lördag 30 augusti 2014

Första boken om Taoismen på svenska - med unika intervjuer med taoistiska munkar - ute nu!
Sommaren 2014 kom första boken om Taoismen ut svenska: TaoismenFörändringens Traditionschamaner, bergseremiter och meditationsmästare. Den bygger tjugofem års studier, forskning och erfarenhet av Taoismen, och unika intervjuer med taoistiska munkar i Kina, och blir den första boken svenska som handlar om den mycket gamla och levande andliga tradition som Taoismen är.

Boken inkluderar:

 • Översikt av Taoismen och Taoismens historia
 • Information om de olika större inriktningarna av Taoism i Kina
 • Information om vad mysticism är, en andlig tradition baserad träning och meditation. Taoismen är en sådan, liksom de flesta gamla andliga traditioner i Öst
 • Beskrivning av de taoistiska kärnbegreppen Dao, Vägen; ziran, naturligt, pu, enkelhet, bianhua, förändring, och wu wei, icke-göra
 • Översikt av de taoistiska klassiska texterna med kommentar om träningskoderna som är dolda i demdäribland Daodejing, Boken om Vägen och Kraften (Tao Te Ching), Zhuangzi (Chuang Tzu), Yijing (I Ching), Förändringarnas Bok, och Neiye, Klassikern om Inre Träning, Sunzis Art of War, Neijing, den äldsta medicinska klassikern från 300 f. Kr., samt tempeltexter
 • Beskrivning av hur yin och yang fungerar, och de Fem Elementen, wuxing, och de Åtta Trigrammen, bagua
 • Kapitel om hur qigong är uppbyggt och fungerar i sin gamla version, samt meditationsträning och andlig träning inom Taoismen och andra andliga traditioner, med unika detaljer om hur de mer avancerade nivåerna av taoistisk qigong- och andlig träning är uppbyggd
 • Kort översikt över de Inre Stilarna, kampstilar som baseras på taoistiska synsätt och qigongträning - Tai Chi, Baguazhang och Xingyiquan
 • Appendix med konkreta tips om hur man hittar en skicklig lärare i andlig träning
 • Kapitel om Klassisk Kinesisk Medicin och hur det fungerar, dess rötter i Taoismen samt diagnostekniker och behandlingstekniker i kinesisk medicin, och en översikt över de kinesisk medicinska textböckerna som skrivits sedan 300 f. Kr.
 • Unika intervjuer med fem taoistiska munkar som lever och tränar den 2500-åriga traditionen i Kina idag, direkt från huvudtemplet för Taoismen i norra Kina, Baiyunguan, Vita Molnets Tempel

Du kan också läsa mer om boken Facebook: https://www.facebook.com/taoismenforandringenstradition.

Mer information om den och kommande böcker om Taoismen hittar du ckså snart på www.skylebooks.com

Boken kostar 270 SEK + 45 SEK i frakt inom Sverige. Du får bankgiro att betala in på, och när det är inne skickar vi boken samma vecka. Boken kan beställas direkt daniel@smallchange.se


Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och
meditationsmästare publicerad sommaren 2014