fredag 27 december 2013

Akupunktur och hur vi läker: läkekrisen (kalla den läkechansen) och hur vi kan hjälpa varandra att läka


(Kort not: jag skrev den här bloggposten efter att i flera år på mina kliniker sett hur patienter här i Väst helt saknade kunskap om vad läkning är. Hantering av symptom, ja, det fanns, men all kunskap om läkning och vad det faktiskt innebär att läka saknades helt... Vilket är så sorgligt och så skrämmande att vi saknar, och det skapar en maktlöshet för de flesta i vårt samhälle. Den här bloggposten skrev jag från början på engelska 2012, och den ger läsaren en första kunskap om vad läkning kan vara, en struktur för hur man själv läker, och en insikt i hur enormt mycket vi kan hjälpa andra människor läka om vi vill. Jag har dessutom lagt till ett nytt stycke om hur man läker shen, vårt sinne. Hoppas du har nytta av den. DS.)

Vad innebär det att läka?

Det är den stora frågan. För en del människor kan det dominera hela deras liv. Antingen i sättet de får en chans att läka eller hur de lägger livet på att leta efter den. Ibland vet de om att de letar efter att läka – men ibland går de bara genom livet med bitar av brutet glas i sitt hjärta, eller med sjukdomar som de varken kan bli av med eller bli vän med.

I den här bloggposten ska vi prata om läkning, läkekrisen – mer korrekt kallad läkechansen – och hur akupunktörer eller vårdutövaren och vi alla kan bli en katalysator för läkning.
 
Smärta, problem och sjukdomar kan drabba oss alla. En del människor har liv med mindre av det, en del har mer; skadorna kan vara subtilare men djupare, eller större men lättare att läka. Jag tror att på vår väg genom livet så letar de flesta människor efter läkning på ett sätt eller annat.

Det kräver mod att läka. Det låter kanske konstigt utifrån – det är väl självklart att vi vill läka om vi är skadade, eller hur? Men läkning innebär också att erkänna våra sår och att börja bli fri från dem för att bli helare igen. Detta är del av den ursprungliga etymologin för ordet på engelska, to heal, innan det nyligen blev inlånat till andra betydelser i New Age. ”Heal” kommer från hale, som i sin tur betyder ”hel”. Läkning gäller att tillåta oss att återigen bli helare, att låta bitarna läka samman igen och bli starkare och visare.

Synvinklarna som de flesta österländska traditioner har är att om vi tillåter oss själva att läka så läker vi samtidigt hela världen. Allting sitter ihop; våra sår kommer att eka i andra liksom deras ekar litegrand i oss.

Genom att acceptera läkning kan vi också börja hjälpa andra. Vi kommer att diskutera det här längre fram i texten när vi tittar på hur vi själva kan bli katalysatorer för läkning.

Sjukdom är inte bevis för att du har misslyckats, utan snarare en väg mot bättre hälsa, ett bättre tillstånd av balans. Det kan vara ett tillfälligt tillstånd. Sjukdom kan vara nödvändig om ditt gamla tillstånd var för spänt. Det kan finnas två sorters läkning. En som tar dig tillbaka till tillståndet du hade innan. Även om detta ofta verkar bra, tänk på att nästan alla elementen som skapade din sjukdom fortfarande kommer att finnas där. I mer allvarlig sjukdom så krävs utvecklande läkning – läkning som tar oss bortom personen vi var, personen som hade lätt för att få den sjukdomen i första hand. Om inte den sortens läkning sker så kommer du att bli sjuk igen på samma sätt. Sjukdom kan vara en väg till bättre hälsa.

                                            – McDermot and O´Connor, NLP for Health, s201.

 
Läkning

Inom Taoismen läggs mycket träning på att förstå och bli vän med förändring. De studerar förändring på djupet, och har strukturer för att se och förstå hur den fungerar i vår vardag, mitt bland kaffekoppar, papper på jobbet eller de skrikande ungarna där hemma.

Att läka är att tillåta oss att skifta från ett tillstånd till ett annat. Det är att skifta från ett sårat tillstånd till ett där vi är helare och fortsätter att läka.
Inom Taoismen skulle skiftet mellan ett sårat tillstånd till ett mer läkt kallas hua, en transformation. Det är inte bara förändringen från en dag till nästa, att gå upp, borsta tänderna, göra en ny kopp kaffe dag efter dag, soluppgång efter soluppgång; en hua är när vi växer och förvandlas till något annat. Ibland måste vi lära oss viktiga läxor på vägen, läxor vi inte alltid vill lära oss men som är enormt viktiga för vår utveckling och livet som vi har.

Många gamla andliga traditioner i Öst anser att våra olika sår och sjukdomar är del av kunskapen vi måste lära oss för att förstå och utvecklas i livet.

Synen i Klassisk Kinesisk Medicin, det gamla systemet innan Traditionell Kinesisk Medicin skapades på 1950-talet, är att vi är en helhet. Alla våra bra saker och dåliga saker är ett; våra sår påverkar hela oss, men hela vårt system har också färdigheter och kapacitet att läka dem.


Läkaren som har en negativ effekt på sina patienter borde bli patolog eller anestesiolog. Om patienten mår sämre när de har träffat dig så har du fel jobb.

                               – J. Blau, ”Clinician and Placebo”, Lancet 1 (1985), s344


Istället för läkekris kalla det läkechans

Del av läkning är ibland vad vissa kallar ”läkekris”. Jag föredrar att kalla det läkechans. Det är helt enkelt en del av läkeprocessen då vi träffar på och rensar ut en del av gifterna och såren som vi bar med oss. De kan vara fysiska, känslomässiga eller mentala; reaktionen är helt enkelt del av tiden det tar att bromsa från en hög hastighet till en lägre i vårt liv, det jag pratar om med mina patienter om och kallar bromssträcka.

Efter en läkechans brukar vi känna oss lättare och friare och gladare – och sedan fortsätter vi att läka ännu djupare och bli oss själva ännu mer, och verkligen njuta av livet vi vill leva.

I taoistiska termer så är detta del av de första stegen efter förändringen som kallas
hua: detta är sånt vi kan känna i de tidiga stadierna av läkning. Som den taoistiske mästaren och akupunkturläkaren Jeffrey Yuan säger: ”Om du talar om en läkekris så är kroppen och sinnet redan starka nog att hantera den.”

Om du går igenom en läkechans så är detta tecken på att du redan har hållit på att läka en längre tid. Annars skulle din kropp och sinne inte tillåta dig att släppa mer, och att hitta mer frihet och helhet genom en läkechans.

Det är mycket bra att försöka vara närvarande i processen från sämre hälsa till bättre, eller från sårad individ till helare människa. Det är inte alltid vi kan vara närvarande i det, men även om vi bara kan göra det lite så är det en enormt stor sak. En del andliga traditioner använder medvetet den träningen i närvaro under sjukdom eller problem som en äkta meditationsträning.

Om vi är mer närvarande i stadierna av läkning är det också ännu lättare att se vad som går bra, och hur vi kan göra nästa stadie lättare.

Om vi tittar på processen i sig, tittar på den som helhet, ungefär som att titta på ett helt hus istället för bara ett rum av det, så kan vi sätta oss ner och skriva en lista eller en kronologisk tidslinje över vad som har hänt och allt som har blivit bättre. Vad kan du lära dig från erfarenheterna du har haft? Vad var användbart för dig? Vilka saker i ditt liv öppnades och blev större, trots att du själv gick igenom smärta samtidigt? Vilka av de lärdomarna är användbara för oss att ta med in i framtiden så att vi gör nästa stadie av läkning lättare, friare och naturligare för oss själva?

Om jag säger till patienter att höja sina nivåer av immunoglobuliner eller T-celler i blodet så kommer ingen att förstå hur de ska göra det. Men om jag lär dem hur de älskar sig själva och andra fullt ut, så sker samma förändring automatiskt. Detta är sanningen: kärlek läker.

               - Bernie Siegel, Love, Medicine and Miracles, (Harper and Row, 1986)Hur vi hjälper andra att katalysera läkning i dem


Det är ganska vanligt att vi tror att vi behöver någon annans godkännande för att börja läka.

Att vi tror att vi behöver närvaron av någon utanför oss själva att säga, det är okej, du håller på att läka, du förtjänar att läka, du kan läka; du har redan de första verktygen för att läka dig själv och leva ett liv som är bättre för dig och andra i din omgivning.

Det låter konstigt, men det verkar ofta vara så att folk känner att de behöver ett yttre godkännande. Ibland behöver vi deras godkännande bara en gång, bara för att starta processen eller fortsätta den, för att tro på den; ibland behöver vi godkännandet under delar av läkeprocessen som fortsätter under hela vårt liv. Den rösten utifrån som gör det lättare att komma ihåg att ”Ja, det är okej att jag läker”.
 
Inom det man kallar informationsteknologi kallas detta klibbighet. Man har sett i studier att när servitriser bara upprepade en kunds beställning till dem ökade deras dricks med 70%. Det är så ofta som vi känner ett behov av att någon annan bekräftar vår existens, att ge ett tystlåtet godkännande åt våra val och och vårt liv.
 
En akupunktör eller hälso-utövare inom sjukvården har givetvis mycket större ansvar på sina axlar att kunna hjälpa läka patienterna de kommer i kontakt med. Men vem som helst kan hjälpa till med det, vem som helst kan bli en katalysator för att hjälpa andra att läka. Och genom att hjälpa andra att läka hjälper vi också hela världen runt omkring oss att läka mer.

Nyckeln till detta är vilken intention vi har. Om vi har en läkande intention, då kan vi hjälpa andra att läka. Inom Taoismen finns det dessutom ett klart ramverk av kunskap och träningstekniker för detta, speciellt för de som arbetar med kinesisk medicin och akupunktur. Men även utan det, så att ha en läkande intention i det vi säger och hur vi manifesterar oss själva kommer att hjälpa andra jättemycket i deras läkeprocess, var de än är i den och vilken anledningen än är till att de behöver läkningen.

Säg att en patient kommer till mig. Jag försöker känna, har de frid i sinnet när det gäller sjukdomen de har? För i så fall så har de redan förstått vad problemet innebär för dem. Så vad jag försöker göra är att ge dem råd för hur de kan fortsätta ha den friden i sitt sinne.

             – Jeffrey Yuan i intervju om läkningen av shen i kinesisk medicin, se http://www.accm.ie/all-diseases-are-rooted-in-the-spirit/


Så hur känns det att läka? Oftast så är förändringen en fråga om atmosfär – att ens ande lyfter, ihop med en större känsla av engagemang med vårt liv, vilket plötsligt blir mycket mindre överväldigande och jobbigt. Problem som innan verkade omöjliga att påverka blir plötsligt mindre skrämmande. Detta följs också av en mycket klar och fysisk känsla av lättnad. Jag har hört det beskrivas som alltifrån ”ett mörkt moln som lyfte från mig” till en känsla av att allting bara släppte. Effekten kan ofta bli så stark att det motsvarar eufori.

              – Healing the Wounded King, John Matthews, Element 1997Intentionen vi har mot oss själva och andra kan höras i vår röst och ses i våra ögon; den ekar runt hela vårt väsen var vi än är. Vissa har en naturlig gåva för att läka andra, men det är en färdighet som också behöver tränas upp under mycket lång tid för att bli klar och skicklig. I österländska andliga traditioner och en del schamanistiska traditioner finns det precisa system för hur vi först läker oss själva, och sedan hur man tar den konkreta erfarenheten av helhet och läkning och använder den för att hjälpa andra människor att läka när man träffar dem.
 
Att ha en läkande intention är ett val som vi kan göra. Om vi vill. Det är ofta mycket mer effektivt om vi först tillåter oss själva att läka, åtminstone en del; utan det är det mycket svårt att förstå vad läkning innebär för någon annan och faktiskt hjälpa dem att läka också.Att läka vårt sinne och förstå våra problem – läkning av shen
 
Shen är en samlingsterm för vår medvetna närvaro. Shen inkluderar våra känslor, tankar, personlighet och sättet vi ser på verkligheten. En klar, vaken shen är närvarande i livet och har bra harmoni i sin interaktion med andra människor. En fri shen tänker enkelt och lätt och har bra insikt i hur andra människors shen fungerar och hur man kan hjälpa dem.
 
En av kinesisk medicins många otroliga skatter är att man faktiskt lätt kan behandla och hjälpa folks shen. Det är otroligt. En skicklig utövare av kinesisk medicin kan verkligen hjälpa till att läka någons shen igen, och det är behandlingar som vi helt enkelt inte har i västerländsk medicin. På grund av detta saknas till och med tanken på att det går att läka vår shen – vi har helt enkelt ingen vokabulär här för att det är möjligt, annat än litegrand genom terapi eller kanske att vi tror på att det kan fungera i att slappna av den med läkemedel som zoloft.

Vi ska bara ta en kort första blick på shen här och två fasetter av den när det gäller läkning: hur läkning av shen läker oss, och hur man kan läka shen även om en sjukdom är så svår att den bara går att påverka litegrand.
Akupunktur i kinesisk medicin har en mängd tekniker för att läka shen i oss. Första texterna om det kommer från den första textboken i kinesisk medicin, Huangdi Neijing, Den Gule Kejsarens Inre Klassiker, som skrevs runt 300 f. Kr.

Genom akupunkturen kan man läka shen, och när det sker känner folk hur de blir mer närvarande, hur deras känslor blir stabilare och lugnare, och hur de själva börjar bli harmoniska med sig själv igen. Och när man kommer i mer harmoni med sig själv, blir man också samtidigt mer harmonisk med sin omgivning.

Dessa behandlingarna används också ofta efter att människor har varit med om tuffa saker i livet, som skilsmässa, dödsfall, olyckor eller kanske att man har förlorat jobbet. Då kan kinesisk medicins behandlingar för att läka shen plötsligt göra att man känner det som om man får tillbaka sig själv igen, att man hittar en helhet som man trodde gått förlorad.
 
Det andra är att ibland har människor kroniska eller svåra sjukdomar – som autoimmuna sjukdomar, smärta eller cancer – där man kan hjälpa deras hälsa en del, men sjukdomen i sig går inte att ta väck. När en person har cancer kan man verkligen mycket effektivt stötta och stärka deras hälsa medan de går igenom cellgiftsbehandling eller strålning. I de fallen kan man verkligen hjälpa folk att läka sin shen, däremot, och det gör en enorm skillnad – de blir gladare, starkare, ser klarare på tillvaron, och sorg och ilska verkar lätta och flyga sin väg upp i himlar som plötsligt är blå igen.


Vi hade citatet från Jeffrey Yuan innan, men det är värt att upprepa:

Säg att en patient kommer till mig. Jag försöker känna, har de frid i sinnet när det gäller sjukdomen de har? För i så fall så har de redan förstått vad problemet innebär för dem. Så vad jag försöker göra är att ge dem råd för hur de kan fortsätta ha den friden i sitt sinne.


             – Jeffrey Yuan i intervju om läkningen av shen i kinesisk medicin, se http://www.accm.ie/all-diseases-are-rooted-in-the-spirit/


Tja, okej, vi kan lägga till en tredje sak: del av behandlingarna för att läka shen är också det som kallas att läka hjärtat. Då kan man verkligen hjälpa folk att läka gamla sorger och problem, och på nytt återfå delar av sig själv som man trodde var tappade; att åter hitta en helhet och läkning i själva roten på sitt väsen. Det är detta man kallar ”att nära hjärtat” i kinesisk medicin.
 
Du kan läsa mer om det här ämnet i min bok, den första boken om Taoismen på svenska – Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare där jag lagt till ett unikt kapitel om kinesisk medicin och akupunktur. Boken kommer ut våren 2014. Du kan läsa mer om den på www.skylebooks.blogspot.se och på Daniel Skyle Författare på Facebook, och beställa den direkt från daniel@smallchange.se.

I Klassisk Kinesisk Medicin tränar de skickligaste akupunkturläkarna en mängd tekniker för hur man tittar på patienten. Genom sin egen träning i meditation och qigong har de själva fått en enormt klar och hel shen, och kan därigenom också se andra människor mycket klart. Detta leder till att mer och mer kunna diagnostisera en person bara genom att titta på deras shen, och det anses vara bland den högsta skickligheten som finns i kinesisk medicin.

När man tittar, måste man vara smart och vaken. När man kan förstå början och slutet på en sjukdom genom att titta, då kommer utövarens behandling att vara oslagbar.
                               – Huangdi Neijing Suwen, den Gule Kejsarens Inre Klassiker, ca 300 f. Kr., kapitel 77, Shu wu guo lun, De Fem Misstagen i Diagnos och Behandling
 

Vi kan alla hjälpa varandra att läka

Inom Taoismen och Ekologisk NLP, som vi arbetar med på Small Change Klassisk Kinesisk Medicin och Akupunkturklinik, finns klara strukturer för både läkning och tekniker för läkning. Båda ser ämnet lite annorlunda, men framförallt Taoismen har mycket praktiska och detaljerade strukturer för läkning på många nivåer i oss. Du kan läsa mer om deras synvinklar på läkning och om hur Klassisk Kinesisk Medicin anser att alla sjukdomar har sin rot i sinnet som diskuteras i den första textboken i kinesisk medicin, Neijing från ca 300 f. Kr., i kapitel 8 i del två av den, som heter Benshen, Sinnets Rot. Du hittar mer om det i denna intervjun med den taoistiske mästaren och akupunkturläkaren Jeffrey Yuen som vi tränar för: http://www.accm.ie/all-diseases-are-rooted-in-the-spirit.
 
Vi kan alla hjälpa varandra att läka. Det finns allt djupare nivåer inom oss som vi kan läka också, och för de som är intresserade av äkta andlig träning, som inom Taoismen och andra traditioner, så är läkning en process som fortsätter under hela vårt liv, bara i allt djupare lager i oss.

I kliniken så har Klassisk Kinesisk Medicin och akupunktur tekniker för att hjälpa patienter att läka på både fysiska, känslomässiga och metafysiska nivåer – det vill säga, att hjälpa oss att läka i vårt liv, där vi är, och dit vi är på väg.
 
Vi kan alla läka: vi kan alla bli helare.Det är viktigare att veta vilken sorts patient som har sjukdomen än att veta vilken sjukdom patienten har.
                                                                                  – Sir William Osler

Daniel Skyle © 2012