lördag 10 september 2016

IVF och akupunktur: så här går behandlingarna till, en hjälpsam introduktion för patienter hos Small Change Akupunktur

Texten får ej användas, återges eller kopieras, helt eller delvis, i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016


Detta är en artikel från Small Change Akupunkturkliniker om behandlingarna vi hjälper till med för fertilitet, ofrivillig barnlöshet, och under resan du har med IVF. Du kan boka hjälp och behandlingar hos oss på acu@smallchange.se eller ringa direkt på 0702/23 28 95. Vi tar emot patienter både i Skåne, nationellt, och internationellt, och har hjälpt många patienter som också är 40+ att få barn.

Jag skriver den här artikeln för att det är vanligt att jag får frågan ”Hur går behandlingarna till?” från patienter (och ofta med lite oro i rösten). Jag tänkte att det kan bli en trygg punkt att jag skriver lite om hur vi hjälper till med fertilitet och IVF på Small Change Akupunktur med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin.

Den första översiktsartikeln om akupunktur och IVF på svenska skrev vi, och har lagt upp här på bloggen. Den ger dig en längre och mer detaljerad inblick i behandlingarna. Du hittar den här: http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2015/07/behandlingar-for-fertilitet-med-den.html .

Vår Facebooksida är https://www.facebook.com/SmallChangeAcupuncture och Facebooksidan vi har om just det här ämnet hittar du här: https://www.facebook.com/akupunkturvidivfsverige .

Tänk på att den här texten endast gäller på Small Change Akupunkturkliniker, www.smallchange.se. Om du går till någon annan så kan upplägget och kunskaperna vara annorlunda. Du hittar lite tips om hur du letar kvalitet inom ämnet i slutet av den här artikeln.

Välkommen hit!
Start på behandlingarna för fertilitet med hjälp av äkta akupunktur i Kinesisk Medicin

Kan man göra när som helst. Ju tidigare desto bättre.

Idealversionen är givetvis att göra det medan man fortfarande håller på med naturlig fertilitet, innan IVF ens behövs. Tyvärr är det många som kontaktar mig först när de redan är inne på IVF, och det går förstås mycket bra att hjälpa till då med, men man kan bespara sig mycket läkarbesök och hormonbehandlingar genom att börja få hjälp med akupunkturen när man fortfarande håller på med naturlig fertilitet. Då kan man också först se om IVF verkligen behövs.

Många har bara fått höra om behandling inför ägginsättning, och den hjälper litegrand, men de behandlingar som ger mest effekt är de långtida, över månader och ibland år.

På Small Change Akupunkturkliniker är det första jag gör att be patienten ringa: jag träffar aldrig patienter på kliniken utan att ha pratat med dem på telefon först. Detta är för att ha mer bakgrundsinformation så att jag kan ge högre kvalitet i behandlingarna redan behandlingsgång 1.

 


Behandlingsgång 1 – akupunktur ska vara smärtfri

Efter samtalet på telefon så bokar vi tid. Välkommen in!

Patienten kommer in, och jag går igenom all bakgrundsinformation igen i detalj för att dubbelkolla att allting har kommit med.
  Dessutom ingår en lång räcka diagnostiska frågor som använts i Kinesisk Medicin i årtusenden, och som inom fertilitet har fler tillägg med frågor specifika för behandlingarna just inom det ämnet.

Sedan gör vi diagnostik i Kinesisk Medicin – bland annat pulstagning (i Kinesisk Medicin, inte desamma som den enkla i Västerländsk Medicin) och tittar på tungan. Jag arbetar själv dessutom med jingluo zhenduan, palpering av meridianer, som jag har lärt mig i Peking av min lärare Dr Wang som varit akupunkturläkare där i 53 år. Det diagnostiksystemet ger ännu högre precision i diagnostik, och högre behandlingseffekt.

Dr Wang är diagnostikspecialist med sitt eget diagnostikdepartement på ett stort akupunktursjukhus i Peking. Det är en anledning till varför jag tränar för honom sedan många år tillbaka: jag har också den specialiseringen, ett fokus på komplicerade problem eller sjukdomar som ingenting verkar hjälpa på, det man kallar zabing på kinesiska sjukhus.
Pulstagning och tunga ska alltid inkluderas. Pulstagning i Kinesisk Medicin är ett mycket stort och detaljerat system, där man kan utläsa klar information om patientens hälsa.     
  Behandlingarna baseras också bland annat på pulserna, och pulserna ska påverkas på specifika sätt av behandlingen akupunktören ger. Det är därför man helst kollar pulserna igen både under behandlingen och efter behandlingen för att se att den funkar som det är tänkt.

Pulstagning ska göras om minst varje ny behandlingsgång. Är pulstagning inte med, så är det inte äkta akupunktur i Kinesisk Medicin, utan då är det sannolikt att personen som behandlar dig är västerländsk vårdpersonal som gått korta kurser, ibland så lite som en eller två dagar i utbildningstid inom ämnet innan de behandlar dig. I Kina har en akupunkturläkare minst fem år heltid på universitet plus specialiseringstid innan de behandlar patienter på sjukhusen.

Akupunktur ska vara smärtfri. Om utövaren är skicklig på nålsättning är behandlingarna smärtfria.

Fortsättning på behandlingarna – steg för steg framåt, mer avslappning, stabilare känslor och bättre hälsa

Det är stor skillnad på en akupunktör i Kinesisk Medicin som är specialiserad på fertilitet och IVF, och en som bara ger generell behandling. För de som är specialister så skräddarsys behandlingarna både efter individens hälsa och efter där man är i IVF-processen. Vi tittar mer på det i slutet av den här artikeln.

Behandlingarna fortsätter och skräddarsys alltid efter patientens system. Detta gör man genom precision i pulstagning och annan diagnostik. Behandlingarna ändras och utvecklas allt eftersom patientens system blir bättre, och dessutom beroende på vilken del i processen du är i.

Man brukar räkna med att IVF ger ca 30% hjälp med fertilitet, och att specialiserad akupunktur ger ytterligare 30% hjälp ovanpå det. En del säger att det blir ännu högre med akupunkturen, men jag brukar alltid vara lite försiktigare för att vara noggrann med ämnet.

Så vad händer på vägen? Man kan aldrig behandla ”fertilitet” utan att behandla hela personens hälsa. Det går inte i Kinesisk Medicin: hela vi är ett stycke tyg, hela vi är en helhet.
Olika steg på vägen: negativa test, positiva test, och fortsättning

Behandlingarna ger mer lugn, känslomässig stabilitet, bättre sömn och bättre generell hälsa. Dessutom behandlar en skicklig akupunktör samtidigt andra hälsoproblem som personen kan ha och hjälper till med att lätta dem på vägen. Du kan läsa mer runt behandlingar om PCOS och endometrios i översiktsartikeln vi skrev, som du hittar här: http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2015/07/behandlingar-for-fertilitet-med-den.html.

Ibland blir patienter hos mig gravida efter behandlingsgång 1 – det har hänt två gånger i år, men då har det inte att göra med att jag hunnit hjälpa till med Kinesisk Medicin utan bara att de äntligen slappnade av djupare och allting gick bra.

Det vanligaste är att behandlingarna tar lång tid och vävs samman med de olika stegen av IVF. På Small Change Akupunkturkliniker ger vi även råd om fertilitetskliniker utomlands, och tips om tester och diet.Inför uttag och ägginsättning har man olika behandlingar som hjälper till. När testet blir positivt så ändrar man behandlingen efter det, och stöttar graviditeten och så att den fortsätter gå som den ska. Det är en mycket viktig del av behandlingarna att fortsätta med det.

Om testet blir negativt finns det bra behandlingar att hjälpa till med, och som hjälper personen att vara känslomässigt stabilare, lugnare, och sova bättre, och som samtidigt hjälper kroppen att balansera sin menscykel igen.

Här vill jag gärna ge ett konkret tips: jag rekommenderar verkligen att folk kommer in även om testet blev negativt. Jag har sett flera patienter som inte gjort det, och som jag träffat senare och vet hur dåligt de mådde i den perioden. Jämfört med de som faktiskt kom in ändå så blev  skillnaden enorm deras känslomässiga och fysiska hälsa.

De här behandlingarna när det är negativt svar hjälper verkligen till enormt – jag kan varmt rekommendera att komma in i de fallen så att du får bra hjälp på vägen.
Graviditet och födsel!

Det är alltid lika fantastiskt när patienter berättar för mig att de är gravida! Och att hjälpa dem vidare tills barnet – eller barnen – föds, och jag kan se foton på dem.

Med behandlingarna fortsätter man stötta graviditeten för att se till att den går bra. Hur länge varierar per person och deras hälsa och ålder – alltifrån under första trimestern till genom hela.


怀孕 Huaiyun, att bli gravid


När barnet är fött finns det bra behandlingar för kolik om det behövs, som vi också gör. Vi behandlar också ofta föräldrar själva! Gör man det så hjälper det dem att vara lugnare och sova bättre, något som verkligen är värdefullt och som påverkar barnen positivt under deras uppväxt.
Kvalitetstips – hur du letar kompetens inom akupunktur i Kinesisk Medicin för IVF

Tänk på att informationen i den här artikeln bara gäller för oss på Small Change Akupunkturkliniker på www.smallchange.se. Hos någon annan akupunktör kan situationen och kunskapen variera brett. Kom ihåg att det är stor skillnad på någon som är specialiserad på behandlingar för fertilitet inom den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin, och någon som bara ger en generell behandling.

En generell behandling kan hjälpa till en del, men behandlingseffekten hos någon som är specialiserad på ämnet blir mycket högre, och du får noggrannare hjälp och diagnostik under hela resans gång. Någon som inte är specialiserad på ämnet kan dessutom råka ge dig behandling som inte är korrekt för just fertilitet och IVF.

Detta är några enkla tips som kan hjälpa dig på vägen:

1) Står det tydligt på deras hemsida att de arbetar med fertilitet och IVF i Kinesisk Medicin? Ser det seriöst och kompetent ut? Ring och prata med dem – ställer de detaljerade frågor om bakgrundshistorien på din fertilitet och din tidigare historia inom IVF?

2) Verkar de trevliga? Får du trevligt bemötande? Detta bör vara självklart

3) Är de engagerade? Det är alltid viktigt att personen som behandlar och hjälper dig (både inom Kinesisk och Västerländsk Medicin) är engagerad och tror på dig och att du kommer att bli gravid. De bör ge dig korrekt klinisk information givetvis, men om de verkar oengagerade eller bara negativa till dina chanser så bör du gå till någon annan

4) Protokollet för behandling runt ägginsättning är mycket viktigt. Det brukar vara minst behandling dagen innan, samma dag, och dagen efter. Då man inte alltid kan styra över när de västerländska fertilitetsklinikerna arbetar så bör akupunktören som en självklarhet erbjuda behandlingsmöjligheter också på helger. Det kan hända att de tar lite mer betalt för sin arbetstid då, men om de vägrar att behandla på helger och ändå säger att de är specialiserade på fertilitet och IVF så bör du nog fundera på att gå till någon annan

5) Är personen specialiserad på Kinesisk Medicin och den äkta akupunkturen i den? Annars är det inte den fulla kompetensen för fertilitet och IVF inom Kinesisk Medicin, utan sannolikt att personen är vårdpersonal inom västerländsk medicin som har gått en kort kurs i ämnet, ibland bara en eller två dagar.
  Gör de pulstagning varje gång, och ibland under behandlingarna? Annars är det inte äkta akupunktur utan det man kallar Västerländsk Nålsättning, som är de små fragmenten av Kinesisk Medicin man använder på svenska sjukhus. Tänk på att utbildning i Västerländsk Medicin gör någon skicklig inom Västerländsk Medicin, inte inom Kinesisk Medicin. Lång utbildning i västerländsk medicin gynnar inte i Kinesisk Medicin utan ofta tvärtom, då personen tänker i termer från systemet de har längst utbildning i, vilket gör att det andra blir lidande. All Kinesisk Medicinutbildning inkluderar kunskaper i Västerländsk Medicin också, men det är stor skillnad på vilket av fälten man är specialiserad på att arbeta med.

Det tar många år och stora mängder studier att bli skicklig först på äkta akupunktur och sedan på fertilitetsbehandlingar i Kinesisk Medicin – så kom ihåg att det är hos de akupunktörerna du får de fulla möjligheterna till hjälp för fertilitet!


小孩子 Xiaohaizi, barn


Från oss på Small Change Akupunktur - lycka till!

Vi hoppas att du har fått bra hjälp om ämnet genom den här artikeln. Vår hemsida är www.smallchange.se och du kan boka tid på acu@smallchange.se eller ringa oss direkt på 0702/23 28 95.

När du gillar vår Facebooksida får du information direkt om nya artiklar och föreläsningar vi håller. Du kan även beställa föreläsningar om du har en organisation som vill ha hjälp med kunskap om ämnet – vi är professionella föreläsare och har föreläsningsserier varje år: https://www.facebook.com/SmallChangeAcupuncture.

Var du än är när det gäller fertilitet – inne på naturlig fertilitet, i början på IVF eller redan modig med många försök bakom dig – så önskar vi dig ett stort lycka till.

Välkommen in på våra kliniker!
#akupunkturivfmalmö #akupunkturivfkristianstad #ivfakupunktur #malmöakupunkturivf #kristianstadakupunkturivf #akupunkturivfskåne 

Texten får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016