söndag 24 april 2016

Klimakterieproblem och hur man behandlar dem med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin

Texten får ej användas, återges eller kopieras i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016Välkommen hit till den här fördjupningstexten om hur den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin kan hjälpa till med att behandla klimakterieproblem!

Många kvinnor lider ganska mycket av problem medan de går igenom klimakteriet, och det känns viktigt att få ut att det finns bra och smärtfria behandlingar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin som verkligen kan hjälpa dem.

Detta är en text om gynekologin i Kinesisk Medicin från Daniel Skyle på Small Change Akupunktur. Tänk på att behandlingarna och kunskapen vi nämner här bara gäller oss på våra kliniker. Du kan läsa mer om dem och våra smärtfria behandlingar med äkta akupunktur på www.smallchange.se och boka tid på acu@smallchange.se eller direkt på 0702/23 28 95.

Om du är medlem i Babycard (www.babycard.se) har vi även rabatter för behandlingarna. Skulle du leta efter behandling inom det här ämnet hos en annan akupunktör eller akupunkturläkare tänk på att kolla att de har lång utbildning, helst på heltid om det finns (utbildningarna i Kinesisk Medicin i Sverige är ofta deltid i tre år, inte heltid i tre år), och att de dessutom har specialistkunskaper i att kunna behandla klimakterieproblem och erfarenhet av att göra det.

En kort information som är viktig är att tänka på att det som kallas "akupunktur" inom svensk sjukvård inte har med äkta akupunktur att göra utan är det som kallas Västerländsk Nålsättning. I Västerländsk Nålsättning har man tagit små fragment ur det minst 2300 år gamla och mycket stora kinesiska Medicinsystemet och använder dem i Väst med extremt kort utbildning. Sjukgymnaster har ofta bara 25 dagars utbildning i det innan de behandlar dig med det, barnmorskor i allmänhet från en helg till tjugo dagar, en del sjuksköterskor till och med bara en-två helgers utbildningstid, medan akupunkturläkare i Kina har minst fem år heltid på universitet, ibland åtta år heltid, och sedan praktik på sjukhusen innan de tar ansvar för patienters hälsa med akupunktur.
   Tyvärr brukar personalen som arbetar med Västerländsk Nålsättning sällan berätta för patienter hur kort utbildning de har i det. Vi på Small Change arbetar med den äkta akupunkturen inom Kinesisk Medicin, som är smärtfri, vilket den ska vara om man är skicklig på nålsättning.


                                 
Vår lärare i Peking, den kände Dr Wang Juyi, som varit akupukunkturläkare och överläkare på de statliga sjukhusen där i 53 år


Gynekologi och behandlingar för klimakterieproblem med Kinesisk Medicin i mer än 2000 år

Kinesisk Medicin har haft gynekologi som specialisering för akupunkturläkare sedan minst 4-500-talet f. Kr., då de kallades daixiayi, ”nedanför bältet-läkare”. Detaljerade medicinska kunskaper om kvinnors hälsa finns i den tidigaste medicinska textboken i Kinesisk Medicin, Huangdi Neijing Suwen från ca 300 f. Kr., medan en mängd olika behandlingar nämns i ett eget kapitel om kvinnohälsa i en medicinsk textbok från 200-talet e. Kr.

I den här texten ska vi tala om klimakteriet och hur vi hjälper till att behandla problem under det genom den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin. För en del kvinnor är klimakteriet en enkel, smidig process, medan andra har mindre eller större problem, ibland ända upp till allvarliga problem under klimakteriet. Det finns konkreta behandlingar med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin som hjälper dem att bli bättre i de fall där det behövs.Klimakteriet – en naturlig process

Klimakteriet är en helt naturlig process som alla kvinnor går igenom. Snittåldern är runt 51 år, och det verkar ha varit så under många sekel och kanske till och med tusentals år. Klimakteriet är ingen sjukdom alls utan bara ett stadium i varje kvinnas liv. Det kan däremot ibland uppstå en del problem runt den som går att behandla mycket effektivt med specialiserad Kinesisk Medicin, och med den äkta akupunkturen i den.

绝经期                 Juejingqi, ett av namnen för klimakteriet på mandarin

Del av klimakteriet sett från Västerländsk Medicin är att hormonerna östrogen och progesteron går ner, och att ägglossning och mens slutar. (En annan definition är mängden av hormonet östradiol i blodet: innan klimakteriet bör en kvinna ha ca 30-400 pikogram per milliliter, och när hon är genom det bör det ligga på mellan 0-30 pikogram per milliliter.)

I den Kinesiska Medicinen ser man det som ett naturligt skifte i kvinnans liv. Det eviga tidvattnet av blod hon varit van innan vid försvinner, och istället ska en annan och djupare visdom ta sin plats och fylla hennes liv.


Klimakteriet och Kinesisk Medicin: energin i våra njurar och lugn och ro i vårt sinne

I Kinesisk Medicin pratar man om något som kallas jing, som ofta översätts som essence på engelska. Det är del av själva kärnan i vårt energisystem, del av bankkontot av energi vi alla föds med och som sedan ska vara livet ut. Det ska egentligen gå ner bit för bit som del av att vi åldras. Men tar man ut för mycket på det för snabbt kan också genetiska sjukdomar dyka upp snabbare, eller autoimmuna sjukdomar på grund av den starka pressen på personens system, något man behandlar mycket på kliniker i Kinesisk Medicin i Väst.

                  Jing, essence

Ingår i energin i våra njurar i Kinesisk Medicin, en av platserna man anser är del av själva roten till vårt system och vår tid här på jorden.

Den naturliga processen av klimakteriet gör ofta att energin i njurarna går ner (sett från Kinesisk Medicin; det är ett annat kliniskt synsätt än de mycket mer långtida problemen med organet njurarna som man ser som ett problem inom nefrologin i Västerländsk Medicin). Behandlingarna för att hjälpa till inkluderar ofta att man (bland mycket annat) stärker kvinnans njurar igen, och samtidigt bygger upp hennes hälsa från vad som för många redan varit slitage från långvarig stress.


                                                                                      Målning av Marcia Baldwin


Klimakteriet och symptom som kan uppstå under det

Återigen: klimakteriet är ingen sjukdom. Det är en helt naturlig process som alla kvinnor går igenom. Det som kan hända är att olika problem kan uppstå runt det.

Det här är några av symptomen som kan uppstå under klimakteriet:

 • huvudvärk
 • trötthet
 • utmattning
 • irritation
 • ångest
 • nervositet
 • depression
 • sömnproblem
 • torra slemhinnor
 • koncentrationssvårigheter
 • och svettningar på dagen och på natten

Men glada nyheter: tänk på att alla symptomen på den listan faktiskt går att få bättre! Det är ingen dom man behöver stå ut med under flera års tid - den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin kan verkligen hjälpa till att förbättra dem alla om akupunktören har specialistkunskaper och erfarenhet av att behandla klimakterieproblem (se texten i inledningen på den här artikeln).

Man räknar med att ungefär 85% får vallningar, och 45% kan ha dem 5-10 år efter klimakteriet.

Det finns även en liten procent kvinnor som har ett för tidigt klimakterium, då man kan få det tidigare i livet och ha samma symptom som under det vanliga klimakteriet.
Klimakteriet i Kinesisk Medicin och behandling med äkta akupunktur mot svettning

Ett av de vanligaste symptomen många kvinnor som kommer till mig vill ha hjälp med är svettning, både dagtid och nattetid. Det finns mycket effektiva behandlingar för att hjälpa att få svettning bättre.

Kinesisk Medicin har fyra generella sorters svettning i sin diagnostik, och den som brukar vara vanligast under klimakteriet är den man kallar daohan, ”tjuvsvett”, som är svettning nattetid. Den är ofta farligare för vår hälsa då den tar energi från djupare lager i oss än vanlig svett, vilket är anledningen till att man kallar den just tjuvsvett.

盗汗               Daohan, ”Tjuvsvett”


Faktorer som kan förvärra klimakterieproblem

I Kinesisk Medicin behandlar man alltid idealiskt sett innan man har allvarliga problem. Det är drömsituationen. Här i Väst är tyvärr det fulla systemet med äkta akupunktur i Kinesisk Medicin så nytt att de flesta patienter som kommer har haft problem i år eller decennier, och har långtida eller kroniska problem.

治未病                     Zhi wei bing, Preventiv Medicin. Detta har man ansett är den
                                             högsta läkekonsten av alla åtminstone sedan den första  
                                             medicinska textboken i Kina ca 300 f. Kr.

Man kan behandla allvarliga sjukdomar och problem också, det är bara att helst behandlar man innan något blir allvarligare, för då har det helt enkelt hunnit gå djupare i oss och påverka vårt liv mer än nödvändigt – kanske till och med påverka vår vardag varje dag.
Men det går att behandla och hjälpa till när saker är långtida eller allvarliga också, och Kinesisk Medicin har exakta system för hur man gör det.

Man kan behandla innan klimakteriet för att minska sannolika problem under det. Det gör jag regelbundet med kvinnliga patienter, och ofta som del av annan behandlingar de får, bara för att preventivt göra läget bättre för dem.

Några faktorer riskerar däremot att skapa mer problem under klimakteriet:

 • Mat – undvik fet mat och mjölkprodukter, då de ofta kan göra symptomen värre. Det finns också mer risk för långtida vegetarianer som inte har koll på att få i sig tillräckligt med protein i sin diet
 • undvik större mängder kaffe eller alkohol – de är båda två värmande i Kinesisk Medicin och riskerar att förvärra mängden och styrkan på vallningar och nattliga svettningar
 • hysterektomi (oophorektomi, där man tar bort äggstockarna)
 • för många barn i för tät följd. Kinesisk Medicin rekommenderar egentligen alltid att om man kan välja så är det bättre att kvinnans kropp hinner vila upp sig och bygga upp reserver igen mellan en graviditet och nästa
 • för mycket arbete och stress – vilket förstås är en konstant faktor i vårt samhälle för de flesta. Tyvärr. På en Kinesisk Medicinklinik kan jag säga att man verkligen konkret ser skadorna så många av oss bär på på grund av att vårt samhälle i sig är sjukt


Känslor när det gäller klimakteriet och hjälp med äkta akupunktur i Kinesisk Medicin

Klimakteriet för ofta med sig starkare känslor, vilket bara är en möjlig del av symptomen runt det.

Däremot så anser man i Kinesisk Medicin att problem med känslor innan klimakteriet riskerar att göra symptomen under det värre. Detta är del av det man kallar de Sju Tjuvarna – hur känslor ska vara levande och stabila i oss, men om de blir blockerade och obalanserade så blir de istället Tjuvar som stjäl energi från vår hälsa och vår vardag. De kan till och med ställa till så mycket problem att de manifesteras som en fysisk sjukdom.
Det finns mycket bra behandlingar för att hjälpa till att läka och stabilisera känslor med den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin.

Bland känslorna man pratar om länkade till mer problem under klimakteriet är:

 • ilska
 • ångest
 • oro
 • rädsla
 • skuld

som alla kan göra njurarna svagare i kinesisk medicin och öka förlusten av jing, och på grund av det riskera att göra symptomen under själva klimakteriet värre.

Det man brukar prata om som en bra färdighet att träna upp är en term som används i träningen både inom Taoismen och Buddhismen i Kina, pingxin, att ha ett stabilt sinne. Enkel sittande meditationsträning är ofta en enorm hjälp för detta, och för mycket annat i vår stressade tillvaro. Tänk på att alltid ha en lärare om du ska träna meditationsträning (jag brukar rekommendera till Soto Zengrupper i Sverige, men det finns även en del Yogalärare som är skickligare på att lära ut enkel och säker sittande meditation).

平心                       Pingxin, ”att ha ett stabilt hjärta/sinne”

Klimakteriet – ett steg framåt i livet, en förändring mot mer visdom och läkning

Olika kulturer har mycket olika synsätt på klimakteriet. Här i Väst verkar det ofta vara med ett skuldbeläggande på kvinnor som går igenom det, vilket är mycket konstigt. Det är även stor skillnad på symptom – i vissa kulturer är vallningar enormt ovanliga, medan man i Väst räknar med att majoriteten av kvinnor får det.

I många andra kulturer har man läkande och starka synsätt på klimakteriet, och ser det som en tid då kvinnan går igenom ett skifte från en tidigare del av sitt liv till en annan nivå, en nivå där hon har mer visdom att hjälpa människor och sin omgivning.
Med klimakteriet går hon från att vara fertil med barn till att bli en djupare del av havet av visdom som ska bygga upp vårt samhälle både nu och inför framtiden.
Så tänk på att det kan vara hemskt bra för din hälsa att utforska olika positiva och mer starka synsätt på klimakteriet än de folk i din omgivning kanske pratar om, och sätta upp bilder på sånt hemma – sådana bilder har större påverkan på att stärka vår hälsa än vad vi ofta trott!

Klimakteriet är en naturlig process. För de som råkar få problem under det, så finns det effektiva och smärtfria behandlingar med äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin, och de har använts på jordklotets största befolkning i Kina och raffinerats i mer än 2300 år. Vi använder dem på våra kliniker i Malmö och Kristianstad

Har du frågor eller vill boka tid? Kontakta oss på acu@smallchange.se eller ring direkt på 0702/23 28 95.

#akupunkturivfmalmö #akupunkturivfkristianstad #ivfakupunktur #malmöakupunkturivf #kristianstadakupunkturivf #akupunkturivfskåne 


Texten får ej användas, återges eller kopieras i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016