lördag 21 maj 2016

Äkta akupunktur och behandling av hudproblem och Lichen: del 1 i serien kliniska fallbeskrivningar inom den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin

Texten får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016


Detta är en artikel i serien kliniska fallbeskrivningar i Kinesisk Medicin från Daniel Skyle på Small Change Akupunktur. Tänk på att behandlingarna och kunskapen vi nämner här bara gäller oss på våra kliniker på Small Change Akupunktur eller på kinesiska akupunktursjukhus.   Du kan läsa mer om våra smärtfria behandlingar med äkta akupunktur på www.smallchange.se och boka tid på acu@smallchange.se eller direkt på 0702/23 28 95. Du hittar en översiktlista på allt vi behandlar här: http://www.smallchange.se/node/155.
   Skulle du leta efter behandling inom det här ämnet hos en annan akupunktör eller akupunkturläkare så tänk på att kolla att de har lång utbildning, helst på heltid om det finns (utbildningarna i Kinesisk Medicin i Sverige är ofta deltid femton helger om året i tre år, inte heltid i tre år, eller heltid fem år på universitet som i Kina) och att personen har erfarenhet av att behandla det du vill ha hjälp med.


Ny unik serie med fallbeskrivningar i äkta akupunktur i Kinesisk Medicin

Hej och välkommen till den här artikeln i vår unika serie med kliniska fallbeskrivningar inom den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin!
   Serien erbjuder dig enkla men praktiska fallbeskrivningar, och ger en översikt över behandlingseffekten på olika sjukdomar och problem. Jag har valt att lägga upp dem gratis för att börja sprida klarare information om vad hög kvalitet i den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin hjälper patienter med.

Fallbeskrivningarna i serien är tagna antingen från mina kliniker eller från kliniker på de stora akupunktursjukhusen hos mina lärare i Kina (källa kommer att stå). Alla patienter som är med har godkänt sitt medverkande i serien och godkänt texten.
   Akupunkturen vi behandlar med på Small Change Akupunktur är smärtfri och bara äkta akupunktur inom Kinesisk Medicin, med det fulla systemet av kunskap från Kinesiska akupunktursjukhus. Vi har även träning i det äldre systemet av Klassisk Kinesisk Medicin.

Serien är skriven för att vara lättbegriplig. Jag kommer att använda enstaka termer för att belysa ämnet, men annars är det skrivet för att vara lätt att plocka upp, och lätt att förstå de konkreta effekterna från skickligt utövad äkta akupunktur i Kinesisk Medicin.

Detta första fallet handlar om behandlingar av hudproblem och hudsjukdomar. För just den här patienten är det en hudsjukdom som heter Lichen Planus i Väst, och vi kommer att gå in på hur äkta akupunktur i Kinesisk Medicin hjälper till med att förbättra det tillsammans med hela patientens hälsa – inkluderat tidigare hälsoproblem hon har med sig. Jag kommer också att ge en detaljerad översikt över hur Kinesisk Medicin ser behandlingsplanen, och hur man tar hänsyn till vilka sjukdomar som redan kanske är med i bilden, och anpassar behandlingen efter dem.

Just det här fallet är personligen intressant för mig, då effekten blev mycket snabbare än vad jag själv räknade med.
   Nästa sju fallbeskrivningar i serien kommer att täcka behandling efter stroke, stöttning av fysisk och känslomässig hälsa under cellgifter, Parkinsons, ryggsmärta (och vad som egentligen brukar ligga bakom dem), behandling av mensrubbningar, kolik hos barn, och långtida ångestproblem.                               Lichen planus på ben


Medicinska Fallbeskrivningar i Kinesisk Medicin: en urgammal tradition

Kinesisk Medicin har använt och publicerat fallbeskrivningar som del av sin medicinska tradition sedan minst 100-talet f. Kr.

Det finns korta omnämnanden i text innan dess, ända från 400-talet f. Kr., men den mest kände akupunkturläkaren på ämnet är Yi Chunyu (216-150 f. Kr.) som brukar kallas för Fallbeskrivningarnas Fader i Kina. Han förde detaljerade fallbeskrivningar över sina patienter, med statistik över hur effektiva olika behandlingar var, och publicerade dem i bokform på 100-talet f. Kr.

Sedan dess har man regelbundet publicerat fallbeskrivningar från kliniker och sjukhus i den medicinska litteraturen i Kina, och gör än idag.

Min egen lärare Dr Wang Juyi i Peking publicerade en bok med 150 fallbeskrivningar för tre år sedan. Han kräver att hans elever skriver dem som en självklar del av deras träning, så att de håller hög kvalitet på sina kliniker eller i sitt arbete på sjukhusen i Kina och USA.
(En liten personlig not angående fallbeskrivningar. Dr Wang har en vana som jag plockat upp. Nu är han 79, så han har nog inte gjort det på många år, men när han var yngre akupunkturläkare så så fort han hade en patient som han inte lyckades behandla, eller en patient där behandlingen inte gick riktigt som han planerat, så satte han sig med den patientfilen och böcker samma kväll och gick igenom för att se vad han kunde ha missat.
   Det har jag också gjort till en vana – inte alltid samma kväll, då jag jobbar sent på kvällarna, men jag gör det alltid. Jag går också igenom alla patientfiler innan varje arbetsdag och kollar hur behandlingen går, om det är något jag kan ha missat, om det är något jag kan göra bättre med dem.
  Så inte med stearinljus som på bilden här, men om du ser mig sitta på ett café någonstans omgiven av en hög med tjocka medicinska textböcker ur Kinesisk Medicin, skrivande och med rynkad panna, så är det patientanteckningar jag gör, och efterforskning för att bli ännu skickligare på att hjälpa mina patienter.)


Kort översikt över skillnaden på äkta akupunktur och Västerländsk Nålsättning på svenska sjukhus

En kort information som är viktig att komma ihåg är att det som kallas "akupunktur" inom svensk sjukvård inte har med äkta akupunktur att göra utan är det som kallas Västerländsk Nålsättning.
   I Västerländsk Nålsättning har man tagit ut små fragment ur det minst 2300 år gamla och mycket stora kinesiska Medicinsystemet, och använder dem i Väst med extremt kort utbildning. Sjukgymnaster har ofta bara 25 dagars utbildning i det innan de behandlar dig med det, barnmorskor i allmänhet från en helg till tjugo dagar, en del sjuksköterskor till och med bara en-två helgers utbildningstid, medan akupunkturläkare i Kina har minst fem år heltid på universitet, ibland åtta år heltid, och sedan praktik på de statliga sjukhusen innan de tar ansvar för patienters hälsa med äkta akupunktur.
   Tyvärr brukar personalen som arbetar med Västerländsk Nålsättning sällan berätta för patienter hur kort utbildning de har i det. Vi på Small Change arbetar med den äkta akupunkturen inom Kinesisk Medicin, som är smärtfri, vilket den ska vara om man är skicklig på nålsättning.


De Två Flyglarna: samarbete mellan Kinesisk Medicin och Västerländsk Medicin med fokus på patientens bästa

De Två Flyglarna är upplägget på många sjukhus i Kina. Det finns även i USA, England och Israel, och håller på att startas i fler europeiska länder.

Det innebär att man har en flygel specialiserad på Västerländsk Medicin och en flygel specialiserad på Kinesisk Medicin. Båda sidor arbetar bara med sitt eget ämne och är specialister på det och har lång utbildning i det. Patienten går sedan mellan dem, beroende på vilka problem de har. Flyglarna samarbetar sinsemellan för patientens bästa.

Det går givetvis att sätta upp i mindre skala än så, men det är verkligen den bästa lösningen som finns för patientens hälsa. Vi på Small Change Akupunktur arbetar aktivt för att starta detta i Sverige, och letar samarbetspartner inom Västerländsk Medicin.                                Psoriasis, 干癣, ganxuan, som det också går att hjälpa och förbättra med äkta 
                                akupunktur  i Kinesisk Medicin


Hudproblem och dermatologi inom den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin

Kinesisk Medicin har erbjudit behandling av hudproblem och hudsjukdomar i tusentals år. Det finns behandling och hjälp för de flesta sorters hudproblem, bland annat:

 • Lichen (planus och scleroticus)
 • acne (också vuxenacne)
 • ringorm
 • psoriasis (inkluderat psoriasisartrit)
 • hudtorrhet (inklusive torra slemhinnor)
 • eksem
 • stressrelaterade eksem
 • eksem och utslag relaterade till PMS
 • etc.

Det är inte alltid man kan ta väck problemet helt, men det är mycket vanligt att det går att mildra och förbättra avsevärt, och man gör det utan biverkningar från läkemedel. (Se texten nedan om upplägget av behandling både av symptom och rot.)


皮肤医学                                Pifu yixue, dermatologi i Kinesisk Medicin


Västerländsk Medicin har ofta lösning på många hudproblem med kortisonsalvor. Dessa hjälper, vilket är jättebra, men de tar ofta bara bort symptomet under en period. I vissa fall har man tur och symptomet försvinner, men i många fall kräver det återkommande applikation av kortisonsalva för symptomlindring. Kortison är också ett starkt läkemedel och kan förtunna hud om man använder den mycket.
   I Kinesisk Medicin anser man att de visserligen hjälper till med att lindra symptomet, men riskerar att trycka själva den underliggande orsaken djupare in i patientens system likt en badboll under vatten, där det kan dyka upp längre fram och ha blivit något annat.

Kinesisk Medicin pratar alltid om att både behandla symptom och det man kallar rot, rotorsaken till problemet, så att man helst mildrar eller till och med läker det i det långa loppet. Om det är skickligt använd äkta akupunktur i Kinesisk Medicin vill man ha med samtliga av de här tre punkterna:

1) att lätta symptom

2) att behandla roten till problemet (vilket inkluderar att samtidigt reparera personens hälsa från eventuellt slitage problemet har orsakat, eller slitage från olika mediciner som tagits under längre tid)

3) att preventivt motverka att det sker igen


Med influenser från västerländsk medicin in i den kinesiska sedan 1950-talet har det tyvärr blivit allt vanligare att många akupunktörer bara behandlar symptomet som patienten kommer in med. Detta kan vara en bra hjälp för patienten i det korta loppet, men då är också risken högre att problemet kommer tillbaka längre fram.
  Del av själva kärnan i Kinesisk Medicin är att behandla symptomet och dess rot, anledningen till det, så att man verkligen försöker motverka att det händer igen i det långa loppet. Den principen heter biaoben, på mandarin, och har varit del av diagnostiken och behandlingarna i Kinesisk Medicin minst sedan den första medicinska textboken skrevs runt 300 f. Kr.

          Biao, de yttersta grenarna på ett träd, det synliga symptomet

          Ben, roten till ett träd eller planta, roten till ett problem och till en sjukdom


Fallbeskrivning, patient med Lichen Planus

Kvinna, 66. Patienten har frivilligt ställt upp på att vara med, godkänt texten, och texten har avidentifierats.

Nuvarande problem

Utslag från Lichen Planus i mun och underliv. Så svår smärta från dem i munnen att hon i perioder nästan inte kan äta alls. Desperat inför tanken på att inget går att göra åt läget. Har lidit av det i tio år, kommer och går i skov. När det är som värst har hon svårt att prata och mycket svårt att äta och svälja. När hon ringer mig säger hon, ””Så här illa har jag aldrig haft det. Du är mitt sista hopp med det här.”


Bakgrund och sjukdomshistoria

(Längre fram i texten kommer jag att gå igenom hur hennes olika problem listade här kommer att behandlas, och vilket upplägg de får i behandlingarna.)

2006, tandkräm började kännas mycket stark i munnen. Hon gick till tandläkare som upptäckte enstaka sår. Allt amalgam byttes ut. Efter fortsatta problem så diagnostiserade en övertandläkare det som lichen planus med ”lichenoid reaktion”, vilket innebär att man tror att det finns en utlösande faktor; kanske deras gissning då var på amalgamet. ”Det finns inget att bota det med,” förklarade han för henne.                                Utslag under tungan från lichen planus


Lichen Planus är liksom lichen scleroticus antagligen en auto-immun sjukdom, sett från Västerländsk Medicin; man är inte helt säker än men det verkar vara en av de mest sannolika teorierna. Den kanske också kan utlösas av yttre faktorer, det som kallas lichenoid reaktion, som den här patienten kanske hade.
   En auto-immun sjukdom innebär att kroppens immunförsvar attackerar kroppen det befinner sig i, då det av olika anledningar börjar förstå information fel och ser kroppens egna system som något att försvara sig mot.

Patienten har gurglat med svampmedel men blev sämre. Testat havtornsjuice vilket verkade hjälpa lite, men hon var inte säker.

Hon har haft depressioner som kommit och gått sedan hon var 20.

Tidigare bröstcancer, med 15 ggr strålning. Nu i remission, bröstcancern är borta. Opererad för bröstcancer i båda brösten. Hormonkänslig, så inget östrogen.

Extremt rädd för nålar (det finns tekniker för att behandla detta i Kinesisk Medicin, och redan från gång 1 gick detta bättre)

Magen uppblåst sedan innan jul.

Sömn relativt bra

Yrsel till och från, vilket hon sökt för men inte fått några svar på så hon har gett upp att fråga mer. Haft sedan hon fick en stroke 2012, en TIA, en transient ischemic attack, lättare version av stroke, men allvarlig då den ofta ger sannolikhet för en större stroke inom några dagar. Läs mer här: http://strokeforbundet.se/show.asp?si=538&tx=1&sp=442.
   Det finns effektiv behandling för att motverka stroke med äkta akupunktur i Kinesisk Medicin, och mycket effektiva behandlingar efter stroke både för att förbättra rörelseförmåga och att förbättra afasi och läkning. Kontakta oss på acu@smallchange.se eller 0702/23 28 95 om du vill boka tid. Ju snabbare man kommer in för behandling efter stroke desto bättre, det ger de största läkemöjligheterna sett från Kinesisk Medicin. (föreläsning om behandling av stroke kommer igen HT2016.)
   Enligt läkarna då borde yrseln inte vara del av stroken. Inga märkbara bieffekter efter TIAn. Hon sattes på flera läkemedel för att motverka framtida stroke (se Medicinlista).

Svettning. Tidigare opererat bort äggledare, livmoder och äggstockar. På grund av detta inte gått igenom klimakteriet.

Fibromyalgi, sjukskriven för det sedan 1996.

Sedan länge ont v sida höjd med njurarna, och det ena benet har en tendens att vara svagare och vika sig. (Not: efter att patienten läst den här texten pratade vi om de olika symptomen, och det visade sig att benet nu känns bra, och smärtan på vänster sida nästan borta.)


Medicinlista:

När jag skriver den här texten går patienten på:
 • Losartan, 100 mg, filmdragerad tablett, en tablett dagligen för blodtryck
 • Metoprolol Teva, depotablett, 50 mg, betablockerare för blodtryck
 • Spironolactone Orion, 25 mg, en tablett dagligen för blodtryck
 • Trombyl, 75 mg, en tablett dagligen, blodförtunnande (se kommentar längre fram i texten om säker behandling med blodförtunnande och äkta akupunktur, endast om akupunktören är tränad i det)

Kort inblick i diagnostik i den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin

Som del av den här serien om fallbeskrivningar i Kinesisk Medicin tänker jag ge lite inblickar i hur Kinesisk Medicin fungerar. Det är så nytt i Sverige och så litet här jämfört med alla andra länder, så jag har märkt under mina föreläsningar hur viktigt det är att erbjuda mer information till folk.
   Då kan de lättare veta vad de kan förvänta sig och vad de ska leta efter för att hitta bra kvalitet. Varje fallbeskrivning kommer därför också att innehålla olika fasetter av information om Kinesisk Medicin.

Det tar enormt lång tid att bli skicklig på äkta akupunktur i Kinesisk Medicin.
   Vem som helst kan lära sig att hålla i en akupunkturnål och trycka in den i en patient så att det gör rejält ont på patienten, det går att lära ut på fem minuter. Men att faktiskt bli riktigt skicklig på äkta akupunktur i Kinesisk Medicin och ha kunskaper som akupunkturläkare tar många år av intensiva studier, mycket tid på klinik eller sjukhus, och erfarenhet av att behandla patienter med en stor bredd av olika sorters sjukdomar.

Själva kärnan i skicklighet i den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin är kunskaperna i diagnostik.
   Ju färre nålar, desto bättre; de legendariska akupunkturläkarna i Kinesisk Medicin kallas ”en-nålsläkare” då de är så skickliga på diagnostik att de kan använda bara en eller två punkter för att skapa en enorm förbättring i patientens hälsa – både i det korta och långa loppet.

Sånt som alltid ska vara med om du går till en skicklig akupunktör eller akupunkturläkare är noggrann diagnostik. Detta inkluderar bland annat pulsdiagnostik och att titta på tunga, plus flera andra moment.

Personen bör lägga rejäl tid på diagnostik för dig, framförallt första gången. Om de verkar göra det på en minut eller två så är de antingen extremt skickliga eller så är risken att de börjat göra behandlingar på slentrian utan att lägga tid på noggrann diagnostik, och då kanske du vill fundera på att gå någon annanstans.
   Gör personen inte pulsdiagnostik är det inte äkta akupunktur utan någonting annat. Den ska helst göras under behandlingen också, för att följa hur den går, och efter, för att stämma av att allt gått som planerat. Den ska åtminstone alltid göras om varje behandlingsgång på nytt, det är så man skräddarsyr behandlingen och ser om den behöver ändras, och ger hög kvalitet med Kinesisk Medicin.


切脉                                Qiemai, pulsdiagnostik


Del av specialiseringarna jag själv har är diagnostik, precis som min lärare Dr Wang, som har ett eget diagnostikdepartement på ett akupunktursjukhus i Peking. Där ingår specialisering i komplicerade sjukdomar, svårlösta sjukdomsfall, problem som ingen annan hittar lösningar på. Resten av sjukhuset skickar sådana fall till Dr Wang´s departement där han och hans elever löser dem.


经络诊断                    Jingluo zhenduan, diagnostisering och palpering av meridiansystemet i Kinesisk Medicin. Detta är ovanligt; få gör det, men är man tränad i det ger det både högre diagnostikförmåga och mycket högre behandlingseffekt (se del 2 i en artikelserie jag publicerade i England om min lärare i Peking, Dr Wang, som är diagnostiker och bland annat specialiserad på detta: http://acupractitioner21.blogspot.se/2013/09/dr-wang-juyi-and-channel-theory-in.html)

Skicklig äkta akupunktur i Kinesisk Medicin och att behandla innan man blir sjuk

Materialet i den här fallbeskrivningen och behandlingarna jag nämner här står bara för oss på Small Change Akupunktur, eller på kinesiska akupunktursjukhus. Om du letar efter någon annan akupunktör eller akupunkturläkare så tänk på att lägga tid på det; kunskapsnivåer varierar mycket mer i Väst inom ämnet än i Kina, då utbildningarna här varierar brett i utbildningstid. En riktigt skicklig och kunnig akupunktör eller akupunkturläkare motsvarar ett helt sjukhus i möjligheterna som man kan behandla hos patienter.

En princip som är del av själva kärnan i Kinesisk Medicin heter zhi wei bing, att behandla innan man blir sjuk. I Kinesisk Medicin säger man att preventiv medicin och förmågan att göra den är den högsta av alla kunskaper inom sjukvård.


治未病                  Zhi wei bing, att behandla innan man blir sjuk, preventiv medicin


Det här innebär att man i den bästa av alla världar behandlar medan ett problem eller sjukdom är någorlunda nytt, för då kan man samtidigt mildra processen så att patienten slipper onödigt lidande och får mycket bättre hälsa i det långa loppet.

Men principen innebär en annan sak, som folk ibland inte är medvetna om: att som del av behandlingen preventivt motverka vidare försämring. Detta görs på en mängd olika sätt, helt skräddarsytt och unikt efter varje patient baserat på pulstagning och annan diagnostik.

En skicklig akupunktör eller akupunkturläkare kommer alltid att som del av behandlingen diagnostisera vad som är nästa steg i processen för problemet eller sjukdomen, vilka organ eller delar av systemet som är utsatta för slitage och vart det kommer att fortsätta, och som en självklarhet hjälpa till med att stabilisera dem. Detta mildrar eller till och med avstannar processen. Det anser man också motverkar att problemet eller sjukdomen kan utvecklas till något annat, mer avancerat. Jag har skrivit ner litegrand runt detta med den här patienten som exempel längre fram i texten.


Överraskande snabb effekt av behandling för den här patienten

När det gäller långtida problem som i det här fallet brukar det också ta ganska lång tid att verkligen lätta symptomen mer permanent. Det brukar bli lite effekt från gång 1 i de flesta fall, men den här patienten hade överraskande bra och snabb effekt, till och med för mig.
   Från behandlingsgång 1 var det en tydlig förbättring, och det har sedan fortsatt i mycket snabbare takt än vad jag själv räknade med, vilket är jättebra. Beskrivningen här nedan är mer inriktad på symptomen från lichen planus, även om det ingår flera andra behandlingseffekter under detta (se längre fram i texten för översikt).


Behandlingsgång 1: kinder och läppar som tidigare varit mycket spända blev mjukare och rörligare. Hörbart tydligare tal.

Behandlingsgång 2-3: rörligheten kvar i läppar och mun, tungan kändes mindre svullen och det kändes mindre ont i munnen nu. Det som svidit tidigare var betydligt mildare.

Behandlingsgång 4: patienten kommer in och säger att hon kvällen innan brustit i gråt vid middagsbordet hemma. Jag blev lite orolig vid detta, och frågade vad det gällde. När hennes man frågat henne varför hon grät, sade hon ”Det är första gången på länge som det inte gör ont när jag äter! Det gör inte ont! Jag är så glad!”
   Patienten är enormt glad för detta, framförallt då hon trott att ingen annan hjälp fanns att få. Den effekten har fortsatt sedan dess.

Behandlingsgång 5: de tidigare behandlingseffekterna fortsätter, och jag fortsätter med den upplagda behandlingen. Jag går även vidare på att hjälpa till lösa upp de mindre (men störande) spänningar som är kvar i ansiktet, vilka blir bättre.

Behandlingsgång 6: under de här behandlingarna har tidigare vita utslag på höger sida av tungan försvunnit allt mer, och den fortsätter vara friare. Munnen fortsätter att vara bättre, liksom tungan. Hon kan äta och svälja utan problem.

Behandlingsgång 7: haft lite svidande på tungan igen jämfört med förra gången. Annars fortsätter förbättringarna som tidigare. Under behandlingen försvinner svidandet på tungan igen.
   Jag har också börjat inkludera försiktiga sätt att lätta mer av den gamla spänningen som påverkat hennes ansikte. När hon kom hade hon svårt för att le, det gjorde ont; nu är ansiktet mycket friare och mer avslappnat, och jag introducerar allt mer behandlingen för den gamla spänningen steg efter steg så att hon kan bli fri från den. Hon är mycket glad för detta, och kan le och skratta mer obehindrat igen – och prata, något hon är mycket glad över går bättre nu!

Behandlingsgång 8: effekterna fortsätter stabila som tidigare. Patienten började ta ett multi-vitamin med stark dagsdos (3 tabletter dagligen, från början) som verkade påverka hennes tunga negativt, och den började blöda undertill men hade hunnit läka igen. Hon hade slutat med tabletterna direkt efter det. Behandlingen idag gjorde att tungan slutade svida. Hon hade även varit på flygresa, något hon i vanliga fall är rädd för, och behandlingen hon fått inkluderar bieffekter på att förbättra rädsla, något hon märkte tydligt på resan då hon var lugnare än vad hon någonsin varit förr.


Jag räknade från början med att patienten kanske skulle ha fått lite mer märkbar förbättring till gång sex eller sju. Så här stor förändring så snabbt var oväntat, och mycket roligt att se. För varje gång blir även hennes tal märkbart klarare och tydligare då tungan blir mindre svullen och friare, något folk i hennes omgivning också kommenterat till henne.


Behandling av långtida eller kroniska sjukdomar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin: skillnaden i syn på symptom mellan Väst och Öst

Som vi pratade om innan i texten är behandling av symptom bara en första (om än för patienten jätteviktig) del. Om det är skicklig äkta akupunktur i Kinesisk Medicin har man alltid ett starkt fokus på ben, rot, och hur man kan hjälpa patientens system att motverka problemen också i det långa loppet.
   Ofta börjar man lätta symptomen med lite fokus på rot samtidigt, och går sedan allt mer över till fokus på rot eller behandling av andra problem de kan ha fått från sjukdomen.

I fall som är långtida eller som inkluderar kroniska sjukdomar, så räknar man med återkommande behandling. Del av den här patientens grundproblem i Kinesisk Medicin är dels en auto-immun faktor som syns i fibromyalgin, och dels, under det, känslomässiga problem som tydligen plågat henne till och från sedan 20-årsåldern (och gör än idag). Hjälp med dessa måste alltid ingå om det är skicklig äkta akupunktur i Kinesisk Medicin.

I många fall är människor i vårt samhälle helt präglade på symptomtänkandet i den nuvarande Västerländska Medicinen. Det är ett sätt att ibland få symptom lättade, men det finns annan hjälp att fortsätta med utöver det. I och med att symptomtänkandet har präglat vårt samhälle så mycket får jag ofta lägga mycket tid på att informera om att det faktiskt finns andra, effektiva möjligheter i hur Kinesisk Medicin behandlar, och hur man har hjälpt till att behandla patienter att bli bättre i mer än 2400 år.

Många patienter har varit inne i vården och fått hjälp, men känner att det inte räcker; vissa har ibland tyvärr inte fått någon hjälp alls, eller har sjukdomar som den saknar lösningar på. Vissa är sjukhusskadade av möten med de enstaka läkare som finns som djupt sårar sina patienter. I de flesta fall kommer de tyvärr till mig eller andra kliniker som ett sista alternativ, då skicklig äkta akupunktur är så okänd i Sverige, trots att den är så spridd i de flesta andra länder.

På de statliga akupunktursjukhusen i Kina behandlar en akupunkturläkare 80-100 patienter om dagen, sex dagar i veckan, medan situationen för akupunktur i Sverige sorgligt nog är bland den sämsta som finns i Väst. Det är bland annat därför jag skriver så mycket och föreläser så mycket, och just startar den här serien med fallbeskrivningar för att sprida klarare information om ämnet.


Upplägg av framtida behandlingar för patienten

Jag tänkte att det kan vara intressant hur Kinesisk Medicin går igenom behandlingsplaner och uppbyggnad av behandlingar.

I den här sektionen går vi igenom listan från Bakgrund och Sjukdomshistoria ovan, och jag tänkte ge en liten inblick i hur de olika problemen och symptomen behandlas med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin.

Jag tar med korta tillägg om varför, och i vilken ordning. I Kinesisk Medicin anser man allting är en helhet; allting sitter samman. Det är omöjligt att ”behandla ett problem i taget” i Kinesisk Medicin – alla behandlingar påverkar hela bilden, och hela personen, både fysiskt och känslomässigt. Däremot brukar man ha teman ett steg i taget. Om patienten är svagare så måste man först alltid också bygga upp deras system och göra det starkare innan man kan behandla flera av deras hälsoproblem på djupet.

Minns du blad och rot som vi pratade om innan? Det var de här tecknena, biaoben.


             Biao, de yttersta grenarna på ett träd, det synliga symptomet

              Ben, roten till ett träd eller planta, roten till ett problem och till en sjukdom

Det är vanligt att man börjar med att behandla symptomen patienten kommer in och vill ha hjälp med som första steg, men där finns nästan alltid med ett underliggande fokus på att gå djupare. Då behandlar man slitage och problem som kan ha kommit från sjukdomen, och sedan allt djupare för att helst börja hjälpa läka patientens rot.
   Om någon går på läkemedel under längre tid anser man i Kinesisk Medicin att detta kommer att skapa specifikt slitage på olika organ, och det finns behandlingar för att hjälpa till att stötta dem.

Alla patienter är unika i Kinesisk Medicin: alla behandlingar bygger på individens system och skräddarsys för dem genom diagnostiska tekniker. Det finns aldrig en upprepning av exakt samma behandling från en patient till nästa.

För patienten i den här fallbeskrivningen är första steget hudsjukdomen som kallas lichen planus i Västerländsk Medicin, och att lätta symptomen från den.
   Samtidigt skräddarsyr jag behandlingen efter hennes pulser och diagnostik, och jag måste hela tiden ha hela bilden i huvudet. Den här patienten har flera andra tidigare sjukdomar som styr hur jag måste lägga upp behandlingarna, för de avgör litegrand vad jag får göra och inte får göra.
   Äkta akupunktur i Kinesisk Medicin tar mycket lång tid att bli skicklig på. I Kina är det lättare, då de enda utbildningarna som finns är akupunkturläkare på fem till åtta år heltid på universitet, plus specialisering på sjukhusen. Utan den utbildningen får man helt enkelt inte arbeta som akupunktör på sjukhusen i Kina.

Det faktum att hon haft cancer påverkar behandlingen, liksom att hon fått strålning mot det.
Det finns mycket bra behandlingar för att stötta patienters hälsa medan de går igenom cellgifter och strålning, för att stötta både den fysiska och känslomässiga hälsan hos dem. Jag har sett många som gått igenom det, och skillnaden är anmärkningsvärd till det bättre för dem.   
  Kinesisk Medicin kan tyvärr inte ta väck cancer, men kan däremot verkligen stärka folks hälsa medan de har den. Detta blir extra viktigt medan man går igenom behandlingar i Västerländsk Medicin som är nödvändiga för att behandla cancern, då de ofta är mycket starka – ibland så starka att de för en patient med svag hälsa kan skada den ännu mer som en oundviklig del av deras behandling.
   Men detta är något jag måste ha med hela tiden, liksom att preventivt behandla hennes hälsa för att motverka ett möjligt återfall längre fram.
   OBS VIKTIGT: Om du letar efter någon som ska behandla detta, tänk på att leta akupunktör eller akupunkturläkare mycket noggrant: framförallt inom det här ämnet är det extremt viktigt att de har utbildning på det och verkligen vet vad de gör.

Fibromyalgin visar att det fanns en underliggande autoimmun aspekt redan i hennes system, något som i Kinesisk Medicin sedan kan visa sig med ytterligare utveckling inom samma ämne, som med lichen planus i det här fallet. Det finns specifika behandlingar mot autoimmuna sjukdomar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin, och de brukar ge en märkbar lättnad för patienten.

Magproblemet (svullen mage) kommer att ligga nära till att behandlas tidigt. Kinesisk Medicin anser att magen och hur den fungerar i Kinesisk Medicin är mycket viktig, och därför behandlar man ofta sådant tidigt, då det får andra delar av systemet att börja fall på plats igen.

Blodtrycket finns det behandling för, och det borde ha blivit bättre bara från behandlingarna hon fått än så länge. Det är också svårt att avgöra under lång tid, då patienterna som går på blodtrycksmedicin brukar fortsätta att gå på den. Men man skulle behandla det ändå i Kinesisk Medicin, bara som en säkerhetsfaktor för patientens hälsa. (Not: vid diskussionen om den här texten berättade patienten att hon var hos sin läkare förra veckan och då hade bp 120/60, det bästa hon någonsin har haft.)

Smärtan i vänster sida och svagheten i benet kommer jag att titta närmare på när hon börjar bli stabil i den andra behandlingen. (Se tidigare not om detta.)
   Skicklig Kinesisk Medicin är mycket noga med att hålla klar intention och en tydlig linje. Detta är dels för att då svarar patientens system som mest effektivt på behandlingen, och den positiva effekten plockas upp av deras system som snabbast, och dels för att man ska veta exakt vilka behandlingar som gör vad. 
  Detta är en anledning till varför man använder så få punkter som bara möjligt, för att just veta exakt vad som har vilka effekter. Använder man många nålar (20 och uppåt; mina egna behandlingar använder i allmänhet från 1 upp till som allra och ovanligt mest 14) så ökar risken att man kanske får en bra effekt men inte vet vad som skapade den, och då inte kan återskapa eller skräddarsy den ännu mer.

Depressionen hade hon haft sedan hon var ca 20 år gammal, och ju äldre något är desto längre tid brukar det ta att verkligen göra en permanent skillnad på. Från behandlingarna hon fått nu borde hon känna sig lite gladare ändå, och det kommer att öka, men en mer djupgående behandling fokuserad på att lätta depressionen i det långa loppet kommer att ta mer tid. Det måste den också göra för att vara helt säker för patienten.

Yrseln ska jag kolla om hon har kvar efter fler behandlingar, och i så fall återkomma till. Många problem försvinner på vägen när man behandlar annat, och det är i ett längre lopp av behandlingsgånger som man verkligen ser vad som behöver behandlas och vad som har fallit på plats ändå när hela systemet blev friskare.

Det finns även ett stort ämnesområde för geriatrik i Kinesisk Medicin, behandlingar för att göra äldres hälsa bättre och ge mer rörlighet, och principer från det ingår redan från början i behandlingen om det är en äldre patient.

Information om Lichen Planus inom Västerländsk Medicin

Viktig information: säker behandling med äkta akupunktur vid användning av Trombyl, Waran eller andra blodförtunnande läkemedel

Patienten i den här fallbeskrivningen går bland annat på ett läkemedel som heter Trombyl. Det och Waran är mycket vanligt hos äldre i Sverige, och ett av de vanligare blodförtunnande medlena. Du kan läsa mer om det och dess biverkningar på FASS här: http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910906000043.

Det är vanligt att blodförtunnande medel i Sverige är det man kallar kontraindikerat för akupunktur, det vill säga att man rekommenderar att inte kombinera de två. Detta beror på risken av dåligt utförd akupunktur som kan skada ett djupare liggande blodkärl och skapa en blödning som är svår att stoppa på grund av Waranet. Risken är mycket osannolik, men om det är någon med kort utbildning som utför akupunkturen, eller inom Västerländsk Nålsättning, så är varningen korrekt.

Det finns säkra sätt att behandla med äkta akupunktur i Kinesisk Medicin fast patienten är på blodförtunnande medel. Det är inte alla som kan dem, men det är tekniker där man använder lätt nålsättning som inte riskerar att skada några blodkärl. Jag har själv behandlat många patienter med det – inkluderat denna – aldrig sett några problem alls, och alltid dubbelkollat att det inte har blivit några.

Kunskap om de teknikerna är däremot ovanlig, så tänk på att fråga noga om akupunktören eller akupunkturläkaren i Kinesisk Medicin kan dem och är van vid att behandla patienter på blodförtunnande medel. Inom Västerländsk Nålsättning (tyvärr kallad ”akupunktur” inom svensk sjukvård), existerar dessa teknikerna inte alls, och där bör man undvika att kombinera dem och behandling med nålar där.

Du kan kontakta mig på eller 0702/23 28 95 om du vill ha säker behandling kombinerat med Waran, Trombyl, eller andra blodförtunnande läkemedel.                                Sittande behandling på ett sjukhus i Shanghai. Sittande behandling är vanligt 
                                på Kinesiska sjukhus, och vi gör det själva på Small Change Akupunkturkliniker


Sammanfattning och framtidsutsikter

Den snabba förbättringen av problemen är ett bra tecken; i Kinesisk Medicin innebär det att systemet har potential för att skifta till att bli friskare snabbt.
   Om den reaktionen är långsammare så innebär det också ofta att systemet ligger längre back och kommer att behöva lång tid att få hjälp med att förändra sig innan förbättring märks. (Det här tar för givet att personen som ger behandlingen verkligen är skicklig; är de inte det kan det givetvis vara att utövaren gör fel eller helt enkelt har för lite kunskaper för att behandla problemet, precis som kan hända i Västerländsk Medicin.)

Att förbättra symptom är ofta en kortare tidsrymd av behandlingar, helt baserat på patientens individuella hälsa. Är det en kortare räcka behandlingar är risken större för att symptomen kommer tillbaka snabbare, då man inte egentligen har gjort något åt roten, det underliggande som både format dem och kan ha blivit negativt påverkat av dem.
   Att se till så att de symptomen är mer fixade i det långa loppet och förblir friskare, det tar tid. Är det skicklig äkta akupunktur så lägger man också alltid lång tid på att noggrant diagnostisera rotproblemet och behandla det.

Beroende på vilket problem patienten har så säger jag själv som kliniker ibland nej till att behandla om jag inte också får behandla rotproblemet, då situationen för deras hälsa kan vara så allvarlig att jag inte kan ta patientansvar såvida jag inte samtidigt behandlar hela bilden.
   Tyvärr är den nuvarande Västerländsk Medicinen ofta inriktad på att bara behandla symptom, och många i Väst har förstås formats att tänka så. Detta är delvis på grund av en påtvingad rejäl brist på personal och resurser, och jag har träffat många inom Västerländsk Medicin som verkligen önskar att synsättet var annorlunda, men de är bakbundna och kan bara göra sitt absolut bästa för att hjälpa patienterna just nu. Detta är en anledning till varför vi på Small Change Akupunktur arbetar för att etablera de Två Flyglarna i Sverige, och letar samarbete med en vårdgivare i Västerländsk Medicin till det.

För många med mer långtida eller äldre sjukdomar eller problem så krävs ofta långvarig behandling, och sedan ibland fortsatt behandling varje vecka, eller ibland återkommande i perioder, helt enkelt beroende på hur just den personens hälsa fungerar. Allting baseras alltid på individen.


Sådär! Vi hoppas att du har haft nytta av den här fallbeskrivningen! Detta har varit en översikt över ett fall på mina kliniker just nu, med extramaterial om hur den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin fungerar och arbetar.
   Om du följer oss på Facebook får du uppdateringar om när de kommande fallbeskrivningarna i serien publiceras, liksom nyheter om andra artiklar och föreläsningsserier: https://www.facebook.com/SmallChangeAcupuncture

Om du själv eller någon i din närhet vill ha hjälp med smärtfri och äkta akupunktur , så bara kontakta oss på acu@smallchange.se eller direkt på 0702/23 28 95.

Välkommen in på klinikerna!Texten får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016