måndag 28 april 2014

Föreläsning om hur akupunkturen inom Kinesisk Medicin behandlar känslomässiga problem och stress


Nästa föreläsning i föreläsningsserien på Café Kjugekull 2014 kommer att ha fokus på hur akupunkturen i Kinesisk Medicin – och framförallt i det gamla systemet, Klassisk Kinesisk Medicin – effektivt behandlar känslomässiga problem och stress.Datum kommer att spikas längre fram, men vi kommer bland annat att titta på följande aspekter:

  • Synen på känslor i Kinesisk Medicin. Första medicinska textboken i Kinesisk Medicin skrevs för 2300 år sedan, och är redan den mycket detaljerad i hur man ser känslor och hjälper patienter med att balansera och läka dem

  • Vad innebär det att ha balanserade känslor? Vad är ”känslomässiga problem” istället för en naturlig reaktion?

  • Vad shen, sinne och känslor är i Kinesisk Medicin

  • Hur man kan hjälpa till att läka shen genom akupunkturen i Kinesisk Medicin

  • Länkarna till trauma och posttraumatiskt stressyndrom – starka reaktioner som skadar shen, och hur man kan hjälpa till att läka dem med akupunkturen i Kinesisk Medicin

  • Hur vi kan se pressen och stressen från vårt samhälle på ett annat sätt, och lära oss genomskåda hur reklam manipulerar våra känslor och vårt sinne

  • Hur behandlingarna med akupunktur i Kinesisk Medicin kan behandla känslomässiga problem på olika sätt – en introduktion till ett mycket stort ämneEn första introduktion till ämnet hittar du i den här mycket populära artikeln: http://acupractitioner21.blogspot.se/2013/12/akupunktur-och-hur-vi-laker-lakekrisen.html

Föreläsningen kommer att vara del 2 av 3 i föreläsningsserien vi på Small Change Klassisk Kinesisk Medicin och Akupunkturklinik håller på Café Kjugekull i Kristianstad under 2014. Föreläsningen är gratis. Datum kommer att utannonseras längre fram både på den här bloggen och på Café Kjugekulls Facebook: https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Kjugekull/341201409333024?fref=ts. Välkommen in!