lördag 6 juli 2013

Första boken om Taoismen på svenska kommer snart!

Den första boken om Taoismen på svenska kommer ut under sommaren 2013! Vi har lagt till ett extra kapitel om kinesisk medicin vilket har förlängt redigeringstiden men boken är på gång. Den blir den första boken om Taoismen på svenska, och den innehåller en genomgång av vad Taoismen är som levande tradition - plus unika intervjuer med munkar som utövar Taoismen i Kina idag.

Taoismen är Kinas äldsta andliga tradition. Under sin minst 2500 år långa historia har den skapat traditionell qigong, kinesisk medicin och Kinas meditationstradition och varit en konstant bakgrundston sedan årtusenden genom sina bergseremiter och bypräster. Taoister finns i alla möjliga former: alltifrån vanliga människor och taoister som arbetar och tränar i tysthet i sin vardag till de som tränade vid det kejserliga hovet mitt i Kinas tumultartade politik eller i dagens kinesiska affärsvärld belyst av storstadsneon.

Taoismen erbjuder fortfarande människor kunskap om hur man rör sig med naturens flöde, med förändring, i mer balans, i harmoni med livet, samtidigt som man lär sig att hjälpa andra människor och vår värld att nå bättre balans.

Boken innehåller bland annat en översikt över vad andlig träning och meditation är, en genomgång av Taoismens texter och de koder som bygger upp dem - däribland Daodejing (Tao Te Ching), Zhuangzi (Chuang Tzu), Yijing (I Ching) och flera andra som är mindre kända i Väst men som utgör del av Taoismens själva kärna. Vi tittar dessutom närmare på de tre olika sorternas Taoism, Taoistisk qigong och meditation, vad andlig träning egentligen är och på de Inre Stilarna - kampstilarna Neijiquan - och har med ett helt kapitel om kinesisk medicin. Där går vi igenom vad kinesisk medicin är i sin gamla, genuina version, vad akupunktur är och diskuterar hela diagnossystemet som ingår. Vi tittar också på tankesättet och principerna i kinesisk medicin och de olika behandlingsteknikerna som ingår - akupunktur, örtmedicin, tuina och qigong, och går igenom de större texterna inom kinesisk medicin bland de tusentals som skrivits genom Kinas historia.

Du kan förboka ett ex av Taoismen - Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare av Daniel Skyle på daniel@smallchange.se eller köpa den både här och hos din nätbokhandlare under sommaren 2013!