen är. Vår egentliga natur finns under programmeringarna som kan ha påtvingats oss av andra, och som ibland kan forma oss på negativa sätt.

Ju mer vi öppnar vår inre natur, desto mer klarhet, barmhärtighet och balans öppnas i oss. Desto mer förstår vi hur människor fungerar, och desto mer visdom får vi om hur universum rör sig.

Inom Taoismen kallas detta för xiuxing – att nära sin äkta natur, att träna så att man allt mer ser och förstår det som verkligen är en själv. När man väl kommit till specifika nivåer inom det så börjar man titta närmare på hur Dao verkligen fungerar.
  På resans gång tränar man också aktivt på att bli en allt mer balanserad och barmhärtigare människa i sin vardag. Som en taoistisk munk i Kina sade till mig, ”Vi måste bli goda människor innan vi blir människor av Dao.”

Det finns många träningsnivåer och olika sorters träning inom begreppet rött damm i Taoismen. Ju mer man tränar, desto friare blir man från sitt eget röda damm, och desto mer klarhet, barmhärtighet och balans öppnas i oss och i hur vi rör oss i vår omgivning. Ju friare vi blir från vårt röda damm, desto mer slutar vi anse att föremål eller nya prylar är viktigast, och förstår allt mer hur värdefulla andra varelser är.
Altare i Vita Molnets Tempel i Peking, tillägnat Qiu Chuji (också kallad Qiu Changchun, ”Den Eviga Våren”), en mycket känd utövare inom Taoismen som under 1100-talet utvaldes att träffa och ge råd till mongolernas Storkhan Djingis Khan. Du kan läsa mer om honom och deras möte i Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle. En av Qiu Chujis medelever var den taoistiske mästaren Ma Danyang, en av de kända akupunkturläkarna i Kinas historia.


Tre sorters Taoism och Taoismen som skapats bara i Väst

Man brukar prata om tre sorters Taoism.

Den första och äldsta är Daojia, Klassisk Taoism eller Levande Taoism. Det är här man hittar kärnan av traditionen som bygger helt på praktisk andlig träning i det stora och exakta systemet som utgör Taoismen. Den tidigaste träningstexten vi har från Levande Taoism är Daodejing (Tao Te Ching), Boken om Vägen och Kraften, som antagligen skrevs mellan 400-500 f. Kr.

Sedan på 100-talet e. Kr. kommer Daojiao, Religiös Taoism, där man skapat en Taoism i form av organiserad religion. Den Religiösa Taoismen har tagit många av meditationsbegreppen inom den Levande Taoismen och gjort om dem till gudar som man tillber och offrar rökelse till i dagens tempel. (Det finns även Folkreligion i Kina, del av de gamla schamanistiska bygudarna med inlån från flera andliga traditioner. Den väver ibland ihop med Religiös Taoism, framförallt i mindre byar ute på landsbygden.)

På 1960-talet började det skapas en helt västerländsk form som kallas Filosofisk Taoism. Den har framförallt blivit populär inom New Age och akademia, och kommer från människor som läst översättningar av de gamla taoistiska texterna utan att kunna träningen eller känna till den faktiska Taoismen i Kina. Den Filosofiska Taoismen kan fortfarande vara en fantastisk ingångsport till att börja slappna av och ändra sitt sinne med hjälp av grundidéerna i de gamla texterna.Dr Wang, en av våra lärare, en mycket känd akupunkturläkare som arbetat i Peking i mer än femtio år. Han är diagnostikspecialist, vilket är en anledning till varför vi tränar för honom. Hur skicklig akupunktören är på diagnostik avgör mycket av hur hög behandlingseffekt de får hos patienten.


Taoismen som rötterna till den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin

Kinesisk Medicin har en stor del av sina rötter och synsätt i Taoismen. Synen på människan som en organisk helhet verkar till stor del komma från Taoismen, och många begrepp från taoistisk andlig träning går igen i Kinesisk Medicin. Under föreläsningarna kommer vi att titta närmare på detta.
  Taoismen har även specifika kunskaper om hur man använder andlig träning som del av Kinesisk Medicin, det man kallar Yidao, Medicinens Väg.

Vi kommer också att diskutera mer om de klassiska texterna i Taoismen och hur de innehåller träningskoder som används tillsammans med det stora systemet för andlig träning i Taoismen, och som lärts ut från lärare till elev i en obruten tradition som går många tusen år tillbaka.

Under föreläsningarna kommer du även att få se foton från taoistiska tempel och bergseremitage i Kina, och få inblickar i hur taoistiska utövare existerar dolda djupt inne i Kinas berg. Ibland är de synliga i dagens tempel av Religiös Taoism, ibland helt dolda i byar och städer världen över där de bara tränar, tystlåtet och enkelt, och använder vardagens förändring och röda damm till att bli allt mer avslappnade, klarare, mer balanserade och barmhärtiga, och allt mer ett med Dao.


Daniel Skyle © 2016. Texten får ej användas i någon form, elektronisk, tryckt eller annan, helt eller delvis, utan överenskommelse och författarens godkännande. För frågor, kontakta oss på acu@smallchange.se. Daniel Skyle är akupunktör, journalist, författare och professionell föreläsare. Han är utövare inom nu levande taoistiska traditioner och har tränat i traditionen i mer än tjugo år. Han har kliniker i Malmö och Kristianstad och tar emot patienter från hela Sverige. Du hittar hans kliniksida på www.smallchange.se och om du gillar oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter direkt när de sker – https://www.facebook.com/SmallChangeAcupuncture.