lördag 28 december 2013

Hur fungerar akupunktur? En kort diskussion och översikt med en tio-punkters guide


Hur fungerar akupunktur egentligen? Akupunktur är ett mycket effektivt behandlingssystem som ingår i kinesisk medicin. Den första medicinska textboken för akupunktur skrevs för 2300 år sedan och det har skrivits tusentals medicinska textböcker, monografier och avhandlingar inom ämnet sedan dess under Kinas historia, och nya skrivs än idag. Akupunktur har däremot bara funnits i Väst i ungefär 50 år, och mycket lite har hunnit bli känt om riktig akupunktur under den korta tiden.

Det finns tre olika versioner av akupunktur. Den äldsta är Klassisk Kinesisk Medicin (KKM, Classical Chinese Medicine, lao zhongyi), med kunskap som använts och kontinuerligt forskats i under minst 2300 års tid, med bevis som lutar åt att det snarare är 3-4000 år gammalt.

Sedan under 1950-talet så börjar det skapas vad man kallar Traditionell Kinesisk Medicin (TKM, Traditional Chinese Medicine, xueyuanpai på kinesiska, ”skolan inom universiteten”). TKM är kinesisk medicin med lite inblandning av synsätt och tankesätt från västerländsk medicin.

Sedan 1980-talet har det också skapats en extremt förenklad version av de andra systemen här i Väst som kallas Västerländsk Akupunktur. Den innehåller bara fragment av de båda andra, och är den som används av sjukgymnaster och barnmorskor här i Sverige. De har ofta bara 25-30 dagars sammanlagd utbildningstid inom ämnet, ibland mycket färre, ända ner till en eller två helger. Det är tyvärr mycket sällan patienter inom sjukvården blir informerade om att de får Västerländsk Akupunktur istället för behandling från det gamla beprövade och mycket komplexa systemet av akupunktur inom kinesisk medicin.

I den här artikeln ska vi titta närmare på effekterna av akupunktur, diskutera dem litegrand och ge lite synvinklar som hjälper läsaren att fundera på skillnaden på synen på hälsa mellan kinesisk medicin och den nuvarande västerländsk medicinen.

Idealversionen är alltid att ha tillgång till både specialiserad personal inom västerländsk medicin och specialiserad personal inom kinesisk medicin: båda systemen har fantastiska kunskaper, bara inom olika områden.
I skicklig akupunktur är nålsättningen smärtfri.

Nålarna som används är alltid sterila engångsnålar. I kinesisk medicin ingår ett mycket komplext system av diagnostik. Diagnosen görs om på nytt varje behandlingsgång för att precisera och skräddarsy behandlingen allt eftersom patienten blir bättre. Man masserar även meridianer och punkter enligt specifika system: först som diagnostik, för att skapa ytterligare exakthet i diagnosen, sedan för att fördjupa behandlingseffekten genom kaixue, att öppna punkten och meridianen innan man sätter i en nål i punkten.

Du kan läsa mer om kinesisk medicin i ett unikt kapitel om det i boken Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle. Kapitlet täcker historia, beskrivningar av diagnosmetoder och synsätt, och förklaringar om de olika behandlingsteknikerna i kinesisk medicin, inklusive en kort översikt över de klassiska medicinska textböckerna i kinesisk medicin genom Kinas historia. Boken kommer ut i början på 2014 och du kan beställa den på daniel@smallchange.se eller läsa mer om den här: http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2013/07/forsta-boken-om-taoismen-pa-svenska.html.
 
Jag har satt samman tio punkter som en introduktion till hur akupunktur egentligen fungerar och effekterna akupunktur har. Kommande bloggposter kommer att fördjupa ämnet mer. Hoppas du har nytta av dem.1) Effekten på symptomet patienten kommer in med till kliniken
 
De flesta kommer in till kliniken med någon form av problem de vill ha fixat. Det är sällan detta är det faktiska problemet som de har, men det brukar vara den utlösande faktorn till varför de kommer till kliniken.
 
Det kan vara alltifrån något enkelt som ryggont, till sömnproblem, magproblem eller mer kroniska sjukdomar, eller att de vill ha stöttning för sin hälsa medan de går igenom västerländsk behandling mot cancern de har. Klassisk kinesisk medicin kan förbättra alla sjukdomar och problem mellan himmel och jord.

Efter första behandlingen brukar det vara en liten men märkbar skillnad till det bättre på problemet de kom in med. Första behandlingen sitter i allmänhet i tydligt märkbar i två-tre dagar, i bästa fall en hel vecka. Om det var ett svårare problem eller mer akut, då kan det hända att behandlingen sitter i 24 timmar. Det är ändå en bra start till att göra deras hälsa mycket bättre och hjälpa dem att börja läka.
 
Sedan krävs fler behandlingar för att fördjupa den läke-effekten och göra den mer permanent. Minsta antal behandlingar för att akupunkturens fulla effektivitet ska märkas är sex gånger. Om det är ett äldre eller mer kroniskt problem så krävs alltifrån åtta gånger till ett år eller mer för att göra det allt bättre.
 
Varje behandling gör folks hälsa lite bättre, och låter effekten av akupunkturen bli allt mer permanent i deras sinne och kropp.
 
Idealiskt sett kommer man in en gång i veckan. Det ger en rytm som kropp och sinne får lättare att följa, så att de lyssnar på behandlingarna mer. Om personen mår sämre eller är sjukare rekommenderar man ibland två gånger i veckan en kort period, eller tre gånger om det verkligen behövs. Men för majoriteten som kommer in räcker en gång i veckan bra.2) Från blad till rot: kropp och sinne är organiska, inte delar i en maskin
 
Västerländsk vetenskaps sätt att se verkligheten gör att vi ofta växer upp med att se verkligheten som det här i Väst. En del av detta är vad man kallar reduktionism (https://sv.wikipedia.org/wiki/Reduktionism), en annan är hur reduktionismens sätt att se saker har format västerländsk medicin till att se människan som någonting ganska mekaniskt.

Kinesisk medicin är helt organisk. Den ser allting som del av ett och samma flöde i tillvaron, allting som träd eller skogar där träden ska växa i mjuk närande mylla under klart solsken som lyser upp gröna, regnblanka blad. De anser att vi egentligen ska fungera likadant.
 
Kropp, sinne och energi sitter ihop i helheten som är vi, och vi själva sitter ihop med helheten som är resten av tillvaron och universum. Inom kinesisk medicin anser man att bara blotta tanken om att allt detta går att separera är fel, och ett diagnostiskt tecken i sig.
 
Utövare av kinesisk medicin är trädgårdsmästare istället för mekaniker. De när patientens system, hjälper det att läka och hjälper det att gå från att kanske ha ett molnigt väder fyllt med irritation och ångest tillsammans med fysiska hälsoproblem – till att återigen vara friskare, gladare, och ha ett soligare klimat inuti igen. Detta är del av behandlingen av det man kallar shen, vår medvetna närvaro och personlighet, som du kan läsa mer om lite längre fram.
 
Del av den organiska kunskapen i kinesisk medicin – som man forskat i inom kinesisk vetenskap i minst 2300 år – är också att behandlingar måste gå sakta djupare i oss. Kropp, sinne och energi fungerar organiskt: det är omöjligt att hoppa djupt in i det snabbt.

Ett problem eller en sjukdom som funnits i systemet i ett år, fem år, tjugo år – går aldrig att fixa på en eller två veckor. Däremot kan en sakta allt mer djupgående behandling verkligen läka det mer på djupet, och förbättra på ett sätt som västerländsk medicin saknar kunskap om här.
 
Man brukar säga att behandlingarna går från blad till gren till stam till rot. Läkande allt djupare inåt i oss.

Även om första behandlingen märks tydligast de första två-tre dagarna, så finns där samtidigt en mycket stor övergripande effekt som är värd att titta närmare på.

Alla människor får mer blockeringar i sig allt eftersom livet går. Det är del av att vara vid liv – vissa har färre av dem i sitt liv, andra fler. Blockeringar – bi, på kinesiska, som helt enkelt betyder ”stängning” – är när vi har spänning i någon form i kropp, sinne eller energi. Om en blockering sitter i längre och blir allt mer spänd och allt starkare, så kan den till sist forma basen för en diagnos i västerländsk medicin. Idealsituationen i kinesisk medicin är att lösa upp dem långt innan de blir så starka och påverkar oss så djupt.

Så bara en första behandling ger en övergripande effekt i vår system av att slappna av och öppna upp en del av spänningen och blockeringen som vi har formats av under vårt liv.

Fler behandlingar efter den stärker vår hälsa mer, stabiliserar våra känslor bättre och gör vårt sinne gladare och friare. Fler behandlingar gör också att de effekterna blir mer långtida och permanenta i vårt system.3) Läkning av sinnet: effekterna på shen, känslor, sinne och verklighetsuppfattning
 
Kinesisk medicin har ett enormt effektivt system för att behandla det man kallar shen. Shen är ett ord som sammanfattar vår medvetna närvaro, vårt sinne och våra känslor – en stor del av vår personlighet.

Stress, chocker eller trauma kan påverka vår shen starkt. Man säger att den kan vara blockerad, övertäckt eller dimmig, och många andra termer. Ett lätt sätt att se det är som ett landskap och dess sol: vissa dagar är det mulet, andra soligt, det är bara att livet ibland gör att människor fastnar i mulen höst eller vinter, så att landskapet till slut blir kallt, fuktigt och öde, med bara glimtar sol bakom molnen. Detta går att behandla, så att vi får tillbaka mer av solen igen, att vårt hjärta blir lättare och vårt sinne friare och gladare, med färre av låsningarna och blockeringarna vi hade i det innan. Någon som är skicklig på kinesisk medicin kan både se patientens shen tydligt och behandla för att läka den igen.
 
Man kan verkligen genuint hjälpa en person att läka känslomässiga sår eller få tillbaka delar av sig som de trodde var förlorade under livets gång. Med behandlingarna för shen gör man återigen patienten gladare, mer levande och mer närvarande, och hjälper dem samtidigt ha mer balanserade känslor och större harmoni med sin omgivning.
 
Du kan läsa mer om begreppet shen och hur man kan hjälpa till att läka den i den här bloggposten om vad läkning kan innebära:4) Bättre blodflöde och generell avslappning: allt större frihet i vår fysiska kropp

En av de många effekterna med akupunktur är att det ger bättre blodflöde och generell avslappning.
 
Samtidigt finns det mycket precisa sätt att behandla blodflöde, blodtryck och det man kallar blodstasis i kinesisk medicin, även att stänga ner inre blödningar som kanske är regelbundet återkommande på grund av sjukdom.
 
Klassisk Kinesisk Medicin, den äldsta versionen, har sedan dessutom ett specifikt system för hur man hjälper folk att frigöra deras fysiska kropp från gamla problem och göra att vårt sinne börjar röra sig i harmoni med vår kropp igen.5) En kropp av trä – den dåliga kroppsuppfattningen i Väst och dess problem i behandlingar
 
En stor skillnad på att behandla kineser och västerlänningar är att västerlänningar är mycket mer spända och har mycket dålig kontakt med sin fysiska kropp.

På grund av vårt samhälles nuvarande fokus på datorer, på gott och på ont, så tillbringar de flesta här sitt liv mestadels i sitt huvud i sina tankar. Detta gör att de tappar kontakten ännu mer med sin fysiska kropp och hur den egentligen känns och fungerar ihop med deras sinne.

Detta refererades till i Kina redan under 700-talet e. Kr. om dåtidens konfucianska akademiker, och kallades ”huvudet äter kroppen” – att tankar hela tiden äter energi från kroppens fysiska hälsa.

Detta gör också att de sällan känner effekten av behandlingen så bra de första gångerna. Någon som får akupunktur inom kinesisk medicin regelbundet, av någon som är skicklig på det, kommer att allt tydligare känna exakt vad de olika punkterna gör och på vilka sätt de påverkar våra inre organ och vårt sinne.

I början däremot, här i Väst, så har de flesta patienter kroppar som nästan är gjorda av trä. Med behandlingarna lossar detta sakta och de börjar allt mer återvända till att faktiskt bo i sin egen fysiska kropp igen och känna hur den mår och hur den känns, vilket kan vara ganska bra – vi lever vårt liv i den, så det är mycket bättre om vi kan vara vänner istället för som ett skiljt par som valt att bo kvar i samma hus.6) Subtilare effekter vi saknar vokabulär för: att känna sig helare, friskare, friare och mer levande


Flera av effekterna av akupunktur är också mycket subtilare än vad vi i Väst är vana vid att kunna märka överhuvudtaget. Vår syn på hälsa är mycket grov, även om den har börjat bli lite subtilare de gångna tjugo åren. Kinesisk medicin har en mängd behandlingar och effekter som vi ofta till och med saknar vokabulär för i Väst, för vi vet inte ens att de går att göra. De har gjorts regelmässigt i 2300 år i Kina, men akupunktur har blivit känt bara i mycket förenklad form här i Väst i femtio år nu.

Skicklig kinesisk medicin kan verkligen ge en klar känsla av att personen blir helare, friare och mycket mer levande. Man kan hjälpa människor att tänka klarare, bli mer närvarande, bli lättare i sinnet och att bli mycket mer nöjda över sitt liv. Man kan hjälpa dem att känna sig helare, vilket i sig är otroligt nog för att upprepa både en och tre gånger till. Man kan verkligen hjälpa människor att känna sig helare inuti.

Återigen, du kan läsa mer om detta i den populära bloggposten om läkning jag nämnde ovan. Du hittar den här:


Klassisk Kinesisk Medicin har dessutom ytterligare tekniker för att ge folk mer frid i sinnet när de ligger nära döden.

 

7) Preventiv medicin: att lösa upp blockeringar nu istället för att de koaguleras ännu mer
 
Effekterna av akupunktur anses vara idealiska om man kan behandla innan någonting har satt sig djupt och länge i oss.

Inom kinesisk medicin har preventiv medicin ansetts vara den högsta läkekonsten ända sedan 300 f. Kr.

Kinesisk medicin kan behandla akuta tillstånd och kroniska tillstånd mycket bra också, men drömversionen är att behandla någon innan ett problem hunnit bli illa, helt enkelt därför att ju längre det har suttit desto djupare har det hunnit gå i oss och skapa smärta, och påverka vårt liv och vårt sätt att se verkligheten.
 

 
8) Den läkande kontakten mellan patienten och akupunktören

Det finns några viktiga faktorer som skiljer sig i kontakten med patienten mellan västerländsk och kinesisk medicin.

Den första är att all diagnostik görs om varje gång. Det finns aldrig en ”diagnos” som sedan är långtida eller permanent. Första gången gör man en mer detaljerad diagnostik, men sedan görs diagnostiken om på nytt varje behandlingsgång (se Taoismen – Förändringens Tradition och kapitlet om kinesisk medicin för en genomgång av de olika diagnosteknikerna man använder för akupunktur).
 
Detta gör man av några olika skäl. Bland dem är att man genom diagnosmetoderna för akupunktur kan känna mycket subtila förändringar i folks hälsa genom det som kallas pulstagning i kinesisk medicin. Det används för att se hur behandlingen fortgår, och på så sätt skräddarsy den litegrand för varje behandlingsgång och gör den ännu mer effektiv.

Ett annat är att man får taktil kontakt med patienten. Där fingrarna rör patienten när man tar pulserna i kinesisk medicin får man samtidigt en klar fysisk kontakt mellan en människa och en annan. Genom den fysiska kontakten godkänner man också deras existens och säger att ”jag ser att du också finns och vi ska läka tillsammans”.

En del inom kinesisk medicin är sedan dessutom tränade i det man kallar jingluo zhenduan, att göra ännu mer precis diagnostik genom att känna på och massera meridianer (du kan läsa en introduktion till detta i vår artikelserie om akupunkturläkaren Dr Wang Juyi här: http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2013/05/interview-with-dr-wang-juyi-on-channel_9265.html). En annan fasett av detta är att akupunktören för varje punkt ska massera den på specifika sätt för att öppna den, så kallad kaixue. Detta gör att nålen lättare går in och att punktens effekt blir mycket större. Träning inom det fältet gäller också hur man hittar var punkten faktiskt är. Det finns ofta bilder på var punkterna ska vara, men man måste lära sig hur man hittar dem och känner dem, då deras placering varierar per person, kroppsbyggnad och tid på året. Om akupunktören inte kan hitta punkten kommer effekten av behandlingen bli mycket sämre.
  
Inom Klassisk Kinesisk Medicin finns det sedan ytterligare kunskap om detta i form av ett system för hur akupunktören renodlar och manifesterar en läkande intention som hjälper patienten att läka. Det systemet är mindre vanligt idag, men det finns fortfarande kvar.
 
 


9) Akupunktur i grupp – att läka andra genom att läka tillsammans

På just Small Change Akupunkturklinik så behandlar vi som man gör i Kina: i grupp.
 
Att behandla en och en är mycket ovanligare i Kina. Antagligen uppstod det här i Väst baserat på terapimodellen av en terapeut och en patient. I Kina är standard att behandla patienter i grupp – alltifrån två till hela tio på en gång!

I England och USA kallas detta för Community Acupuncture eller Multi-bed Acupuncture. När man behandlar flera personer samtidigt med akupunktur så ökar behandlingseffekten rejält för patienten, och samtidigt får man en mycket stark faktor av det som kallas psykosocial läkning, dvs att man sitter eller ligger och läker tillsammans med andra. Man pratar med dem, ser hur de läker och hör deras historia om hur deras problem blivit bättre. Man läker tillsammans. Detta är något vi sällan har chansen till annars i Väst.

 

10) Icke-beroendeframkallande behandling utan läkemedel

En sak som är lätt att glömma om man arbetar med kinesisk medicin är att det exkluderar både läkemedels bieffekter och eventuella beroendeframkallande ingredienser.

Behandlingar inom akupunktur hjälper människor konkret och effektivt. Allt hänger på akupunktörens skickliget, och det är viktigt att du kollar upp informationen om du faktiskt vill ha behandling av riktig akupunktur inom kinesisk medicin. Fråga vilken utbildning akupunktören har och om de använder akupunkturen inom kinesisk medicin, lyssna på om de låter trevliga, och känn efter om de ger dig en känsla av läkning när du pratar med dem.

Effekterna av akupunktur om det används av en skicklig person inom kinesisk medicin kan verkligen ge enorm förbättring av vår hälsa – både vår fysiska och känslomässiga hälsa, och i hur hela vi känner oss inuti.
Lycka till.

Daniel Skyle © 2013


fredag 27 december 2013

Freedom


What the acupuncturist does when they needle you is to show the soul a direction for liberation.”
 
                                                                     – Jeffrey Yuan, in lecture, 2011

Akupunktur och hur vi läker: läkekrisen (kalla den läkechansen) och hur vi kan hjälpa varandra att läka


(Kort not: jag skrev den här bloggposten efter att i flera år på mina kliniker sett hur patienter här i Väst helt saknade kunskap om vad läkning är. Hantering av symptom, ja, det fanns, men all kunskap om läkning och vad det faktiskt innebär att läka saknades helt... Vilket är så sorgligt och så skrämmande att vi saknar, och det skapar en maktlöshet för de flesta i vårt samhälle. Den här bloggposten skrev jag från början på engelska 2012, och den ger läsaren en första kunskap om vad läkning kan vara, en struktur för hur man själv läker, och en insikt i hur enormt mycket vi kan hjälpa andra människor läka om vi vill. Jag har dessutom lagt till ett nytt stycke om hur man läker shen, vårt sinne. Hoppas du har nytta av den. DS.)

Vad innebär det att läka?

Det är den stora frågan. För en del människor kan det dominera hela deras liv. Antingen i sättet de får en chans att läka eller hur de lägger livet på att leta efter den. Ibland vet de om att de letar efter att läka – men ibland går de bara genom livet med bitar av brutet glas i sitt hjärta, eller med sjukdomar som de varken kan bli av med eller bli vän med.

I den här bloggposten ska vi prata om läkning, läkekrisen – mer korrekt kallad läkechansen – och hur akupunktörer eller vårdutövaren och vi alla kan bli en katalysator för läkning.
 
Smärta, problem och sjukdomar kan drabba oss alla. En del människor har liv med mindre av det, en del har mer; skadorna kan vara subtilare men djupare, eller större men lättare att läka. Jag tror att på vår väg genom livet så letar de flesta människor efter läkning på ett sätt eller annat.

Det kräver mod att läka. Det låter kanske konstigt utifrån – det är väl självklart att vi vill läka om vi är skadade, eller hur? Men läkning innebär också att erkänna våra sår och att börja bli fri från dem för att bli helare igen. Detta är del av den ursprungliga etymologin för ordet på engelska, to heal, innan det nyligen blev inlånat till andra betydelser i New Age. ”Heal” kommer från hale, som i sin tur betyder ”hel”. Läkning gäller att tillåta oss att återigen bli helare, att låta bitarna läka samman igen och bli starkare och visare.

Synvinklarna som de flesta österländska traditioner har är att om vi tillåter oss själva att läka så läker vi samtidigt hela världen. Allting sitter ihop; våra sår kommer att eka i andra liksom deras ekar litegrand i oss.

Genom att acceptera läkning kan vi också börja hjälpa andra. Vi kommer att diskutera det här längre fram i texten när vi tittar på hur vi själva kan bli katalysatorer för läkning.

Sjukdom är inte bevis för att du har misslyckats, utan snarare en väg mot bättre hälsa, ett bättre tillstånd av balans. Det kan vara ett tillfälligt tillstånd. Sjukdom kan vara nödvändig om ditt gamla tillstånd var för spänt. Det kan finnas två sorters läkning. En som tar dig tillbaka till tillståndet du hade innan. Även om detta ofta verkar bra, tänk på att nästan alla elementen som skapade din sjukdom fortfarande kommer att finnas där. I mer allvarlig sjukdom så krävs utvecklande läkning – läkning som tar oss bortom personen vi var, personen som hade lätt för att få den sjukdomen i första hand. Om inte den sortens läkning sker så kommer du att bli sjuk igen på samma sätt. Sjukdom kan vara en väg till bättre hälsa.

                                            – McDermot and O´Connor, NLP for Health, s201.

 
Läkning

Inom Taoismen läggs mycket träning på att förstå och bli vän med förändring. De studerar förändring på djupet, och har strukturer för att se och förstå hur den fungerar i vår vardag, mitt bland kaffekoppar, papper på jobbet eller de skrikande ungarna där hemma.

Att läka är att tillåta oss att skifta från ett tillstånd till ett annat. Det är att skifta från ett sårat tillstånd till ett där vi är helare och fortsätter att läka.
Inom Taoismen skulle skiftet mellan ett sårat tillstånd till ett mer läkt kallas hua, en transformation. Det är inte bara förändringen från en dag till nästa, att gå upp, borsta tänderna, göra en ny kopp kaffe dag efter dag, soluppgång efter soluppgång; en hua är när vi växer och förvandlas till något annat. Ibland måste vi lära oss viktiga läxor på vägen, läxor vi inte alltid vill lära oss men som är enormt viktiga för vår utveckling och livet som vi har.

Många gamla andliga traditioner i Öst anser att våra olika sår och sjukdomar är del av kunskapen vi måste lära oss för att förstå och utvecklas i livet.

Synen i Klassisk Kinesisk Medicin, det gamla systemet innan Traditionell Kinesisk Medicin skapades på 1950-talet, är att vi är en helhet. Alla våra bra saker och dåliga saker är ett; våra sår påverkar hela oss, men hela vårt system har också färdigheter och kapacitet att läka dem.


Läkaren som har en negativ effekt på sina patienter borde bli patolog eller anestesiolog. Om patienten mår sämre när de har träffat dig så har du fel jobb.

                               – J. Blau, ”Clinician and Placebo”, Lancet 1 (1985), s344


Istället för läkekris kalla det läkechans

Del av läkning är ibland vad vissa kallar ”läkekris”. Jag föredrar att kalla det läkechans. Det är helt enkelt en del av läkeprocessen då vi träffar på och rensar ut en del av gifterna och såren som vi bar med oss. De kan vara fysiska, känslomässiga eller mentala; reaktionen är helt enkelt del av tiden det tar att bromsa från en hög hastighet till en lägre i vårt liv, det jag pratar om med mina patienter om och kallar bromssträcka.

Efter en läkechans brukar vi känna oss lättare och friare och gladare – och sedan fortsätter vi att läka ännu djupare och bli oss själva ännu mer, och verkligen njuta av livet vi vill leva.

I taoistiska termer så är detta del av de första stegen efter förändringen som kallas
hua: detta är sånt vi kan känna i de tidiga stadierna av läkning. Som den taoistiske mästaren och akupunkturläkaren Jeffrey Yuan säger: ”Om du talar om en läkekris så är kroppen och sinnet redan starka nog att hantera den.”

Om du går igenom en läkechans så är detta tecken på att du redan har hållit på att läka en längre tid. Annars skulle din kropp och sinne inte tillåta dig att släppa mer, och att hitta mer frihet och helhet genom en läkechans.

Det är mycket bra att försöka vara närvarande i processen från sämre hälsa till bättre, eller från sårad individ till helare människa. Det är inte alltid vi kan vara närvarande i det, men även om vi bara kan göra det lite så är det en enormt stor sak. En del andliga traditioner använder medvetet den träningen i närvaro under sjukdom eller problem som en äkta meditationsträning.

Om vi är mer närvarande i stadierna av läkning är det också ännu lättare att se vad som går bra, och hur vi kan göra nästa stadie lättare.

Om vi tittar på processen i sig, tittar på den som helhet, ungefär som att titta på ett helt hus istället för bara ett rum av det, så kan vi sätta oss ner och skriva en lista eller en kronologisk tidslinje över vad som har hänt och allt som har blivit bättre. Vad kan du lära dig från erfarenheterna du har haft? Vad var användbart för dig? Vilka saker i ditt liv öppnades och blev större, trots att du själv gick igenom smärta samtidigt? Vilka av de lärdomarna är användbara för oss att ta med in i framtiden så att vi gör nästa stadie av läkning lättare, friare och naturligare för oss själva?

Om jag säger till patienter att höja sina nivåer av immunoglobuliner eller T-celler i blodet så kommer ingen att förstå hur de ska göra det. Men om jag lär dem hur de älskar sig själva och andra fullt ut, så sker samma förändring automatiskt. Detta är sanningen: kärlek läker.

               - Bernie Siegel, Love, Medicine and Miracles, (Harper and Row, 1986)Hur vi hjälper andra att katalysera läkning i dem


Det är ganska vanligt att vi tror att vi behöver någon annans godkännande för att börja läka.

Att vi tror att vi behöver närvaron av någon utanför oss själva att säga, det är okej, du håller på att läka, du förtjänar att läka, du kan läka; du har redan de första verktygen för att läka dig själv och leva ett liv som är bättre för dig och andra i din omgivning.

Det låter konstigt, men det verkar ofta vara så att folk känner att de behöver ett yttre godkännande. Ibland behöver vi deras godkännande bara en gång, bara för att starta processen eller fortsätta den, för att tro på den; ibland behöver vi godkännandet under delar av läkeprocessen som fortsätter under hela vårt liv. Den rösten utifrån som gör det lättare att komma ihåg att ”Ja, det är okej att jag läker”.
 
Inom det man kallar informationsteknologi kallas detta klibbighet. Man har sett i studier att när servitriser bara upprepade en kunds beställning till dem ökade deras dricks med 70%. Det är så ofta som vi känner ett behov av att någon annan bekräftar vår existens, att ge ett tystlåtet godkännande åt våra val och och vårt liv.
 
En akupunktör eller hälso-utövare inom sjukvården har givetvis mycket större ansvar på sina axlar att kunna hjälpa läka patienterna de kommer i kontakt med. Men vem som helst kan hjälpa till med det, vem som helst kan bli en katalysator för att hjälpa andra att läka. Och genom att hjälpa andra att läka hjälper vi också hela världen runt omkring oss att läka mer.

Nyckeln till detta är vilken intention vi har. Om vi har en läkande intention, då kan vi hjälpa andra att läka. Inom Taoismen finns det dessutom ett klart ramverk av kunskap och träningstekniker för detta, speciellt för de som arbetar med kinesisk medicin och akupunktur. Men även utan det, så att ha en läkande intention i det vi säger och hur vi manifesterar oss själva kommer att hjälpa andra jättemycket i deras läkeprocess, var de än är i den och vilken anledningen än är till att de behöver läkningen.

Säg att en patient kommer till mig. Jag försöker känna, har de frid i sinnet när det gäller sjukdomen de har? För i så fall så har de redan förstått vad problemet innebär för dem. Så vad jag försöker göra är att ge dem råd för hur de kan fortsätta ha den friden i sitt sinne.

             – Jeffrey Yuan i intervju om läkningen av shen i kinesisk medicin, se http://www.accm.ie/all-diseases-are-rooted-in-the-spirit/


Så hur känns det att läka? Oftast så är förändringen en fråga om atmosfär – att ens ande lyfter, ihop med en större känsla av engagemang med vårt liv, vilket plötsligt blir mycket mindre överväldigande och jobbigt. Problem som innan verkade omöjliga att påverka blir plötsligt mindre skrämmande. Detta följs också av en mycket klar och fysisk känsla av lättnad. Jag har hört det beskrivas som alltifrån ”ett mörkt moln som lyfte från mig” till en känsla av att allting bara släppte. Effekten kan ofta bli så stark att det motsvarar eufori.

              – Healing the Wounded King, John Matthews, Element 1997Intentionen vi har mot oss själva och andra kan höras i vår röst och ses i våra ögon; den ekar runt hela vårt väsen var vi än är. Vissa har en naturlig gåva för att läka andra, men det är en färdighet som också behöver tränas upp under mycket lång tid för att bli klar och skicklig. I österländska andliga traditioner och en del schamanistiska traditioner finns det precisa system för hur vi först läker oss själva, och sedan hur man tar den konkreta erfarenheten av helhet och läkning och använder den för att hjälpa andra människor att läka när man träffar dem.
 
Att ha en läkande intention är ett val som vi kan göra. Om vi vill. Det är ofta mycket mer effektivt om vi först tillåter oss själva att läka, åtminstone en del; utan det är det mycket svårt att förstå vad läkning innebär för någon annan och faktiskt hjälpa dem att läka också.Att läka vårt sinne och förstå våra problem – läkning av shen
 
Shen är en samlingsterm för vår medvetna närvaro. Shen inkluderar våra känslor, tankar, personlighet och sättet vi ser på verkligheten. En klar, vaken shen är närvarande i livet och har bra harmoni i sin interaktion med andra människor. En fri shen tänker enkelt och lätt och har bra insikt i hur andra människors shen fungerar och hur man kan hjälpa dem.
 
En av kinesisk medicins många otroliga skatter är att man faktiskt lätt kan behandla och hjälpa folks shen. Det är otroligt. En skicklig utövare av kinesisk medicin kan verkligen hjälpa till att läka någons shen igen, och det är behandlingar som vi helt enkelt inte har i västerländsk medicin. På grund av detta saknas till och med tanken på att det går att läka vår shen – vi har helt enkelt ingen vokabulär här för att det är möjligt, annat än litegrand genom terapi eller kanske att vi tror på att det kan fungera i att slappna av den med läkemedel som zoloft.

Vi ska bara ta en kort första blick på shen här och två fasetter av den när det gäller läkning: hur läkning av shen läker oss, och hur man kan läka shen även om en sjukdom är så svår att den bara går att påverka litegrand.
Akupunktur i kinesisk medicin har en mängd tekniker för att läka shen i oss. Första texterna om det kommer från den första textboken i kinesisk medicin, Huangdi Neijing, Den Gule Kejsarens Inre Klassiker, som skrevs runt 300 f. Kr.

Genom akupunkturen kan man läka shen, och när det sker känner folk hur de blir mer närvarande, hur deras känslor blir stabilare och lugnare, och hur de själva börjar bli harmoniska med sig själv igen. Och när man kommer i mer harmoni med sig själv, blir man också samtidigt mer harmonisk med sin omgivning.

Dessa behandlingarna används också ofta efter att människor har varit med om tuffa saker i livet, som skilsmässa, dödsfall, olyckor eller kanske att man har förlorat jobbet. Då kan kinesisk medicins behandlingar för att läka shen plötsligt göra att man känner det som om man får tillbaka sig själv igen, att man hittar en helhet som man trodde gått förlorad.
 
Det andra är att ibland har människor kroniska eller svåra sjukdomar – som autoimmuna sjukdomar, smärta eller cancer – där man kan hjälpa deras hälsa en del, men sjukdomen i sig går inte att ta väck. När en person har cancer kan man verkligen mycket effektivt stötta och stärka deras hälsa medan de går igenom cellgiftsbehandling eller strålning. I de fallen kan man verkligen hjälpa folk att läka sin shen, däremot, och det gör en enorm skillnad – de blir gladare, starkare, ser klarare på tillvaron, och sorg och ilska verkar lätta och flyga sin väg upp i himlar som plötsligt är blå igen.


Vi hade citatet från Jeffrey Yuan innan, men det är värt att upprepa:

Säg att en patient kommer till mig. Jag försöker känna, har de frid i sinnet när det gäller sjukdomen de har? För i så fall så har de redan förstått vad problemet innebär för dem. Så vad jag försöker göra är att ge dem råd för hur de kan fortsätta ha den friden i sitt sinne.


             – Jeffrey Yuan i intervju om läkningen av shen i kinesisk medicin, se http://www.accm.ie/all-diseases-are-rooted-in-the-spirit/


Tja, okej, vi kan lägga till en tredje sak: del av behandlingarna för att läka shen är också det som kallas att läka hjärtat. Då kan man verkligen hjälpa folk att läka gamla sorger och problem, och på nytt återfå delar av sig själv som man trodde var tappade; att åter hitta en helhet och läkning i själva roten på sitt väsen. Det är detta man kallar ”att nära hjärtat” i kinesisk medicin.
 
Du kan läsa mer om det här ämnet i min bok, den första boken om Taoismen på svenska – Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare där jag lagt till ett unikt kapitel om kinesisk medicin och akupunktur. Boken kommer ut våren 2014. Du kan läsa mer om den på www.skylebooks.blogspot.se och på Daniel Skyle Författare på Facebook, och beställa den direkt från daniel@smallchange.se.

I Klassisk Kinesisk Medicin tränar de skickligaste akupunkturläkarna en mängd tekniker för hur man tittar på patienten. Genom sin egen träning i meditation och qigong har de själva fått en enormt klar och hel shen, och kan därigenom också se andra människor mycket klart. Detta leder till att mer och mer kunna diagnostisera en person bara genom att titta på deras shen, och det anses vara bland den högsta skickligheten som finns i kinesisk medicin.

När man tittar, måste man vara smart och vaken. När man kan förstå början och slutet på en sjukdom genom att titta, då kommer utövarens behandling att vara oslagbar.
                               – Huangdi Neijing Suwen, den Gule Kejsarens Inre Klassiker, ca 300 f. Kr., kapitel 77, Shu wu guo lun, De Fem Misstagen i Diagnos och Behandling
 

Vi kan alla hjälpa varandra att läka

Inom Taoismen och Ekologisk NLP, som vi arbetar med på Small Change Klassisk Kinesisk Medicin och Akupunkturklinik, finns klara strukturer för både läkning och tekniker för läkning. Båda ser ämnet lite annorlunda, men framförallt Taoismen har mycket praktiska och detaljerade strukturer för läkning på många nivåer i oss. Du kan läsa mer om deras synvinklar på läkning och om hur Klassisk Kinesisk Medicin anser att alla sjukdomar har sin rot i sinnet som diskuteras i den första textboken i kinesisk medicin, Neijing från ca 300 f. Kr., i kapitel 8 i del två av den, som heter Benshen, Sinnets Rot. Du hittar mer om det i denna intervjun med den taoistiske mästaren och akupunkturläkaren Jeffrey Yuen som vi tränar för: http://www.accm.ie/all-diseases-are-rooted-in-the-spirit.
 
Vi kan alla hjälpa varandra att läka. Det finns allt djupare nivåer inom oss som vi kan läka också, och för de som är intresserade av äkta andlig träning, som inom Taoismen och andra traditioner, så är läkning en process som fortsätter under hela vårt liv, bara i allt djupare lager i oss.

I kliniken så har Klassisk Kinesisk Medicin och akupunktur tekniker för att hjälpa patienter att läka på både fysiska, känslomässiga och metafysiska nivåer – det vill säga, att hjälpa oss att läka i vårt liv, där vi är, och dit vi är på väg.
 
Vi kan alla läka: vi kan alla bli helare.Det är viktigare att veta vilken sorts patient som har sjukdomen än att veta vilken sjukdom patienten har.
                                                                                  – Sir William Osler

Daniel Skyle © 2012

Explaining Chinese medicine to The One Grumpy


I don´t believe in Chinese medicine. The evidence says it´s only good for
pain relief.”

This is a common personality-type in the West. When I lectured in the NHS in Sweden, I counted on having at least a couple of these in the crowd for every lecture – usually three out of ten, with one of those being openly disrespectful to other people (the question above is diplomatic compared to some versions). Of the rest of the audience, five would either have been treated and know it helped them or relatives to them, or they would realize they didn´t know enough to judge another system of medicine. Two out of the ten would have the ability to see the potential for helping patients through techniques that their own system of medicine didn´t include.

In many lectures, there were always stragglers, often doctors, who would come up afterwards and say ”Yes...I can see the potential in this, I´ve heard of things it treated that I can´t right now, but...the system is tying my hands to follow the rulebook no matter what it says. I might lose my license if I don´t. Sorry I didn´t say anything during the lecture.” Many of those were long-time biomedical doctors, who simply had seen what was possible or not in their own medical system in real life, over decades of practice, instead of learning it from textbooks.

So, if you meet The One Grumpy, what do you do?
 
First of all, you have to decide whether you are interested in investing time of your life to feed them. Most One Grumpies have little or no actual training in Western science. It is very rare that they are at research level of Western science. Interestingly, it seems quite common that some people who have very little training in Western science misunderstand this as an excuse for them to ask questions that everybody else has to answer. It is of course your choice whether you want to invest energy from your life and time on this planet to answering them instead of investing that time into, say, treating a patient who really needs help.
  I can give you some ideas and views here, but the choice itself is up to you.

Do you have to answer? Nope. My choice during those lectures would be based on how the person asked the question. Sometimes you can hear and see that they actually really do want to know but don´t have the mental vocabulary to ask the question in a polite way. Then it might be more worth taking your time to inform them. If it is someone who´s very demeanor, tone and attitude indicates that they don´t respect your knowledge, and that no matter how much time and effort you put in, they´re not going to listen, then I usually just change the subject or refer to the reading-list. Many One Grumpies really just want to be in the spotlight and steal time and energy from the lecture and the group. If you are talking to a group, remember, you are talking to all of them and to all the friends they will tell, not just giving time to one person who perhaps sadly got too little attention when they were a kid.

What can be useful if you do choose talk to the One Grumpy? You might change the attitude of that person concerning chinese medicine as a whole. If he or she is a doctor, this might mean that some patients down the line might get helped with health-issues Western medicine doesn´t have the skills to deal with. If you are interested in Chinese medicine as a whole in the West, your little piece of information to the Grumpy might be another drop of good information about the subject for the future.

Many of the times I chose to answer the One Grumpy, I actually wasn´t answering him (it was usually a him), but the rest of the audience. The One Grumpies I personally encountered were nine out of ten a waste of time and energy to engage with. They only wanted to be seen and heard. No matter how much information or time they were given, they weren´t satisfied. This is perhaps because they thought they were defenders of their faith, Western science or Western medicine, which thank god is much bigger and filled with more skilled and nice people to ever need defending by anyone.

I don´t believe in Chinese medicine. The evidence says it´s only good for pain relief.”
  Some gentler responses to this might be, ”You don´t have to belive in it. It works anyway if you get treated with it. If you book an appointment at my clinic I will be happy to show you.”
   Or, ”What have you seen of Chinese medicine?” or ”How much have you read about Chinese medicine?” which usually is answered by versions on the theme of ”Nothing”. This can be followed by, ”I´d be happy to give longer, in-depth answers, but can´t do it in this lecture. Read some of the books recommended in the paper – ” (remember to bring a paper with a good reading list on) ” – and then get back to me by e-mail, and I´ll try to help you.” No Grumpy I have met have ever wanted to actually read up on the subject before delivering their verdict.

I personally rarely quote case-studies to a One Grumpy. Chinese medicine needs no defending and no excuses. Offering them can often just increase the perception for the audience that it does. I have seen many acupuncturists in the West whose entire connection with Western science is to be on the defensive, excusing Chinese medicine and its long experience, instead of being intensely proud of the skills it has. I think excusing Chinese medicine has created a lot of damage for it in the West, and we need less of it.
 
Going into the long, complete answer to the actual question – how badly the studies are put together and how they ask the wrong questions due to a lack of knowledge about acupuncture and what seems to be a complete lack of interest to learn what it actually is – will take time and energy and patience, and will usually not pay off. But you never know, maybe it will for you, and for the One Grumpy you choose to invest energy in.

It is impossible to explain Chinese medicine through the current Western medicine´s views. People occasionally try, but all that frequently happens is that they cut off legs and one arm to explain the right hand. A more useful version is to see the two systems as two different paradigms to be dealt with in their own language and on their own merits. They both have pros and cons, they both have some brilliant solutions but in different parts of the playing field and with different views on how life, humans and the universe works. After writing and lecturing on this for a long time, I´ve realized that it comes down to two very different ways of seeing the universe. The difference between them is that fundamental. This fundamental difference, in turn, then shapes each system´s view of health, illness, humans, and how humans fit into nature or don´t.
 
If you do have the huge and positive intent to lecture, I would suggest you have some prepared answers to the questions above. Who knows – you might even meet a One Grumpy worth investing time in.Daniel Skyle © 2013