fredag 12 april 2013

Resebrev 3 från en akupunkturresa till Kina (med lite taoister inblandade)


Jag ska vara här i två veckor. Dels för att träna mer för en av mina lärare, akupunkturläkaren Dr Wang, dels för att fortsätta mina intervjuer och träning med taoisterna i Kina. Första boken kommer att komma ut i juni 2013: Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare, och blir första boken om Taoismen i Sverige. Den här resan ska jag fortsätta mina intervjuer i Peking, men också ta ett steg till, ett litet steg som går långt, ut i tystnaden: jag ska börja intervjua eremiterna i Kinas berg, de som på kinesiska kallas De Gömda.

Vita Molnets Tempel, Baiyunguan, är huvudtemplet för Taoismen i norra Kina. Det byggdes på 700-talet, och har sedan brunnit ner, byggts upp, råkat ut för kejsare och rödgardister, och står ändå kvar i centrala Peking. Det är också huvudtempel för en av de två stora skolorna av Religiös Taoism: Quanzhen, Skolan av Äkta Verklighet. Det finns tre sorters Taoism: den äldsta, Levande Taoism, där allting är uppbyggt av träningstekniker inom meditation och olika sorters qigongträning som appliceras på en själv och hela ens liv. Sedan uppstår Religiös Taoism 142 e. Kr., då en Zhang Daoling säger att han får uppenbarelser av Laozi, den mytomspunne författaren till Daodejing (Tao Te Ching), Boken om Vägen och Kraften, som är en av kärntexterna inom Taoismen. Han skapar sedan en religion från den gamla träningen, en religion där ofta många begrepp från sittande meditation förgudligats och gjort till stora eller små gudar med olika jobb och fokus i himlar och helveten uppbyggda enligt den dåvarande kinesiska byråkratin och statsapparaten. Hans skola kallas Tianshi Dao: de Himmelska Mästarnas Skola, men också Zhengyidao, Vägen av Ortodox Enhet. Idag är Zhengyi samlingsnamn för flera olika liknande grenar av Religiös Taoism. Zhengyiskolan har sitt högkvarter i Peking i templet Dongyueguan.

Sedan kommer också Filosofisk Taoism till detta, en gren som fötts i Väst av människor som läst och förtrollats av de klassiska taoistiska texterna även om de aldrig träffat en taoist eller vet att många av texterna är koder för träningstekniker inom Levande Taoism.
 
Och hela tiden har eremiterna funnits i Kinas berg. Jag ska till Zhongnanshan, en bergskedja egentligen, inte ett berg. Det var här som Laozi sägs ha lämnat Kina efter att ha stannat till när vaktofficeren i passet vid Loukuantai ödmjukt bad honom att skriva ner sin lära innan han lämnade landet: texten som legenden säger blev Daodejing. I själva verket vet ingen vem som skrev Daodejing, eller exakt när, men mycket ny forskning har kommit fram med nya gravfynd de gångna åren. Detta finns mer om i boken Taoismen – Förändringens Tradition, med ett helt kapitel bara om Taoismens texter och koderna för andlig träning som ofta bygger upp dem.

Första gången någon skrev ner i text att det finns eremiter i Zhongnanshan var 200 f. Kr. Resan till Zhongnanshan är den första av flera för research för min kommande bok om eremiterna i Kinas berg, planerad att komma ut 2016.

Yinshi. De Gömda.Daniel Skyle © 2013