lördag 2 april 2016

Taoismen den levande andliga traditionen, och rötterna till den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin


av Daniel Skyle, www.smallchange.se

(OBS: Den här texten får ej användas eller kopieras i någon form, hel eller delvis, utan författarens tillåtelse. Kontakta oss på acu@smallchange.se för frågor.)

Kalligrafi för tecknet Dao (Tao), Vägen eller Gatan, ett kärnbegrepp både inom Taoismen och i det kinesiska samhället. Texten är från det första kapitlet i Daodejing, (Tao Te Ching), Boken om Vägen och Kraften, en av de tidigaste taoistiska texterna


Inför föreläsningarna om Taoismen som jag kommer att hålla på Vuxenskolan i Malmö och i Kristianstad så har jag skrivit den här kortare översiktstexten om Taoismen (Du hittar länkarna till föreläsningarna om Taoismen med Daniel Skyle på Vuxenskolan här: Vuxenskolan Kristianstad 13/4: http://www.sv.se/avdelningar/sv-sydost-osterlen/kurser/taoismen-och-kinesisk-medicin-rotterna-till-tradet-och-roten-till-halsa-27825 och Vuxenskolan Malmö 26/4 http://www.sv.se/avdelningar/sv-malmo/kurser/forelasning---taoismen-och-kinesisk-medicin--rotterna-till-tradet-och-roten-till-halsa-514670. Tänk på att föranmälan är nödvändig.)

Jag är själv en utövande taoist inom de gamla och levande traditionerna av taoistisk träning, och har studerat traditionen och tränat inom den i snart 25 år. Jag är också tränad i de gamla delarna av taoistisk Kinesisk Medicin likaväl som den mer nyskapade versionen av äkta akupunktur som finns idag och används på kinesiska akupunktursjukhus. Du kan läsa mer om behandlingarna jag gör inom taoistisk Kinesisk Medicin (daoyi) här: http://www.smallchange.se/node/154.

Taoismen är en av världen äldsta nu levande andliga traditioner. Det är först de gångna sextio åren som den har börjat komma hit till Väst, och det är först nu på slutet av dem som den börjar bli lite mer känd här i sin fulla version, samma sak som för den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin.
  Taoismen har kunskaper som testats om och om igen under mer än 2500 år och som fortfarande kan hjälpa oss att läka och få ett mer balanserat liv i dagens stressiga samhälle. Lärdomarna inom Taoismen kan lära oss hur vi sakta börjar förstå – och nära – vem vi egentligen är, mitt i all den skiftande förändringen som kan finnas i vårt liv.

För dig som vill ha en djupare insikt i Taoismen kan jag rekommendera boken jag skrivit som är den första boken om Taoismen på svenska som tar upp den fulla traditionen, inkluderat intervjuer med taoistiska munkar i Kina idag och information om Taoismens texter som aldrig översatts till svenska tidigare.
  Du kan beställa Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare av Daniel Skyle direkt på acu@smallchange.se, eller om du är patient på våra kliniker så bara fråga, den är till salu där också. Du kan läsa mer om klinikerna där vi arbetar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin och boka behandlingar på www.smallchange.se.

Vill du få mer uppdateringar om Taoismen så gilla vår Facebooksida för boken Taoismen – Förändringens Tradition här: https://www.facebook.com/taoismenforandringenstradition.
  Jag är även klar med nästa bok i serien, en bok med essäer om Taoismen som ger praktiska råd och tips för att hjälpa oss i vår hektiska vardag här i Väst. Den borde komma ut under 2017. Längre fram kommer även en bok med intervjuer med eremiterna i Kinas berg, förhoppningsvis under 2018.

Taoismen är en mycket stor och detaljerad tradition som kräver enorma mängder träning och studier att sätta sig in i, så den här texten är bara ett litet skrap på ytan. Däremot känns det viktigt att börja sprida mer information vad Taoismen är och hur det funkar, så att folk i Väst börjar se den faktiska traditionen, som tidigare bara existerat i Kina i sina mer än 2500 år.

Välkommen in på föreläsningarna och på klinikerna i Malmö och Kristianstad, och jag hoppas att du har glädje av texten!
Japansk målning av yin och yang.


Taoismen – Daojia

Taoismen är en urgammal andlig tradition i Kina. Det är den näst äldsta utöver den inhemska kinesiska schamanismen – som i sin tur formade Taoismen. Taoismens synsätt har påverkat hela Kinas kultur, och tillsammans med Konfucianismen är den en av de två stora pelarna för det kinesiska samhället.

Den är en tradition som helt genomsyras av en organisk syn på universum, att allting och alla varelser som finns egentligen är del av en och samma väv, den man inom Taoismen i brist på bättre ord kallar för Dao, Vägen (eller snarare något mer alldagligt, som Gatan) bara så att man har ett ord att använda för det.
  De anser att ingen kan förstå Dao, man kan bara röra sig allt mer tillsammans med det. Det finns specifika träningstekniker för detta, som en taoistisk utövare gör under många decennier av träning.

I meditationsträningen bygger de allt mer upp en kärna av jing, stillhet, och i en av Taoismens urgamla träningstexter från 300 f. Kr. rekommenderar man taoister att alltid följa rådet neijing, waijing: ”stilla inuti, vördnadsfull utanpå”.Taoistisk utövare i Wudangbergen i södra Kina.


Dao (ibland felaktigt kallat Tao) och att hitta balans i dansen av förändring

På kinesiska heter Taoismen Daojia. (När mandarin skulle uttalas på västerländska språk så var en tidig version Taoism, det är därför det är vanligt att se det skrivet så. Idag använder de som kan ämnet Daoism istället, då det är uttalet på kinesiska. Jag brukar varva dem i mina texter.)

Dao har ingen personlighet, som de kristna versionerna av en gud, utan taoisterna ser det som en naturlig funktion i universum, summan av allting som när allt, flyttar allt, placerar allting på rätt plats och hjälper allting att utvecklas framåt. Man har även djupgående meditationsträning fokuserad på Dao när folk väl tränat länge nog för att vara på den nivån.

Även om ordet Dao är del av själva namnet på Taoismen så är det sällan taoister pratar om Dao. Det är för stort. Man pratar om en massa andra små saker, små steg på vägen, små saker som gör det lättare att förstå den enorma förändringen som Dao är. De ser dem som ekollon som kan bli en stor ek med djupa rötter och högt lövverk dränkt i solsken.

Du kan läsa mer på djupet om Tao och vad det innebär i Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle.
Taoistiskt eremitage i Zhongnanbergen i västra Kina. Jag har själv varit och tränat där.


Den praktiska andliga träningen som är Taoismen, och avslappning och öppenhet – song och tong

Taoismen har ett stort och noggrant system för andlig träning. Egentligen är Taoismen ett stort och noggrant system för andlig träning, det är det själva traditionen är.
  Allt i Taoismen bygger på praktisk träning i ett stort system som väver samman meditation, olika sorters qigong och exakta sätt för hur man använder de båda tillsammans i sin vardag genom livets alla förändringar.

Det är träning som mycket få verkligen kan på djupet, och att hitta någon som lär ut den brukar vara svårt då de riktiga utövarna har en tendens att gömma sig och röra sig osynligt i världen medan de tränar, det taoisterna kallar mingyi, ”att dölja sitt ljus”.

Två vanliga begrepp är song, avslappning, och tong, öppenhet.

De börjar ofta med att lära ut teknikerna runt song, avslappning (med en känsla av öppenhet i sig, och vakenhet; alla kinesiska ord är tredimensionella med flera betydelser inuti. Inom Taoismen och Kinesisk Medicin, liksom kinesiska kampkonster, är de också ofta koder för kunskap som läraren måste lära ut för att man ska förstå, och olika lärare har olika kunskapsdjup).

Song är ett enkelt ord, men man tränar det i allt mer djupgående tekniker, steg för steg, där personen lär sig att slappna av först enkla saker, som sina händer, och sedan i allt mer avancerade träningssteg i olika delar av sitt sinne, sin barmhärtighet, sina känslor och sin verklighetsuppfattning. För varje steg av song som man kan göra och har förstått, desto mer rör man sig lite lättare med Dao.

Tong betyder både ”öppenhet” och ”sammankoppling”, som att släta ut ett stycke tyg. Taoismen anser att allting sitter samman: alla människor och alla varelser och allting i universum, och att Dao, Vägen, är den största väv som finns, där allting rör sig och utvecklas medan Dao när dem på deras väg.
  (Inom Kinesisk Medicin är begreppet tong det högsta möjliga: när personens system bara är öppet och fritt, i harmoni med sig själv och sin omgivning. Här ser man en intressant skillnad i västerländska och gamla kinesiska synsätt, för i Kinesisk Medicin är den hälsan avslappnad, utan spänning och odramatisk, medan den nuvarande bilden av riktigt bra hälsa i västerländska samhället mer är en Friskis&Svettis-instruktör.)

En äkta taoistisk utövare har enorma mängder kunskap och träningsmängd på en nivå som ofta motsvarar samma som hos en olympisk atlet. Det är dessa människorna som skrev de taoistiska klassiska texterna. Men det är sällan de väljer att visa detta. Det är vanligare att de väljer att dölja sitt ljus, omfamna enkelhet, och arbeta med guigen, att Återvända till Roten, i tysthet, med andlig träning under ytan som få människor i deras omgivning någonsin känner till.
Huashan, ett av Taoismens heliga berg. Det har funnits taoistiska eremiter i Kinas berg sedan urminnes tider. De lever där och tränar än idag.


Taoismen och studierna av förändring och enkelhet – bianhua och baopu

Andra delar av Taoismen i deras sätt att sakta förstå Dao är studiet av förändring, bianhua.
Där har de ett stort system för att börja bli allt mer avslappnat närvarande i vardagen genom meditationsträningen, och i att forska i hur olika sorters förändring sker tills de rör sig allt smidigare och smidigare med den likt en surfare som rider på en stor skimrande våg i solskenet.

Del av forskningen i förändring är baopu, Att Omfamna Enkelhet. Bit för bit förenklar man sitt liv, och sig själv; bit för bit släpper man blockeringar och programmeringar i sitt ego och i det röda dammet man har med sig i livet. Bit för bit blir man allt enklare, allt mer sig själv, allt mer bara sin egen inre natur med enkelhet, klarhet, barmhärtighet och balans, och ett avslappnat hjärta i tillvaron.


Yin och Yang och ba gua, de Åtta Trigrammen, som är vidareutvecklingar av Yin och Yang. Trigrammen är del av Taoismens schamanistiska rötter, och det finns mycket exakta system för att träna med trigrammen i taoistisk meditationsträning. Detta är den egentliga roten till boken Yijing (I Ching) Förändringarnas Bok, som blev mycket populär i förenklad form hos hippies och senare inom New Age i Väst.

En del av Taoismens stora system för andlig träning är mycket specifik qigong av olika sorter beroende på vilken nivå utövaren är. Dessa vävs sedan samman med meditationsträningen på olika sätt, allt eftersom man arbetar med olika fokus och allt djupare nivåer i Taoismen. Träningen måste vara säker för ens fysiska och mentala hälsa, och taoistisk träning går aldrig att lära ut på workshop eller korta kurser. Det är extremt ovanligt att hitta en äkta taoistisk utövare som dessutom vill lära ut systemet till en elev i decennier, vilket krävs om man ska kunna träna det säkert för sin egen hälsa. Du kan läsa mer om hur taoistisk träning är uppbyggd i Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle. I videon kan du se Baguazhang, en mycket avancerad stil baserad på taoistiskt cirkelgående som man senare gjort till en kampstil, vilket är den vanligaste versionen man hittar idag. Från början lärdes den bara ut till folk som redan var mycket skickliga på andra kampstilar, men idag lärs den tyvärr ofta ut till nybörjare i Väst som saknar både kunskap och kropp för att kunna tillgodogöra sig stilen säkert. När folk frågar mig om lärare brukar jag rekommendera till Soto Zen: http://www.soto-zen.se/LundsZendojo.htm.


Taoismen och karma och studiet av rött damm

En del av Taoismens träning är begreppet rött damm, hongchen, där de inkluderar karma.
  Rött damm anser taoisterna är allt som fastnar på oss, allt skräp, alla programmeringar, alla blockeringar som vi drar på oss under livets gång. Egot som skapas i oss utgörs till stor del av vår karma, av vårt röda damm. Under det finns däremot det som Taoismen kallar xing, vår egentliga natur, den vi egentligen är. Vår egentliga natur finns under programmeringarna som kan ha påtvingats oss av andra, och som ibland kan forma oss på negativa sätt.

Ju mer vi öppnar vår inre natur, desto mer klarhet, barmhärtighet och balans öppnas i oss. Desto mer förstår vi hur människor fungerar, och desto mer visdom får vi om hur universum rör sig.

Inom Taoismen kallas detta för xiuxing – att nära sin äkta natur, att träna så att man allt mer ser och förstår det som verkligen är en själv. När man väl kommit till specifika nivåer inom det så börjar man titta närmare på hur Dao verkligen fungerar.
  På resans gång tränar man också aktivt på att bli en allt mer balanserad och barmhärtigare människa i sin vardag. Som en taoistisk munk i Kina sade till mig, ”Vi måste bli goda människor innan vi blir människor av Dao.”

Det finns många träningsnivåer och olika sorters träning inom begreppet rött damm i Taoismen. Ju mer man tränar, desto friare blir man från sitt eget röda damm, och desto mer klarhet, barmhärtighet och balans öppnas i oss och i hur vi rör oss i vår omgivning. Ju friare vi blir från vårt röda damm, desto mer slutar vi anse att föremål eller nya prylar är viktigast, och förstår allt mer hur värdefulla andra varelser är.
Altare i Vita Molnets Tempel i Peking, tillägnat Qiu Chuji (också kallad Qiu Changchun, ”Den Eviga Våren”), en mycket känd utövare inom Taoismen som under 1100-talet utvaldes att träffa och ge råd till mongolernas Storkhan Djingis Khan. Du kan läsa mer om honom och deras möte i Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle. En av Qiu Chujis medelever var den taoistiske mästaren Ma Danyang, en av de kända akupunkturläkarna i Kinas historia.


Tre sorters Taoism och Taoismen som skapats bara i Väst

Man brukar prata om tre sorters Taoism.

Den första och äldsta är Daojia, Klassisk Taoism eller Levande Taoism. Det är här man hittar kärnan av traditionen som bygger helt på praktisk andlig träning i det stora och exakta systemet som utgör Taoismen. Den tidigaste träningstexten vi har från Levande Taoism är Daodejing (Tao Te Ching), Boken om Vägen och Kraften, som antagligen skrevs mellan 400-500 f. Kr.

Sedan på 100-talet e. Kr. kommer Daojiao, Religiös Taoism, där man skapat en Taoism i form av organiserad religion. Den Religiösa Taoismen har tagit många av meditationsbegreppen inom den Levande Taoismen och gjort om dem till gudar som man tillber och offrar rökelse till i dagens tempel. (Det finns även Folkreligion i Kina, del av de gamla schamanistiska bygudarna med inlån från flera andliga traditioner. Den väver ibland ihop med Religiös Taoism, framförallt i mindre byar ute på landsbygden.)

På 1960-talet började det skapas en helt västerländsk form som kallas Filosofisk Taoism. Den har framförallt blivit populär inom New Age och akademia, och kommer från människor som läst översättningar av de gamla taoistiska texterna utan att kunna träningen eller känna till den faktiska Taoismen i Kina. Den Filosofiska Taoismen kan fortfarande vara en fantastisk ingångsport till att börja slappna av och ändra sitt sinne med hjälp av grundidéerna i de gamla texterna.Dr Wang, en av våra lärare, en mycket känd akupunkturläkare som arbetat i Peking i mer än femtio år. Han är diagnostikspecialist, vilket är en anledning till varför vi tränar för honom. Hur skicklig akupunktören är på diagnostik avgör mycket av hur hög behandlingseffekt de får hos patienten.


Taoismen som rötterna till den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin

Kinesisk Medicin har en stor del av sina rötter och synsätt i Taoismen. Synen på människan som en organisk helhet verkar till stor del komma från Taoismen, och många begrepp från taoistisk andlig träning går igen i Kinesisk Medicin. Under föreläsningarna kommer vi att titta närmare på detta.
  Taoismen har även specifika kunskaper om hur man använder andlig träning som del av Kinesisk Medicin, det man kallar Yidao, Medicinens Väg.

Vi kommer också att diskutera mer om de klassiska texterna i Taoismen och hur de innehåller träningskoder som används tillsammans med det stora systemet för andlig träning i Taoismen, och som lärts ut från lärare till elev i en obruten tradition som går många tusen år tillbaka.

Under föreläsningarna kommer du även att få se foton från taoistiska tempel och bergseremitage i Kina, och få inblickar i hur taoistiska utövare existerar dolda djupt inne i Kinas berg. Ibland är de synliga i dagens tempel av Religiös Taoism, ibland helt dolda i byar och städer världen över där de bara tränar, tystlåtet och enkelt, och använder vardagens förändring och röda damm till att bli allt mer avslappnade, klarare, mer balanserade och barmhärtiga, och allt mer ett med Dao.


Daniel Skyle © 2016. Texten får ej användas i någon form, elektronisk, tryckt eller annan, helt eller delvis, utan överenskommelse och författarens godkännande. För frågor, kontakta oss på acu@smallchange.se. Daniel Skyle är akupunktör, journalist, författare och professionell föreläsare. Han är utövare inom nu levande taoistiska traditioner och har tränat i traditionen i mer än tjugo år. Han har kliniker i Malmö och Kristianstad och tar emot patienter från hela Sverige. Du hittar hans kliniksida på www.smallchange.se och om du gillar oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter direkt när de sker – https://www.facebook.com/SmallChangeAcupuncture.