lördag 13 april 2013

Resebrev 11 från en akupunkturresa till Kina (med lite taoister inblandade)


Vad är meridianerna kinesisk medicin talar om, då? Varför är det så viktigt med Dr Wangs system att palpera – att känna – på dem?

Kinesisk medicin arbetar med yi, qi, li – sinne, energi och kropp, och sedan två delar till: hur de väver ihop (eller inte) och hur de rör sig tillsammans med personens yttre tillvaro. Ett problem eller en blockering i en patient kan ha påverkat bara en av dem, men då brukar det vara något mycket nytt som bara funnits där en kort tid. I allmänhet har folk problem och sjukdomar som påverkar alla fem, därför att de har suttit så lång tid att alla blivit inblandade.

Del av kroppens energisystem är jingluo – meridianerna. Ofta kallas de också mai på kinesiska, och ordet ”meridian” valdes i Frankrike för att man tyckte att de motsvarade rutnätet av longitud och latitud på en jordglob. Orden på kinesiska har inte alls den betydelsen – istället beskriver de nät eller väven i silke, medan många av de gamla liknelserna i klassiska medicinska texter pratar om meridiansystemet och kroppens energi som vatten som rör sig i bevattningssystem in och ut ur sjöar och hav. Detta syns tydligare i översättningen till engelska, där de kallas channels.
Att förstå meridiansystemet, hur det funkar, hur man diagnostiserar genom det och behandlar det kräver många års träning och egen forskning i det, men vi kan ta en förenklad översikt här. De flesta av meridianerna länkar till var sitt inre organ. Sammanlagt brukar man räkna med 51 meridianer i kinesisk medicin (där taoistisk träning lägger till några till). Det finns en mindre grupp meridianer som inte ingår i de så kallade primära meridianerna, utan som istället har ännu djupare effekt och täcker in effekter på flera olika meridianer och organ samtidigt. De flesta akupunkturpunkter ligger på en specifik meridian, även om det finns ett antal specialpunkter som inte gör det.

Den officiella siffran punkter just nu är strax över tusen, men en skicklig akupunktör använder mycket färre: det viktiga är aldrig hur många man kan utan hur väl man förstår varje punkt och kan använda den, hur väl man kan hitta dem och öppna dem på en patient, och hur bra man förstår hur varje punkt påverkar patientens hälsa i det korta och långa loppet. På detta kommer sedan Dr Wangs studier av punktpar, det vill säga hur en punkts effekt väver ihop med en annan, och vilka punkter som tillsammans skapar en unik synergi-effekt för att förbättra patientens hälsa.

Varje meridian väver samman sinne, energi och kropp på olika sätt. Meridianerna är flöden av qi, energi – men också flöden av muskler, bindväv, senor, ligament, nerver, blod och det som i Väst kallas interstitialvätska. Reduktionismen som just nu styr mycket av västerländsk medicin existerar inte i den kinesiska medicinen; här finns istället en djup kunskap av det som kallas ”ett blir tiotusen” – hur en punkt eller diagnostisk teknik är länken till en organisk komplexitet som systematiserats med stor precision i mer än tvåtusenfemhundra år av forskning och klinisk användning inom kinesisk medicin.

Den äldsta medicinska textboken i Kina heter Neijing – den Inre Klassikern, eller Huangdi Neijing, den Gule Kejsarens Inre Klassiker i sitt fulla namn, vars första version skrevs någonstans runt 300 f. Kr, men som innehåller ett detaljerat system som antagligen existerat i tusen år innan dess. Neijing är själva kärnan i kinesisk medicin, och bör studeras i detalj under lång tid av de som är seriösa i att förstå och använda kinesisk medicin. Den består av två delar, Suwen, de Allmänna Frågorna, och Lingshu, den Andliga Mittpunkten.

Neijing är skriven i samma format som den klassiska lärlingsträningen inom kinesisk medicin, och är menad att läras ut under många års tid av en akupunkturläkare till en lärling. Neijing innehåller enorma mängder information, och läraren måste vara tränad i den för att kunna lära ut vad boken egentligen lär ut. Ibland kan en ensam mening i Neijing vara kritiskt viktig för all behandling, men skrevs bara en gång, för man tog för givet att folk skulle studera boken och applicera den under åratal av studier och tid med patienter i en klinik.
 
Neijing Suwen, de Allmänna Frågorna, är gjord som första introduktion med baskunskaper och hur diagnostik, behandlingarna och hela systemet fungerar. Neijing Lingshu, den Andliga Mittpunkten, del två, har mycket mer fokus på den faktiska användningen av akupunktur. Båda delarna innehåller mycket information från Taoismen i texten. Den syns bland annat tydligt i kapitel 8 i Lingshu, Benshen, Roten till Shen, där man talar om hur man måste kunna diagnostisera patients shen och sin egen. Shen brukar översättas med ”medveten närvaro”, och täcker in sinne, tankar, känslor och verklighetsuppfattning hos oss. Kapitel 8 innehåller bland annat den mycket kända kommentaren om hur ”varje nål som sätts måste ha sin rot i shen,” som döljer enorma mängder klinisk information och taoistisk träning.
 
Neijing anser att kunskap och förståelse av meridianerna är av ytterst vikt:
 
Leigong frågade den Gule Kejsaren: ”Det är skrivet i Jing Mai (Meridianklassikern, en annan medicinsk text, förf. kommentar), ”I akupunktur är meridianen det viktigaste, man måste bedöma dess tillstånd och början och slutet på den, veta dess längd, dess relation till de fem zang-organen och de olika förhållandena till de sex fu-organen. Jag skulle gärna vilja höra anledningen till detta.”

                             – Neijing Lingshu, kapitel 10, Jingmai, Om Meridianer. Översatt från engelskan och kinesiskan från Wang Bings version, år 762 under Tangdynastin, i Yellow Emperor´s Canon of Internal Medicine, översatt av Wu and Wu, China Science and Technology Press, 2005
 
Fokuset på meridianer syns även tydligt i Nanjing, en av de andra mest kända medicinska Klassikerna, Klassikern om Svårigheter, som skrivs ca år 200 och där man tar upp dåtidens frågor runt materialet i Neijing och ger svar på dem. Shanghan Lun, Klassikern för Febersjukdomar på grund av Kyla, också en känd medicinsk textbok, skrivs samma period, och tar upp meridiansystemet ur en annan vinkel, genom de så kallade Sex Nivåerna som var och en länkar till två meridianer och deras organ, och beskriver hur yttre påverkan och sjukdomar går djupare i kroppen steg för steg genom dem. Dess partnerbok, Jingui Yaolue, Ett Medicinsk Synopsis från det Gyllene Kabinettet, beskriver hur sjukdomar går inifrån och ut genom de Sex Nivåerna och deras meridiansystem och organ. Från början var de en bok, skriven av legendariske läkaren Zhang Zhongjing, och kallades då Shan Han Za Bing Lun, men blev separerade under seklerna innan någon kombinerade ihop dem igen.
 
I en samtida medicinsk textbok som skrivs av Huang Fumi, Zhenjiu Yi Jia Jing, den Systematiska Klassikern om Akupunktur och Moxa, tas meridianerna upp med enorm precision och detaljrikedom. Kapitel 10 i Neijing är ganska långt och detaljerat om hur meridianerna rör sig och fungerar i kroppen, men i Yi Jia Jing handlar det mesta av hela bok 2 i den om meridianer, deras banor, deras diagnostik och hur man behandlar med dem.
  
”Den Gule Kejsaren svarade: ”Tillståndet i meridianerna och kanalerna avgör liv och död. Hundratals sjukdomar behandlas beroende på deras tillstånd, och tomhet och fullhet regleras genom dem. Därför kan man inte ha brist på kunskap om dem.”

                       Jia Yi Jing, the Systematic Classic of Acupuncture and Moxibustion, Chace and Yang, Blue Poppy Press 1993, svensk översättning Daniel Skyle
 
(Vi har förresten att tacka Huang Fumi, som skrev Yi Jia Jing, för att han kollaterade stora mängder information från dåtidens kinesiska medicin och Neijing till sin bok. Den tog mycket lång tid att skriva. Den har också bevarat stora delar av en förlorad medicinsk text, Mingtang, Den Lysande Hallen, som vi annars aldrig skulle ha haft.)
 
Jag har lagt in ett unikt kapitel om kinesisk medicin i min kommande bok, Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare, den första boken om Taoismen på svenska, som kommer ut i juni 2013. Kapitlet innehåller både en översikt över hur grunderna i kinesisk medicin fungerar, en introduktion till intentionen och inställningarna kinesisk medicin har för diagnostik och för att hjälpa patienter med behandlingar, och just en sektion om de mest kända medicinska texterna från kinesisk medicins historia.
 
Så tillbaka till den andra frågan som inledde den här texten om meridianerna i kinesisk medicin: Varför är det så viktigt med Dr Wangs system att palpera – att känna – på dem? Dr Wang Juyis system för palpering och diagnostik av meridianerna gör flera viktiga saker. Dels ökar de precisionen i diagnostiken i kinesisk medicin rejält. Genom att känna och diagnostisera meridianerna får man en stor mängd extra information som de andra diagnosteknikerna inte ger, vilket i sin tur ger mer precision i att skapa en bra diagnos och behandling. Samtidigt palperar man dem under behandlingarna för att se förbättringarna som sker, precis som med pulserna. Dessutom aktiverar utövaren både meridianerna och punkterna på dem genom teknikerna och ger en mycket starkare hälso-effekt i behandlingen. Och till sist finns det en viktig detalj: fysikaliteten i dem.

En utövare som använder jingluo zhenduan, palpering, att med precisa tekniker och system känna meridianerna, förankrar sig samtidigt hos den levande patienten de har framför sig. Kinesisk medicin innehåller enorma mängder information för diagnostik, och även om pulstagningen är fysisk, så finns det alltid en risk att utövaren blir för cerebral i sin diagnos och glömmer den fysiska, levande patienten som sitter framför dem. Palpering av meridianer förankrar utövaren i hur patienten känns, deras kropp och hud, energisystem och blodflöde, hur de känns under fingrarna, hur punkterna känns och reagerar på fingrar och nålar, och förankrar närvaron här och nu istället för i deras eget huvud. Detta gör mycket stor skillnad på diagnostik och i hur patienten känner att utövaren är närvarande och lyssnar på dem.
 
Det här är ett stort ämne – men den här bloggposten bör ha gett en första introduktion till det. Om du vill läsa mer på engelska om Dr Wang´s system så hittar du det här: http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2012/07/channel-palpation-and-channel-theory.html. Jag skriver en artikelserie i tre delar om hans system, och den publiceras i England. Första delen är redan i tryck och jag kommer att lägga ut dem här på www.acupractitioner21.blogspot.com när tidskriften har lämnat diskarna.
 
Boken Taoismen – Förändringens Tradition: schamaner, bergseremiter och meditationsmästare kan du läsa mer om här eller på Daniel Skyles hemsida om Taoismen, www.taoism.se. Där kommer jag också att lägga upp mer information om kommande böcker inom ämnet, fortsatt forskning, och min påbörjade forskning inför boken om eremiter i Kinas berg, som tog sin början med eremiter i Zhongnanshan i nordvästkina under resan som de här resebreven har följt.


Daniel Skyle © 2013