lördag 28 december 2013

Hur fungerar akupunktur? En kort diskussion och översikt med en tio-punkters guide


Hur fungerar akupunktur egentligen? Akupunktur är ett mycket effektivt behandlingssystem som ingår i kinesisk medicin. Den första medicinska textboken för akupunktur skrevs för 2300 år sedan och det har skrivits tusentals medicinska textböcker, monografier och avhandlingar inom ämnet sedan dess under Kinas historia, och nya skrivs än idag. Akupunktur har däremot bara funnits i Väst i ungefär 50 år, och mycket lite har hunnit bli känt om riktig akupunktur under den korta tiden.

Det finns tre olika versioner av akupunktur. Den äldsta är Klassisk Kinesisk Medicin (KKM, Classical Chinese Medicine, lao zhongyi), med kunskap som använts och kontinuerligt forskats i under minst 2300 års tid, med bevis som lutar åt att det snarare är 3-4000 år gammalt.

Sedan under 1950-talet så börjar det skapas vad man kallar Traditionell Kinesisk Medicin (TKM, Traditional Chinese Medicine, xueyuanpai på kinesiska, ”skolan inom universiteten”). TKM är kinesisk medicin med lite inblandning av synsätt och tankesätt från västerländsk medicin.

Sedan 1980-talet har det också skapats en extremt förenklad version av de andra systemen här i Väst som kallas Västerländsk Akupunktur. Den innehåller bara fragment av de båda andra, och är den som används av sjukgymnaster och barnmorskor här i Sverige. De har ofta bara 25-30 dagars sammanlagd utbildningstid inom ämnet, ibland mycket färre, ända ner till en eller två helger. Det är tyvärr mycket sällan patienter inom sjukvården blir informerade om att de får Västerländsk Akupunktur istället för behandling från det gamla beprövade och mycket komplexa systemet av akupunktur inom kinesisk medicin.

I den här artikeln ska vi titta närmare på effekterna av akupunktur, diskutera dem litegrand och ge lite synvinklar som hjälper läsaren att fundera på skillnaden på synen på hälsa mellan kinesisk medicin och den nuvarande västerländsk medicinen.

Idealversionen är alltid att ha tillgång till både specialiserad personal inom västerländsk medicin och specialiserad personal inom kinesisk medicin: båda systemen har fantastiska kunskaper, bara inom olika områden.
I skicklig akupunktur är nålsättningen smärtfri.

Nålarna som används är alltid sterila engångsnålar. I kinesisk medicin ingår ett mycket komplext system av diagnostik. Diagnosen görs om på nytt varje behandlingsgång för att precisera och skräddarsy behandlingen allt eftersom patienten blir bättre. Man masserar även meridianer och punkter enligt specifika system: först som diagnostik, för att skapa ytterligare exakthet i diagnosen, sedan för att fördjupa behandlingseffekten genom kaixue, att öppna punkten och meridianen innan man sätter i en nål i punkten.

Du kan läsa mer om kinesisk medicin i ett unikt kapitel om det i boken Taoismen – Förändringens Tradition av Daniel Skyle. Kapitlet täcker historia, beskrivningar av diagnosmetoder och synsätt, och förklaringar om de olika behandlingsteknikerna i kinesisk medicin, inklusive en kort översikt över de klassiska medicinska textböckerna i kinesisk medicin genom Kinas historia. Boken kommer ut i början på 2014 och du kan beställa den på daniel@smallchange.se eller läsa mer om den här: http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2013/07/forsta-boken-om-taoismen-pa-svenska.html.
 
Jag har satt samman tio punkter som en introduktion till hur akupunktur egentligen fungerar och effekterna akupunktur har. Kommande bloggposter kommer att fördjupa ämnet mer. Hoppas du har nytta av dem.1) Effekten på symptomet patienten kommer in med till kliniken
 
De flesta kommer in till kliniken med någon form av problem de vill ha fixat. Det är sällan detta är det faktiska problemet som de har, men det brukar vara den utlösande faktorn till varför de kommer till kliniken.
 
Det kan vara alltifrån något enkelt som ryggont, till sömnproblem, magproblem eller mer kroniska sjukdomar, eller att de vill ha stöttning för sin hälsa medan de går igenom västerländsk behandling mot cancern de har. Klassisk kinesisk medicin kan förbättra alla sjukdomar och problem mellan himmel och jord.

Efter första behandlingen brukar det vara en liten men märkbar skillnad till det bättre på problemet de kom in med. Första behandlingen sitter i allmänhet i tydligt märkbar i två-tre dagar, i bästa fall en hel vecka. Om det var ett svårare problem eller mer akut, då kan det hända att behandlingen sitter i 24 timmar. Det är ändå en bra start till att göra deras hälsa mycket bättre och hjälpa dem att börja läka.
 
Sedan krävs fler behandlingar för att fördjupa den läke-effekten och göra den mer permanent. Minsta antal behandlingar för att akupunkturens fulla effektivitet ska märkas är sex gånger. Om det är ett äldre eller mer kroniskt problem så krävs alltifrån åtta gånger till ett år eller mer för att göra det allt bättre.
 
Varje behandling gör folks hälsa lite bättre, och låter effekten av akupunkturen bli allt mer permanent i deras sinne och kropp.
 
Idealiskt sett kommer man in en gång i veckan. Det ger en rytm som kropp och sinne får lättare att följa, så att de lyssnar på behandlingarna mer. Om personen mår sämre eller är sjukare rekommenderar man ibland två gånger i veckan en kort period, eller tre gånger om det verkligen behövs. Men för majoriteten som kommer in räcker en gång i veckan bra.2) Från blad till rot: kropp och sinne är organiska, inte delar i en maskin
 
Västerländsk vetenskaps sätt att se verkligheten gör att vi ofta växer upp med att se verkligheten som det här i Väst. En del av detta är vad man kallar reduktionism (https://sv.wikipedia.org/wiki/Reduktionism), en annan är hur reduktionismens sätt att se saker har format västerländsk medicin till att se människan som någonting ganska mekaniskt.

Kinesisk medicin är helt organisk. Den ser allting som del av ett och samma flöde i tillvaron, allting som träd eller skogar där träden ska växa i mjuk närande mylla under klart solsken som lyser upp gröna, regnblanka blad. De anser att vi egentligen ska fungera likadant.
 
Kropp, sinne och energi sitter ihop i helheten som är vi, och vi själva sitter ihop med helheten som är resten av tillvaron och universum. Inom kinesisk medicin anser man att bara blotta tanken om att allt detta går att separera är fel, och ett diagnostiskt tecken i sig.
 
Utövare av kinesisk medicin är trädgårdsmästare istället för mekaniker. De när patientens system, hjälper det att läka och hjälper det att gå från att kanske ha ett molnigt väder fyllt med irritation och ångest tillsammans med fysiska hälsoproblem – till att återigen vara friskare, gladare, och ha ett soligare klimat inuti igen. Detta är del av behandlingen av det man kallar shen, vår medvetna närvaro och personlighet, som du kan läsa mer om lite längre fram.
 
Del av den organiska kunskapen i kinesisk medicin – som man forskat i inom kinesisk vetenskap i minst 2300 år – är också att behandlingar måste gå sakta djupare i oss. Kropp, sinne och energi fungerar organiskt: det är omöjligt att hoppa djupt in i det snabbt.

Ett problem eller en sjukdom som funnits i systemet i ett år, fem år, tjugo år – går aldrig att fixa på en eller två veckor. Däremot kan en sakta allt mer djupgående behandling verkligen läka det mer på djupet, och förbättra på ett sätt som västerländsk medicin saknar kunskap om här.
 
Man brukar säga att behandlingarna går från blad till gren till stam till rot. Läkande allt djupare inåt i oss.

Även om första behandlingen märks tydligast de första två-tre dagarna, så finns där samtidigt en mycket stor övergripande effekt som är värd att titta närmare på.

Alla människor får mer blockeringar i sig allt eftersom livet går. Det är del av att vara vid liv – vissa har färre av dem i sitt liv, andra fler. Blockeringar – bi, på kinesiska, som helt enkelt betyder ”stängning” – är när vi har spänning i någon form i kropp, sinne eller energi. Om en blockering sitter i längre och blir allt mer spänd och allt starkare, så kan den till sist forma basen för en diagnos i västerländsk medicin. Idealsituationen i kinesisk medicin är att lösa upp dem långt innan de blir så starka och påverkar oss så djupt.

Så bara en första behandling ger en övergripande effekt i vår system av att slappna av och öppna upp en del av spänningen och blockeringen som vi har formats av under vårt liv.

Fler behandlingar efter den stärker vår hälsa mer, stabiliserar våra känslor bättre och gör vårt sinne gladare och friare. Fler behandlingar gör också att de effekterna blir mer långtida och permanenta i vårt system.3) Läkning av sinnet: effekterna på shen, känslor, sinne och verklighetsuppfattning
 
Kinesisk medicin har ett enormt effektivt system för att behandla det man kallar shen. Shen är ett ord som sammanfattar vår medvetna närvaro, vårt sinne och våra känslor – en stor del av vår personlighet.

Stress, chocker eller trauma kan påverka vår shen starkt. Man säger att den kan vara blockerad, övertäckt eller dimmig, och många andra termer. Ett lätt sätt att se det är som ett landskap och dess sol: vissa dagar är det mulet, andra soligt, det är bara att livet ibland gör att människor fastnar i mulen höst eller vinter, så att landskapet till slut blir kallt, fuktigt och öde, med bara glimtar sol bakom molnen. Detta går att behandla, så att vi får tillbaka mer av solen igen, att vårt hjärta blir lättare och vårt sinne friare och gladare, med färre av låsningarna och blockeringarna vi hade i det innan. Någon som är skicklig på kinesisk medicin kan både se patientens shen tydligt och behandla för att läka den igen.
 
Man kan verkligen genuint hjälpa en person att läka känslomässiga sår eller få tillbaka delar av sig som de trodde var förlorade under livets gång. Med behandlingarna för shen gör man återigen patienten gladare, mer levande och mer närvarande, och hjälper dem samtidigt ha mer balanserade känslor och större harmoni med sin omgivning.
 
Du kan läsa mer om begreppet shen och hur man kan hjälpa till att läka den i den här bloggposten om vad läkning kan innebära:4) Bättre blodflöde och generell avslappning: allt större frihet i vår fysiska kropp

En av de många effekterna med akupunktur är att det ger bättre blodflöde och generell avslappning.
 
Samtidigt finns det mycket precisa sätt att behandla blodflöde, blodtryck och det man kallar blodstasis i kinesisk medicin, även att stänga ner inre blödningar som kanske är regelbundet återkommande på grund av sjukdom.
 
Klassisk Kinesisk Medicin, den äldsta versionen, har sedan dessutom ett specifikt system för hur man hjälper folk att frigöra deras fysiska kropp från gamla problem och göra att vårt sinne börjar röra sig i harmoni med vår kropp igen.5) En kropp av trä – den dåliga kroppsuppfattningen i Väst och dess problem i behandlingar
 
En stor skillnad på att behandla kineser och västerlänningar är att västerlänningar är mycket mer spända och har mycket dålig kontakt med sin fysiska kropp.

På grund av vårt samhälles nuvarande fokus på datorer, på gott och på ont, så tillbringar de flesta här sitt liv mestadels i sitt huvud i sina tankar. Detta gör att de tappar kontakten ännu mer med sin fysiska kropp och hur den egentligen känns och fungerar ihop med deras sinne.

Detta refererades till i Kina redan under 700-talet e. Kr. om dåtidens konfucianska akademiker, och kallades ”huvudet äter kroppen” – att tankar hela tiden äter energi från kroppens fysiska hälsa.

Detta gör också att de sällan känner effekten av behandlingen så bra de första gångerna. Någon som får akupunktur inom kinesisk medicin regelbundet, av någon som är skicklig på det, kommer att allt tydligare känna exakt vad de olika punkterna gör och på vilka sätt de påverkar våra inre organ och vårt sinne.

I början däremot, här i Väst, så har de flesta patienter kroppar som nästan är gjorda av trä. Med behandlingarna lossar detta sakta och de börjar allt mer återvända till att faktiskt bo i sin egen fysiska kropp igen och känna hur den mår och hur den känns, vilket kan vara ganska bra – vi lever vårt liv i den, så det är mycket bättre om vi kan vara vänner istället för som ett skiljt par som valt att bo kvar i samma hus.6) Subtilare effekter vi saknar vokabulär för: att känna sig helare, friskare, friare och mer levande


Flera av effekterna av akupunktur är också mycket subtilare än vad vi i Väst är vana vid att kunna märka överhuvudtaget. Vår syn på hälsa är mycket grov, även om den har börjat bli lite subtilare de gångna tjugo åren. Kinesisk medicin har en mängd behandlingar och effekter som vi ofta till och med saknar vokabulär för i Väst, för vi vet inte ens att de går att göra. De har gjorts regelmässigt i 2300 år i Kina, men akupunktur har blivit känt bara i mycket förenklad form här i Väst i femtio år nu.

Skicklig kinesisk medicin kan verkligen ge en klar känsla av att personen blir helare, friare och mycket mer levande. Man kan hjälpa människor att tänka klarare, bli mer närvarande, bli lättare i sinnet och att bli mycket mer nöjda över sitt liv. Man kan hjälpa dem att känna sig helare, vilket i sig är otroligt nog för att upprepa både en och tre gånger till. Man kan verkligen hjälpa människor att känna sig helare inuti.

Återigen, du kan läsa mer om detta i den populära bloggposten om läkning jag nämnde ovan. Du hittar den här:


Klassisk Kinesisk Medicin har dessutom ytterligare tekniker för att ge folk mer frid i sinnet när de ligger nära döden.

 

7) Preventiv medicin: att lösa upp blockeringar nu istället för att de koaguleras ännu mer
 
Effekterna av akupunktur anses vara idealiska om man kan behandla innan någonting har satt sig djupt och länge i oss.

Inom kinesisk medicin har preventiv medicin ansetts vara den högsta läkekonsten ända sedan 300 f. Kr.

Kinesisk medicin kan behandla akuta tillstånd och kroniska tillstånd mycket bra också, men drömversionen är att behandla någon innan ett problem hunnit bli illa, helt enkelt därför att ju längre det har suttit desto djupare har det hunnit gå i oss och skapa smärta, och påverka vårt liv och vårt sätt att se verkligheten.
 

 
8) Den läkande kontakten mellan patienten och akupunktören

Det finns några viktiga faktorer som skiljer sig i kontakten med patienten mellan västerländsk och kinesisk medicin.

Den första är att all diagnostik görs om varje gång. Det finns aldrig en ”diagnos” som sedan är långtida eller permanent. Första gången gör man en mer detaljerad diagnostik, men sedan görs diagnostiken om på nytt varje behandlingsgång (se Taoismen – Förändringens Tradition och kapitlet om kinesisk medicin för en genomgång av de olika diagnosteknikerna man använder för akupunktur).
 
Detta gör man av några olika skäl. Bland dem är att man genom diagnosmetoderna för akupunktur kan känna mycket subtila förändringar i folks hälsa genom det som kallas pulstagning i kinesisk medicin. Det används för att se hur behandlingen fortgår, och på så sätt skräddarsy den litegrand för varje behandlingsgång och gör den ännu mer effektiv.

Ett annat är att man får taktil kontakt med patienten. Där fingrarna rör patienten när man tar pulserna i kinesisk medicin får man samtidigt en klar fysisk kontakt mellan en människa och en annan. Genom den fysiska kontakten godkänner man också deras existens och säger att ”jag ser att du också finns och vi ska läka tillsammans”.

En del inom kinesisk medicin är sedan dessutom tränade i det man kallar jingluo zhenduan, att göra ännu mer precis diagnostik genom att känna på och massera meridianer (du kan läsa en introduktion till detta i vår artikelserie om akupunkturläkaren Dr Wang Juyi här: http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2013/05/interview-with-dr-wang-juyi-on-channel_9265.html). En annan fasett av detta är att akupunktören för varje punkt ska massera den på specifika sätt för att öppna den, så kallad kaixue. Detta gör att nålen lättare går in och att punktens effekt blir mycket större. Träning inom det fältet gäller också hur man hittar var punkten faktiskt är. Det finns ofta bilder på var punkterna ska vara, men man måste lära sig hur man hittar dem och känner dem, då deras placering varierar per person, kroppsbyggnad och tid på året. Om akupunktören inte kan hitta punkten kommer effekten av behandlingen bli mycket sämre.
  
Inom Klassisk Kinesisk Medicin finns det sedan ytterligare kunskap om detta i form av ett system för hur akupunktören renodlar och manifesterar en läkande intention som hjälper patienten att läka. Det systemet är mindre vanligt idag, men det finns fortfarande kvar.
 
 


9) Akupunktur i grupp – att läka andra genom att läka tillsammans

På just Small Change Akupunkturklinik så behandlar vi som man gör i Kina: i grupp.
 
Att behandla en och en är mycket ovanligare i Kina. Antagligen uppstod det här i Väst baserat på terapimodellen av en terapeut och en patient. I Kina är standard att behandla patienter i grupp – alltifrån två till hela tio på en gång!

I England och USA kallas detta för Community Acupuncture eller Multi-bed Acupuncture. När man behandlar flera personer samtidigt med akupunktur så ökar behandlingseffekten rejält för patienten, och samtidigt får man en mycket stark faktor av det som kallas psykosocial läkning, dvs att man sitter eller ligger och läker tillsammans med andra. Man pratar med dem, ser hur de läker och hör deras historia om hur deras problem blivit bättre. Man läker tillsammans. Detta är något vi sällan har chansen till annars i Väst.

 

10) Icke-beroendeframkallande behandling utan läkemedel

En sak som är lätt att glömma om man arbetar med kinesisk medicin är att det exkluderar både läkemedels bieffekter och eventuella beroendeframkallande ingredienser.

Behandlingar inom akupunktur hjälper människor konkret och effektivt. Allt hänger på akupunktörens skickliget, och det är viktigt att du kollar upp informationen om du faktiskt vill ha behandling av riktig akupunktur inom kinesisk medicin. Fråga vilken utbildning akupunktören har och om de använder akupunkturen inom kinesisk medicin, lyssna på om de låter trevliga, och känn efter om de ger dig en känsla av läkning när du pratar med dem.

Effekterna av akupunktur om det används av en skicklig person inom kinesisk medicin kan verkligen ge enorm förbättring av vår hälsa – både vår fysiska och känslomässiga hälsa, och i hur hela vi känner oss inuti.
Lycka till.

Daniel Skyle © 2013